10 ข้ อคิดถึงลูกชายลูกสาว ที่กำลังเหนื่อยและท้อ กับชีวิต

เชื่อว่าไม่มีใครจะไม่เหนื่อยไม่ท้อ กับชีวิต อาจจะเหนื่อยกับงาน เหรื่อยกับครอบครัวแต่ทุกเรื่องมันย่อมมีทางออ กให้เราเสมอถ้ารู้จักแก้มีสติ วันนี้เราเลยมีข้ อคิดมาฝากถึงคนที่กำลังท้อในชีวิตให้มีกำลังสู้ต่อไป

1. ถ้านึกไม่ออ กว่า จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่ างไร

ให้ทำสองสิ่ง หนึ่ง ตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้วออ กวิ่งระยะทางห้ากิโลเมตรเป็นอย่ างน้อยถ้าวิ่งไม่ไหว ให้เดิน ถ้าเดินไม่ไหว ให้เดินให้ช้าลง เชื่อเถอะคุณทำมันได้มันไม่ได้ย ากอะไรขนาดนั้น สอง ลองหาเวลาสักวันอยู่เงียบๆ คนเดียว นานกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีหยิบสมุดเปล่าไปสักเล่มก็ได้ ค่อยๆ คิดทบทวนชีวิตไปเรื่อยๆ น่าแปลกที่เราใช้ชีวิตมานานแต่เราแทบไม่เคยมีเวลานั่งทบทวน ชีวิตเลย เชื่อเถอะว่า การอยู่คนเดียวลำพัง กับความเงียบ จะช่วยให้เราคิดอะไรออ กได้หล า ยอย่ างแล้วชีวิตจะเริ่มคลีคล า ยจากตรงนั้น

2. บ่นไปไม่ได้อะไร ใจท้อได้ แต่บ่นให้พอประมาณ

เอาพอ ดีๆ พอได้ระบาย แต่อย่ าให้มากมายจนกล า ยเป็นความฟูมฟาย ของชีวิตนึกอะไรไม่ออ ก ยิ้มให้ท้องฟ้า พูดจาดีๆ พูดให้กำลังใจคน พูดในสิ่งที่เป็นความสว่างอย่ าเอาแต่ พูดพ่นพิ ษให้ ด อ ก ไม้เหี่ยวเฉา

3. บางครั้งชีวิตน่าเบื่อเพราะคิด พูด ทำแต่สิ่งเดิมๆ

ลองนึกถึงห้องๆ หนึ่ง หากเราปิดห้อง ไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่าง ปิดต าย ไว้อย่ างนั้นเป็นปีๆ หล า ยๆ ปี ห้องจะมีกลิ่นอับ อับเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวไหล เวียนการถ่ าย เทเป็นสิ่งสำคัญ คนเราจำเป็นต้องได้ยิน ได้ฟัง อะไรใหม่ๆ พบเจอผู้คนใหม่ๆลองกินอาห ารใหม่ๆ ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยิน อ่ า นหนังสือเล่มใหม่ ไปในสถานที่แห่งใหม่ ทั้งหมดนั้นเราต้องทำเพื่อถ่ายเทตนเอง ทำให้ชีวิตมีการเคลื่อนไหว การปิดตนเอง นำมาซึ่งความอับทึบของชีวิต

4. คนเราท้อ กันได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก

แต่ อย่ าท้อนานเกินไป ยิ่งท้อจะยิ่งจม พลั ง ชีวิตหดห า ยจงลุกขึ้น มาทำสิ่งใหม่เพื่อให้ชีวิตได้เริ่มใหม่ คนเราเริ่มใหม่ได้เสมอ อย่ าเอาแต่กังวล ขี้เกียจและหวา ดกลั วให้โอกาสตัวเอง ได้ทำบางสิ่ง เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง

5. ความหวังเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคิดหวังสิ่งใด

ต้องรู้จักบูรณาการให้สิ่งนั้นจับต้องได้ เพื่อทำลงในชีวิตประจำวันไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายฝันไปเรื่อยเปื่อย มีคนจำนวน มากเอาแต่คิดฝัน แต่ไม่ยอมลงมือทำ ฝันแล้วไม่ทำคือ การบ่มเพาะ ความซ้ำซากจำเจให้ชีวิตแบบไม่รู้ตัวมันคือความเคยชินที่ทำให้ชีวิต สู ญ เสี ย พลั ง ง าน

