17 แนวทางเลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจในตัวเอง

วันนี้เราจะพาพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังได้เริ่มเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ ไปเรียนรู้วิธีหรือแนวทางการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มั่นใจ เก่ง ฉลาด และมีความสุขในการใช้ชีวิตในสังคม กับบทความ 17 แนวทางเลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจในตัวเอง ไปดูกันว่าพ่อแม่อย่ างเราๆ จะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร ให้่ลูกมีความสุขที่สุดกับการใช้ชีวิตในทุกวัน

1 อย่ าเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

หากพ่อแม่เข้มงวดหรือออ กคำสั่งกับลูกมากเกินไป อาจทำให้ความมั่นใจของลูกหดห า ย เนื่องจากเป็นฝ่ายรับคำสั่งแต่เพียงอย่ างเดียว

2 ชื่นชมในความพย าย าม ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อลูกโตขึ้น การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญกว่าจุดหมายปล า ยทาง ดังนั้นไม่ว่าลูกของคุณจะทำสิ่งใด สำเร็จหรือไม่ก็ต าม จงปรบมือให้กับความพย าย ามของเขา ไม่ควรทำให้ลูก รู้สึกอายกับสิ่งที่เขาได้พย าย ามทำ ยิ่งเขาใช้ความพย าย ามมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความมั่นใจได้มากกว่าความสำเร็จที่ได้มาอย่ างรวดเร็ว

3 ปล่อยให้ลูกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าคุณช่วยลูกทำงานที่ย าก เขาก็จะไม่รู้จักพัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ความช่วยเหลือของพ่อแม่จะปิดกั้นความเชื่อมั่น และการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองของลูก ควรปล่อยให้ลูกได้เกรด 2 หรือ 3 ดีกว่าให้ 4 ทุกวิช า ตราบใดที่ลูกได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

4 กร ะตุ้ นความอย ากรู้

เด็กบางคน มีคำถามที่ไม่สิ้นสุด จนคุณอาจเหนื่อยที่จะตอบ แต่การซักถามเป็นสิ่งที่ดีต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะนั่นหมายความว่า เขารู้ตัวว่า บนโลกนี้ยังมีสิ่งที่เขา ยังไม่รู้อีกมาก ซึ่งคุณควรจะให้การสนับสนุนต่อไป เมื่อลูกเข้าโรงเรียนจะพบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกถามคำถามสามารถเรียนรู้ได้ไวกว่าเพื่อนร่วมชั้น เพราะเขาจะกล้าถาม คำถามเพื่อที่จะได้รับคำตอบในสิ่งที่เขายังไม่รู้มาก่อนจากคุณครู

5 หลีกเลี่ยงการลัดขั้นตอนหรือมีข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจะทำให้ลูกเป็นคนที่ข า ดความมั่นใจ ไม่พย าย ามที่จะทำอะไรด้วยตนเอง

6 สนับสนุนให้ลูกขยันฝึกซ้อม

ควรส่ งเสริมให้ลูกฝึกซ้อมในสิ่งที่เขาสนใจ โดยไม่กดดันลูกมากเกินไป การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจและทำได้ดีขึ้น

7 อย่ าบอ กลูกว่าคุณกังวล

ความกังวลของพ่อแม่อาจทำล า ยความมั่นใจของลูก ดังนั้น พ่อแม่ต้องแสดงความมั่นใจให้ลูกเห็น จึงจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเช่นกัน

8 ปล่อยให้ลูกแสดงออ กต ามวัย

อย่ าคาดหวังว่าลูกจะต้องแสดงออ กแบบผู้ใหญ่ เพราะนั่นจะเป็นการบั่ นท อ นความเชื่อมั่นของลูกเมื่อต้องทำในสิ่งที่เกินอายุ

9 เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรพาลูกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เขามีความมั่นใจในการรับมือ กับโลกใบใหญ่ สอนเขาให้รู้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้น มันจะน่ากลัวหรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่ลูกจะสามารถเอาชนะมันได้

10 ให้ลูกได้สัมผัสความท้าทายใหม่ๆ

ทำให้ลูกเห็นว่า เขาสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายเล็กๆ เพื่อต่อยอ ดไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆ เช่น การขี่จักรย านโดยถอ ดล้อด้านข้างออ กได้ หรือคุณพ่อคุณแม่ อาจสร้าง ความเชื่อมั่นให้ลูกได้โดยการเพิ่มความรับผิดชอบให้ลูกทำก็ได้ โดยความรับผิดชอบนั้นต้องเป็นสิ่งที่ลูกสามารถทำได้สำเร็จ

11 แสดงความยินดีที่ลูกได้เรียนรู้

ลูกเรียนรู้จากการที่คุณตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ดังนั้นถ้าคุณตื่นเต้นเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำ หรือพูดภาษาใหม่ๆ ลูกก็จะยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นงานที่ย าก แต่เมื่อเขาทำสำเร็จ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและอย ากเรียนรู้เพิ่มเติม

12 อย่ าวิจารณ์ผลงานของลูก

ไม่มีอะไรที่จะบั่ นท อ นกำลังใจของลูกได้มากเท่าการวิจารณ์ความพย าย ามของเขา คุณควรแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แต่อย่ าบอ กลูกว่า สิ่งที่ลูกทำนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลย เพราะถ้าลูกรู้สึกกลัวความผิดพลาด เพราะกลัวว่าจะทำให้คุณโ ก รธหรือผิดหวัง เขาจะไม่มีวันกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การวิจารณ์ลูกยังเป็นการลดคุณค่าในตัวเองและลดแรงจูงใจของลูกอีกด้วย

13 ให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

ควรให้ลูกได้พย าย ามด้วยตัวเองก่อนที่จะยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะการให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไป หรือเร็วเกินไปเป็นการลดความมั่นใจและความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเองของเด็ก

14 ชื่มชมเมื่อลูกกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

พ่อแม่ควรชื่มชมที่เขากล้าลองในสิ่งใหม่และแตกต่าง ไม่ว่าลูกจะพย าย ามทำอะไรใหม่ๆ ก็ต าม บอ กเขาว่า ลูกกล้าหาญมากเลยที่ทำสิ่งนี้

15 สอนในสิ่งที่คุณรู้ ด้วยการทำให้ลูกเห็น

คุณคือฮีโร่ของลูกแน่นอน จนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นนั่นแหละ ดังนั้นควรใช้พ ลั งของคุณสอนลูกในสิ่งที่คุณรู้ วิธีที่คุณคิด พูด และแสดงออ กมาจะเป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับเขา การที่ลูกได้เห็นคุณประสบความสำเร็จจะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจว่าเขาก็สามารถทำได้แบบคุณ

16 ชื่นชมเมื่อลูกพย าย ามจัดการกับความย ากลำบาก

เมื่อลูกพบกับความย ากลำบาก พ่อแม่ควรชี้ให้เห็นว่า ความพย าย ามในการจัดการกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยให้ลูกเข้มแข็งขึ้น และยังทำให้ลูกรู้ว่า บทหนทาง สู่ความสำเร็จล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรค ที่ลูกต้องผ่าน มันไปให้ได้

17 สอนลูกให้เรียนรู้จากความผิดพลาด

การเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก ควรปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับความผิดพลาดบ้ าง หน้าที่ของคุณคือช่วยให้ลูกเข้าใจว่าเขาจะสามารถ ทำให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไปได้อย่ างไร

ที่มา th.theasianparent, fahhsai