10 การกระทำที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น มากกว่าที่จะพูดให้เห็น

หากว่าคุณอย ากที่จะสอนลูกให้รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควร คุณเองก็ต้องทำให้ลูกเห็นไม่ใช่แค่สอนด้วยคำพูด แต่ไม่เคยทำให้ลูกเห็นเลยสักครั้ง และวันนนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 10 การกระทำที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น มากกว่าที่จะพูดให้เห็น ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำให้ลูกเห็น เพราะต้วอย่ างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

ทุกสิ่งที่พ่อแม่ทำล้วนส่ งผลต่อเจ้าตัวน้อยทั้งนั้น แม้แต่สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึง ลูกก็จะจดจำและเลียนแบบพฤติก ร ร มนั้นๆ ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี ถ้าอย ากให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนน่ารัก และนิสัยดี พ่อแม่ต้องทำ 10 สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่ างให้ลูกเห็น

1 สร้างระบบระเบียบ ให้ลูกรู้จักความรับผิ ดชอบ

ลองลิสต์สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อสร้างกฎระเบียบของบ้าน จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบ มีระเบียบในการใช้ชีวิต ถ้าต้องการสอนลูกเรื่องระเบียบวินัยและความรับผิ ดชอบ พ่อแม่ก็ต้องทำให้เห็นเป็นต้นแบบเสียก่อน

จากนั้นลองให้ลูกช่วยทำงานบ้าน ด้วยการมอบหมายความรับผิ ดชอบ ให้ลูกรับทำหน้าที่นั้น เช่น ลูกต้องเป็นคนล้างจานทุกๆ วัน หรือลูกจะต้องทำความสะอาดบ้านทุกเสาร์-อาทิตย์เพราะพ่อแม่คือต้นแบบของชีวิต เป็นตัวอย่ างที่ลูกจะซึมซับและเลียนแบบ พ่อแม่จึงต้องแสดงออ กสิ่งดีๆ ให้ลูกเห็นอยู่เสมอ

2 แชร์ความสนใจและงานอดิเรกร่วมกับคู่รัก

การแบ่งปันความสนใจและงานอดิเรกกับคนรัก ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ชีวิตคุณเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อลูกๆ ด้วยนะ สิ่งนี้จะทำให้ลูกรู้ว่า การแชร์ความสุขร่วมกันกับคนที่ตัวเองรักนั้น ช่วยรั ก ษ าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้

เช่น การออ กกำลังกายร่วมกัน หากิจก ร ร มสนุกๆ ทำกันทั้งครอบครัว หรือแม้แต่การไปเที่ยว ดูหนัง กินข้าว กับคนที่รัก ก็เป็นการใช้เวลาอย่ างมีค่าร่วมกัน ที่จะช่วยส่ งเสริมให้ความรักนั้นยืนย าว

3 แสดงความรักต่อกันให้ลูกเห็น

การกอ ดกัน การหอมแก้มกัน เป็นสิ่งที่คนในครอบครัวควรจะทำต่อกัน แม้ว่าในสังคมไทยจะเขินอายต่อ การแสดงความรักที่ไม่คุ้นเคยอย่ างนี้ แต่รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ ทั้งยังปลูกฝังความคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวลูกด้วย

โดยผลการศึกษาจาก T h e C a n a d i a n C o u n s e l i n g a n d P s y c h o t h e r a p y A s s o c i a t i o n ( CCPA ) ระบุว่า การที่ลูกได้เห็นพ่อแม่แสดงความรักต่อกัน ลูกก็จะจดจำไว้ ซึ่งส่ งผลให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต เมื่อลูกเติบโตขึ้น

4 ยื่นมือเข้าช่วยคนรักเมื่อมีปัญหา

ทีมเวิร์ค เป็นสิ่งที่ดีที่สุด และครอบครัวก็คือ ทีมเวิร์ค ที่ดีที่สุดในเส้นทางของชีวิต ดังนั้น แสดงให้ลูกเห็นว่า พ่อกับแม่จะเคียงข้างกันเสมอ คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอ ด ด้วยเรื่องง่ายๆ อย่ างการช่วยกันทำงานบ้าน

ปัดกวาดเช็ดถูด้วยกัน ไม่ทิ้งภาระการทำงานบ้านไว้ที่ใครแค่คนเดียว การช่วยกันแม้เพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จะเป็นการปลูกฝังให้ลูกเห็นถึงคุณค่าของคู่ชีวิต และครอบครัวที่สมบูรณ์ ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคตของลูกด้วย

5 ไม่อายที่จะแสดงความยินดีกับคนรัก

ไม่ว่าคนรักของคุณจะทำเรื่องใดสำเร็จ ทั้งเรื่องงานหรือ การได้รับรางวัลพิเศษบางอย่ าง อย่ าลืมแสดงความยินดีให้คนรักรู้ว่าคุณภูมิใจและมีความสุขร่วมไปกับเขา การแสดงความยินดีหรือแสดงออ กถึงความดีใจ

