3 สิ่งพกไว้ จะทำให้ความรักดีขึ้น

เคยได้ยินไหมว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกล สายมูอย ากให้ความรักดีขึ้น วันนี้เราจะพามาดูถึงสิ่งที่พกไว้ติดกระเป๋าแล้วจะทำให้ความรักดีขึ้น มีอะไรบ้างไปดู

1 รูปภาพคนรัก

เชื่อแน่ว่าหนุ่มสาวโสด ทุกคน มีรูปคนที่เคารพรัก ไว้ในกระเป๋าสต างค์ เป็นต้นว่ารูปบุพการี ญาติผู้ใหญ่แต่ ควรมีรูปคนรักไว้ เ พ ร า ะรูปคนรัก มีอำนาจแฝงเรื่องความอ าทร บั นด าลทุกคนที่มีไว้มี ความรักที่ไม่จืดจาง ควรพกไว้ในช่อง ที่พบเจอได้ง่ายเวลา หยิบใช้กระเป๋าสต างค์ และรูปคนรักที่ว่าควร เป็นคนรักที่กำลังคบหาอยู่ขณะนี้ ไม่ใช่รูปคนรักเก่าที่ยังอ าลั ยกันอยู่

2 เหรียญโบราณ

คนโบราณมีความเชื่อว่า เหรียญยิ่งเก่ายิ่งมี ความศักดิ์สิทธิ์เ พ ร า ะ แก้ปร าณซี่พิฆ า ต ขั บไ ล่ภู ต ผี ปีศ า จและสิ่งชั่ วร้ า ย สำหรับเหรียญ ที่เหมาะสมกับคน ไ ท ย คือเหรียญเก่าหนึ่ง สต างค์สมัยก่อน ในทางความรัก เหรียญจะปกป้อง ผู้ครอบครองจากปั ญหา รักสามเส้ า การค บ ชู้ ส่งผลความรัก ยืน ย า ว ควรพกไว้ใน ช่องธนบัตร

3 ขมิ้นแห้ง ห ม า ยความว่าขมิ้นดิบ

นำเหง้าจากใต้ดิน มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หนึ่งชิ้น เ พ ร า ะเหง้าขมิ้น มีรสฝาดก ลิ่ นหอม ขมิ้น มีน้ำมันหอมระเหย มี ส า ร สีเหลืองส้ม ดึงดูดให้ ความรักให้มาหา หนุ่มสาวใด ที่ประส บปั ญหา อ กหักรักคุ ด นำขมิ้นชิ้นเล็ก ห่อ กระดาษใส่ไว้ตรงช่อง ระหว่างรอยพับบริเวณ กระเป๋าสต างค์เชื่อว่า หนุ่มสาวใดประส บปั ญหาเรื่องรักขม จะกล า ยเป็นหวานชื่น

ที่มา khobjainas sabuyjaijung