30 ข้อคิดฝากถึงลูก อย ากให้ลูกได้เข้าใจ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คำสอนของพ่อแม่ ที่อย ากเห็นลูกประสบความสำเร็จ กับบทความ 30 ข้อคิดฝากถึงลูก อย ากให้ลูกได้เข้าใจ

1 ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่ายเท่ากับเงินของเราเอง

2 ไม่มีความรักจากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

3 เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้ อจิตวิญญาณของเราได้

4 สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญและร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะหาซื้ อได้

5 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้องไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

6 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเอง

7 อย่ าให้คำจำกัดความใดกำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูกโลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

8 คู่ชีวิต เลือ กให้ดีจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

9 มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

10 หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก

ด้วยความเบิกบานใจแค่อย ากบอ กว่า ‘ความดูดี’ ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ‘ป้ายร า ค า’ ไม่ได้บอ กระดับสังคม

11 ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดีและไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ กและปกป้องตัวเองให้ดี

12 จงให้อภั ย จงให้อภั ย จงให้อภั ย

13 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100%

14 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

15 ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

16 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

17 ลูกทัดเทียมฃ

18 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ( ของ ) บ้าน

ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบา ซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

19 อย่ าหูเบาหลงเชื่อสิ่งใดง่ายดายจงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆ หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

20 ความคิดเห็นของคน มีทั้งร า ค าถูกและแพงจงตีค่ามันให้ถูกและเลือ กซื้ อมันให้ดี

แค่อย ากบอ กว่า ‘ความดูดี’ ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ‘ป้ายร า ค า’ ไม่ได้บอ กระดับสังคม

21 เวลามีค่านักอย่ ายอมแลก ไปกับการนินทาอิจฉาใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

22 ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ ได้ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติ และเป็นธรรมดา

23 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร า ค าไม่ได้บอ กระดับสังคม

24 รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

25 จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น

26 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ

27 คน มองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

28 ผิดก็ขอโทษซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

29 ลูกไม่อาจเป็นที่รัก ที่ชอบใจของทุกคนแต่หากลูกรัก

แม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย และสุดท้าย…

30 จงจำไว้ว่า ‘แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป’

ที่มา M o m m y T a n y a, v e r r y s m i l e j u n g