10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวให้โตไว กับบทความ 10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน ไปดูกันว่าเราจะต้องปลูกผกสวนครัวอย่ างไร ให้เก็บทานได้ทุกครัว โดยไม่จำเป็นต้องออ กจากบ้านไปจ่ายตลาดทุกวัน

1 ถั่วงอ ก

วิธีการเพาะ ถั่วงอ ก

– นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง

– จากนั้นก็เทน้ำออ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า

– ใส่เมล็ดถั่วเขียวกระจายแผ่ไปทั่วตะกร้า

– นำทิชชูชุบน้ำมาปิดทับชั้นแรก

– เอาผ้าชุดน้ำ มาปิดทับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำถุงดำมาครอบตะกร้าเอาไว้

– เอาตะกร้าถั่วงอ กไปไว้ในที่ที่แดดส่องไม่ถึงและทำการรดน้ำวันละ 3 เวลา

ถั่วงอ กนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ 1 วันและเก็บเกี่ยวได้โดยใช้เวลาประมาณ 4 วันเท่านั้น

2 ผักชี

วิธีการเพาะ

– สภาพในขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการนำเมล็ดผักชี มาทำการห่อด้วยกระดาษ

– หลังจากนั้นก็ให้เราใช้ขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกแข็งก็ได้ นำมาบดเม็ดผักชีให้แตกเป็น 2 ชิ้น

– เมื่อเมล็ดแตกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในน้ำอุ่น รอให้เมล็ดจมน้ำเท่านี้เราก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้ต ามปกติแล้ว

โดยปกติทั่วไปเม็ดผักชีนั้นจะใช้เวลางอ กประมาณ 7 วัน โดยผักชีไทจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 10 วัน เราก็สามารถเก็บเกี่ยวกินและนำไปข า ยได้แล้ว สวนผักชีลาวเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

3 ผักชีฝรั่ง

วิธีการเพาะ

– ขั้นตอนแรกให้เรานำเมล็ดของผักชีฝรั่งที่เราซื้ อมา นำไปแช่ไว้ในน้ำอุ่น

– เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่ วโมง หลังจากนั้นก็นำมาเพาะปลูกลงในกระถางเพาะชำได้เลย
ผักชีฝรั่งนั้นโดยปกติทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการงอ กอยู่ประมาณ 7-8 วัน และใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 4 เดือนถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ต ามปกติ

4 แตงกวา

วิธีการเพาะ แตงกวา

– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เรานำเมล็ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ไปแช่ในน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิ 50 องศา

– จากนั้นให้นำเมล็ดแตงกวาที่จมน้ำ มาวางลงบนกล่องพลาสติก โดยนำทิชชู่ชุบน้ำมารองก้นกลางพลาสติกก่อน

– จากนั้นให้เราปิดฝากล่องให้แน่น

– นำไปต ากแดดในช่วงเวลาเช้าประมาณ 2 ชั่ วโมง

– เมื่อครบ 2 ชั่ วโมงแล้วให้เรานำเมล็ดไปเพาะในภาชนะที่เราต้องการปลูกได้เลย แตงกวานั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วัน

– เราสามารถขึ้นไม้ไผ่นั่งร้านได้ ทำเป็นสามเหลี่ยมต ามรูปภาพ เพื่อให้ไม้เลื้อยขึ้นไปแล้วก็ห้อยผลแตงกวาลงมา

5 ผักบุ้ง

วิธีการเพาะ ผักบุ้ง

– นำเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำ

– โดยให้เมล็ดผักบุ้งนั้นจมน้ำและใช้เวลาประมาณซัก 12 ชั่ ว โมง

– จากนั้นก็นำผักบุ้งไปเพราะโรงกระถางได้

ซึ่งผักบุ้งนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 25 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

6 คื่นช่าย

วิธีการเพาะ คื่นช่าย

– นำเมล็ดคื่นช่ายมาแช่น้ำจนจมน้ำ

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาห่อด้วยทิชชู่และใส่ในกล่องพลาสติก

– ทำการปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นประมาณ 1 วันจึงจะสามารถนำมาเพาะในกระถางได้

ซึ่งคื่นช่ายนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

7 พริก

วิธีการเพาะ พริก

– นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 องศาจนเมล็ดจมน้ำ

– แล้วเอากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมารองก้นด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มน้ำ

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปในกล่องพลาสติก

– ปิดฝากล่องให้แน่นและทิ้งไว้ 1 คืนเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้

ซึ่งพริกนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 10 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

8 ปวยเล้ง

วิธีการเพาะ ปวยเล้ง

– นำเมล็ดไปแช่เย็นประมาณ 1 คืน

– จากนั้นก็เอาเมล็ดนำมาใส่ในกล่องพลาสติกเตรียมเอาไว้ และใส่กระดาษทิชชู่พรมน้ำรองก้นกล่องพลาสติก

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นในช่องปกติ

– รอประมาณ 14 วันจนมีรากงอ กแล้วค่อยนำไปปลูก

ซึ่งใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

9 ผักสลัด

วิธีการเพาะ ผักสลัด

– เอากล่องถนอมอาหารรองด้วยกระดาษทิชชูแล้วพรมน้ำให้เปียก

– ใส่เมล็ดผักลงไปแล้วปิดฝากล่องให้แน่น

– นำไปแช่เย็นประมาณ 2 วัน

– เมื่อเช้าเย็นเสร็จแล้วก็ทำการปลูกลงดิน

10 ต้นหอม

วิธีการเพาะ ต้นหอม

– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เราเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกให้เรียบร้อย

– จากนั้นนำเมล็ดถั่วลิสงมาถูกแล้วผสมกับดินจนเป็นเนื้อเดียวกัน

– นำเมล็ดต้นหอมโรยลงไปบนหน้าดิน

– ให้เราทำการลดน้ำช่วงเช้าและช่วงเย็น

– และเมื่อเวลาผ่านไปมีใบขึ้น ให้เราทำการลดน้ำเหลือครั้งละ 1 วันพอ

ซึ่งต้นหอมนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 5 วันและใช้เวลาปลูกอยู่ที่ 45 วันจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้

สำหรับพืชผักสวนครัวทั้ง 10 ชนิดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเพาะง่ายๆ เป็นแค่ท รั พ ย์ต่างๆที่จะทำให้พืชของคุณเจริญเติบโตได้อย่ างรวดเร็ว ปลูกเองก็ปลอ ดภั ย ง่ายๆเท่านี้คุณก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินได้ตลอ ดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตัวคุณเองได้อีกด้วย เมื่อคุณทำเก่งแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกัน

ที่มา postsara, บ้านเกษตร, Postsod