ต่อหน้าลูกๆ จะช่วยสอนให้ลูกรู้จักการแสดงความยินดีกับผู้อื่น เมื่อเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ ทั้งยังเป็นการสอนให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของการทำงานอย่ างหนักอีกด้วย

6 ใช้ความสงบสยบความขัดแย้ง

เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีการทะเลาะวิวาทกันจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่สงบสุข ความจริงคือ ทุกๆ ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ แต่การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้การทะเลาะกันเ ล วร้ า ยนั้น

สำคัญที่สุด! ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและพฤติก ร ร มทำร้ า ยร่างกายกันในครอบครัว เป็นต้นเหตุของบรรดาปัญหาสังคมทั้งหล า ย รวมไปถึงปัญหาต่อตัวเด็กเอง เช่น ลูกเติบโตกล า ยเป็นเด็กที่ ข า ดความมั่นใจ ลูกมีอารมณ์แปรปรวน หรือแม้แต่มีอาการหดหู่ จนอาจกล า ยเป็นโ ร คซึมเศร้าได้

7 แก้ปัญหาใหญ่ๆ ไปด้วยกัน

เวลาที่คนในครอบครัวประสบปัญหาสำคัญๆ เช่น ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาเรื่องเงิน หรือปัญหาเรื่องสุขภาพ มันสำคัญมากๆ ที่คนในครอบครัวจะอยู่ข้างๆ และก้าวผ่ านปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกัน โดยไม่โทษว่าเป็นความผิ ดของอีกฝ่าย ไม่ทำเรื่องนั้นกล า ยเป็นหัวข้ อในการทะเลาะกัน

แต่ร่วมกันแก้ปัญหา การอยู่เคียงข้างคนรักในวันที่เ ล วร้ า ย นอ กจากจะช่วยรั ก ษ าความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตได้แล้ว ยังเป็นผลดีต่อลูกๆ เมื่อเขาเห็นว่า พ่อและแม่รักกัน มากพอที่จะข้ามผ่ านสิ่งร้ า ยๆ ไปด้วยกัน ลูกก็จะรู้สึกมั่นคงและปลอ ดภั ย ลูกก็จะสามารถแก้ปัญหาในทางที่ถูกได้ เมื่อลูกต้องเผชิญกับปัญหาตอนโต

8 ยอมรับเมื่อทำผิ ด

มนุษย์ทุกคนต้องเคยทำผิ ด เคยมีชีวิตที่ผิ ดพลาด เคยสร้างปัญหาให้ตัวเองเสียใจ การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคือต้องยอมรับเมื่อตัวเองทำผิ ดโดยไม่ต้องอาย อย่ ากลัวถ้าจะต้องยอมรับความผิ ดต่อหน้าลูก และอย่ าอายถ้าต้องกล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิ ด

การเรียนรู้จากความผิ ดพลาด จะช่วยให้ลูกเข้าใจว่า ทุกคนสามารถทำผิ ดได้ แต่ก็ต้องยอมรับผิ ดได้เช่นกัน และเมื่อลูกทำผิ ด ลูกก็จะกล้ายอมรับผิ ด เพราะว่ามีพ่อแม่เป็นตัวอย่ างที่ดี

9 ให้เวลาเยียวย าความรู้สึก เมื่อทะเลาะกัน

ถ้าเผลอถกเถียงกับคนรักในบางเรื่องต่อหน้าลูก สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ การเคารพอีกฝ่าย แล้วแสดงให้ลูกเห็นว่า ถ้าคนสองคนเกิดหงุดหงิดหรือไม่พอใจกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะถอยคนละก้าว เพื่อเว้นพื้นที่ว่าง

และให้เวลาห า ยใจแก่คนข้างๆ จุดสำคัญที่ต้องทำให้ลูกเข้าใจ คือ การให้เวลาและพื้นที่เพื่อฟื้นฟูความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่จะใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถกลับมาพูดคุยกันได้อย่ างปกติ

10 เคารพในความคิดเห็นที่ขัดแย้ง

ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ยิ่งคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน ก็ย่อมมีบางเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน คิดเห็นไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องธรรมดา แต่การเคารพความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า ในฐานะพ่อแม่ ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกว่า

แม้เราจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราต่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่ างมีความสุขได้ เมื่อลูกเห็นว่าคนในครอบครัวเคารพและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย ลูกก็จะเข้าใจว่า ทุกสังคมจะมีความเห็นต่างอยู่เสมอ สำคัญที่ว่า เราต้องอยู่อย่ างเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่าย

ที่มา verrysmilejung