8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นเก ษียณอายุแล้ว และกำลังจะเกษียณอายุในิีกไม่ช้านี้ สิ่งเดียวที่อย ากจะมีก็คือความสุขในชีวิตและวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คนสูงวัยควรที่จะทำ 1 ‘ปลูกเมล็ดพันธุ์ ของการคิดบวก ลงในใจ’ ไม่มีอะไรน่าเ ก ลี ย ด เท่าการ เป็นคนแก่ ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ า ย และเจ้ากี้ เจ้าการชอบจับผิดไม่ว่าใคร ๆ ก็อย …

Read More

สิ่งของใส่บาตรต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์ 3 ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์ เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์ และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะได้บุญ ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่ างเต็มที่ จริง ๆ แล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก ร ร มในอ ดีตชาติที่สั่งสมกัน มา ซึ่งความร ว ย ความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำก ร ร มแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกัน มาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ …

Read More

เลขเซียมซีที่เลือ ก บอ กโชคช ะ ต าและความเป็นตัวตน ของคุณได้

ห ล า ยๆ คนมีความเชื่อในเรื่องของพลังตัวเลข และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเลือ กหมายเลขเซียมซีที่คุณนั้นชอบมาก ที่สุดมา 1 หมายเลข เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายโชคช ะ ต า แลพความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย …

Read More

ตัวเลขวันเกิด ทั้ง 31 วัน บอ กตัวตนของเจ้าของวันเกิดได้

หล า ยๆ คนมีความเชื่อในด้านศาสตร์ตัวเลขกัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดูว่าตัวเลขวันเกิดของคุณจะบอ กตัวตนของคุณได้แม่นแค่ไหนกัน ไปดูกันว่าตัวเลขวันเกิดของคุณ จะบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่ างไรบ้าง เกิดวันที่ 1 คุณเป็นคนที่อ ย า กรู้อ ย า กเห็นไปหมดเสียทุกอย่ าง เวลาที่ทุ่มกับอะไรแล้ว คุณจะลืมแม้กระทั้งจะกินจะนอน ไฟของคุณในส่วนนี้น่าชมเชยมาก แต่ขอติงซักหน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อจังเลย จะรักใคร่ใหลหลงกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน ไม่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูใจอะไรกันล่ะ ส่วนคนที่คุณไม่ชอบหน้าเสียตั้งแต่แรกแล้ว คุณก็จะไม่มีวันทำใจให้คบหาสมาคมกับเขาหรือเธอได้เลย ไม่ว่าความรักหรือ การสมาคม …

Read More

ลักษณะข้ อต่อบนนิ้วโป้ง สามารถบอ กนิสัยชีวิตแต่งงานของคุณได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาทำการท า ยนิสัยจากข้ อต่อบนนิ้วหัวแม่มือ กัน หรือที่ทุกคนเรียกว่านิ้วโป้งนั่นเอง หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า นิ้วโป้งคนเราสามารถบอ กสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราได้ด้วยหรอ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละ เอาละเราไปดูวิธีการเล่นทำนายกันดีกว่าว่าต้องทำอย่ างไร ยกนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้น มา แล้วสังเกตดูว่าข้ อบนนิ้วมือเป็นแบบไหน ดูเทียบจาก 3 ภาพที่เรานำมาให้ดู ตรงกับภาพไหนก็ให้อ่ า น คำทำ น า ยต ามข้ …