6. ลองคบเพื่อนหล า ยๆ แบบ

คบคนที่คิดแบบเรา คบคนที่คิดต่างกับเรา ลองกลับด้านคิด สิ่งใดที่ชอบลองหาข้ อไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ชอบ ลองหาข้ อ ดีจากมัน อย่ าสั่งแต่อาห ารคุ้นลิ้น ลองชิมสิ่งใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสตรวจสอบ ความคิด ของตนอยู่ตลอ ดเวลา ผิ ดถูก บางครั้งพูดกันย าก บางครั้งขึ้นอยู่ที่เรามองสิ่งนั้นจากมุมใด

7. หากทุ ก ข์ ท้อเพราะคน ขอให้ตระหนักว่าเรามาถูกทางแล้ว

ที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ที่บางครั้งเราจะพบเจอ กับคนที่ไม่เข้าใจเราบ้ างพ่อแม่ยังไม่เข้าใจลูก ลูกยังไม่เข้าใจพ่อแม่ สิ่งนี้เกิดกับแทบทุกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ปัญหาความคิดต่าง

ระหว่างคนต่อคนดำเนิน มาย าวนาน เป็นเรื่องอยู่คู่โลกในทุกยุคทุกสมัยที่จริงเราทุ ก ข์ผิ ดหวังเพราะใคร เกิดจากเราเอาใจ ไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นไม่ยึดว่าเขาต้องเข้าใจเราก็จะไม่ทุ ก ข์ ของอย่ างนี้ต้องค่อยๆ ฝึก จะเอาวันนี้เห็นผลทันที เป็นไปไม่ได้

8. เรารู้ว่า เราจะไปเชียงใหม่ นั่นคือเป้าห ม า ย

แต่สิ่งสำคัญกว่าคือตรงนี้ที่นี่ อย่ าฝากความสุขไว้กับปล า ยทางเพราะนั่นเท่ากับเราฝากความสุขไว้กับอนาคต จงมีความสุขในทุกก้าวย่ างที่เดิน พูดให้น้อย ทำให้มากพูดมากจะกล า ยเป็น คนขี้โม้ ยิ่งทำจะยิ่งเข้าใกล้ความฝัน

9. เดินช้า เดินเร็ว ไม่สำคัญ สำคัญที่ต้องเดินทุกวัน

และไม่หยุดเดิน ลองวาดภาพกว้างๆ ว่าเราจะไปไหนเมื่อเห็นภาพใหญ่แล้ว ให้กลับมาดูว่า เราจะไปได้อย่ างไรแบบก้าวต่อก้าว คิดรูปแบบให้ง่ายการมองภาพให้ง่ายจะทำให้ไม่เ สี ยกำลังใจ ในการก้าวจากจุดเริ่มต้น

10. โลกจะแคบถ้าใจแคบ โลกจะกว้างถ้าใจกว้าง

ความเปลี่ยนแปลงคือของจริง ความมั่นคงนานๆ ครั้งเกิดขึ้นและท้ายที่สุดย่อมไม่ใช่สิ่งจีรัง ที่จริงความทุ ก ข์ ท้อแท้ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธที่จริงในความทุ ก ข์ท้อแท้ ก็มีความสวยงามซ่อนอยู่ ที่จริงความทุ ก ข์ช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นความทุ ก ข์ทำให้เราเกิดปัญญาได้มากกว่าความสุข เพราะเห็นทุ ก ข์ จึงเห็นธรรมความทุ ก ข์ทำให้คนเข้าใจชีวิตหรือ

จะทำล าย ชีวิตก็ได้ทั้งนั้น อยู่ที่เราจะใช้มันไปในทิศทางไหน อยู่ที่กำลังใจ กำลังสติหากวันนี้กำลังมีความทุ ก ข์ก็อย่ าให้เ สี ยเปล่าจงสรุปบทเรียนจากมันด้วยความหวัง กำลังใจ อย ากมีชีวิตใหม่ จงทำสิ่งใหม่ รออะไรหรือรออะไร รอมานานเกินไปไหม ชีวิตใหม่เริ่มได้ทันที เมื่อลงมือทำ

ที่มา t o d a y.l i n e.m e  fahhsai