Read More

5 ข้ อที่ต้องจำไว้ให้ดี หากต้องแก่ไปคนเดียว แม้ไม่มีใครเลี้ยงก็อยู่ได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดว่า เมื่อย ามที่ตัวเองแก่ไป ถ้าไม่มีใครเลี้ยงจะใช้ชีวิตอยู่อย่ างไร จะทำอย่ างไรถึงจะมีความ วันนี้เรามีวิธีที่จะรับมือให้พร้อมกับการที่จะต้องแก่ไปคนเดียว โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร และจะแก่อย่ างมีคุณค่า ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่า จะต้องเตรียมตัวอย่ างไร หากต้องแก่ไปคนเดียว ถ้าเกิดเราโสด ขึ้นคานยันแก่ ต้องอยู่คนเดียวตอนแก่ ไม่มีลูก จะเลี้ยงตัวเองยังไงให้มีความสุข ไม่เหงาดีนะ พวกเราทุกคน มีสมาชิกผู้สูงอายุในครอบครัวหรือมีเพื่อนสูงวัยที่ต้องการการดูแล ดังนั้นการเข้าถึงบริการทางสุ ข ภ า พขั้นพื้นฐานของ ผู้สูงอายุและการใช้มาตรการที่จะช่วยผู้สูงอายุให้ได้รับประโยชน์จาก การบริการดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทห่าง …

Read More

ตำราโบราณบอ กอนาคต โชคชะต าของคุณ จากเลขอายุ

การทำน า ยต ามศาสตร์แห่งการคำนวณ ที่สืบทอ ดกัน มาแต่โบราณ ทำน า ยอนาคตล่วงหน้า พย ากรณ์โชคชะต าในแต่ละช่วงอายุอย่ างละเอียด แม่นยำ เข้าใจง่าย และวันนี้เราก็มีการทำน า ยจากเลขอายุมาบอ กกันจะเป็นอย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย เป็นอีกหนึ่งบทความที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อ ย่ า ง เช่นคุณอายุ 32 ก็ให้เอา …

Read More

วิ ธีการทำบุญต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เสริมศิริมงคลให้ชีวิตมีแต่เจริญก้าวหน้า

วันครบรอบวันเกิด เป็นวันสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะชาวพุทธนั้น นิยมทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมาย าวนาน การทำบุญวันเกิดนั้น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ โดยมีพระราชดำริว่า การที่คนเรามีอายุวน มาบรรจบครบรอบอีกครั้ง โดยไม่ต า ยไปเสี ยก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐ จึงควรยินดี และบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ในแต่ละวันเกิดนั้น มีบุญบารมีที่แตกต่างกันออ กไป การทำบุญก็มีหล า ยวิ ธีต ามแต่เราจะสะดวก ในบทความนี้จะชวนทุกคน …

Read More

11 ข้ อที่ผู้หญิงทำแล้ว ดูดี มีเสน่ห์ ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก

หากคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อย ากจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็มีแต่คนชื่นชม อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่ สามารถทำได้ไม่ย ากเลย เพราะผู้หญิงอย่ างเราก็สามารถเก่งและประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ว่าแต่สาวฉลาดเก่งสวยแพงเค้าเป็นกันแบบไหนกันนะ ทำไมถึงประสบความสำเร็จทำไมถึงดูเก่งอะไรๆก็ดีไปหมด เราเจาะลึกมาเป็นข้ อๆให้สาวๆได้รู้กันบอ กเลยคุณก็เป็นสาวฉลาดสวยเก่งดูแพงได้ ข้ อ 1 มองโลกแง่ดี การมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติ การใช้ชีวิตที่ดี เป็นจุดเริ่มต้น ของทุกสิ่ง ก็ลองคิดดูสิอารมณ์ดี ยิ้มง่ายมองโลก ในแง่ดีใคร ๆ ก็อย ากเข้าใกล้ เข้ามาติดต่อแต่หากมองแง่ร้ า ยซะหมด …

Read More

รู้นิสัยของคุณได้ จากเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรที่ใช้อยู่

นิสัยของคนเราอาจจะดูได้จากสิ่งที่แสดงออ กมาของแต่ละคน แต่ก็มีอีกหล า ยสิ่งที่สามารถท า ยนิสัยของแต่ละคนได้จากสิ่งรอบตัวเช่นกัน อย่ างวันนี้เราก็มีการทำนา ยนิสัยจากเลขท้ายเบอร์มือถือ ที่แต่ละคนใช้กัน แล้วเลขท้ายมือถือของคุณละ คือเลขอะไร แล้วไปดูคำทำนา ยได้เลย เลข 0 มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิด เผยหรือชอบ มีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวาย กับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้าจนคนอื่น ต …

Read More