39 ตำแหน่งไฝบนร่างกายของเรา บอ กลักษณะเนื้อคู่ได้

สำหรับวันนี้เราจะพามาดูลักษณะของเนื้อคู่จากตำแหน่งไฝที่ขึ้นต ามจุดต่างๆของร่างกายเรา น่าส น ใ จเลยใช่ไหมล่ะ โดยฌฉพาะใครที่ยังโสดก็อย ากจะรู้ใช่ไหมว่าคู่ของเราเป็นแบบไหน แต่ก่อนอื่นเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีจุดไฝตรงไหนบ้าง แล้วไปดูคำทำนายได้เลย

39 ตำแหน่ง ไฝ ทำนายลักษณะ เนื้อคู่ มีดังนี้

1 หากขึ้นที่คิ้ว

ทำนายว่า เนื้อคู่จะอยู่ใกล้ ๆ ตัว เป็นคนผิวพ ร ร ณดี อาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อน ๆ หรือ มีญาติพี่น้องแนะนำให้รู้จักกัน

2 หากขึ้นที่ขมับ

ทำนายว่า คู่ของคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเ สี ยงในสังคมและอายุไม่มาก ไม่ก็อายุพอ ๆ กัน ถ้าแต่ง ง า น หลังอายุ 25 ปี แล้วจะทำให้มีความสุขความเจริญ

3 หากขึ้นที่อ วั ย ว ะ เ พ ศ

ทำนายว่า จะต้องแต่ง ง า น หล า ยครั้ง หรือ มีคู่หล า ยคน อีกทั้งคู่ครองยังเคยแต่ง ง า น มาแล้ว และอาจเคยมีการห ย่ าร้างมาด้วย

4 หากขึ้นที่หัว

ทำนายว่า จะได้คู่ที่ดี มีฐานะการ ง า น มั่นคง เป็นคนซื่อตรงในความรักและรักคุณอ ย่ างจริงใจ

5 หากขึ้นที่ก้น

ทำนายว่า คู่ครองจะเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถรอบด้าน

6 หากขึ้นที่สีข้าง

ทำนายว่า จะมีคู่ครองที่คอยดูแล ปกป้อง และเป็นคนที่รักกันอ ย่ างจริงใจ

7 หากขึ้นที่ข้ อศอ ก

ทำนายว่า คู่แท้เป็นคนที่มีฐานะทางการเงิน มั่นคง มีความรู้มาก สติปัญญาดี

8 หากขึ้นที่ส้นเท้า

ทำนายว่า เนื้อคู่จะมาจากแดนไกล อาจเป็นคนต่างพื้นที่หรือต่างชาติ ต่างภาษา

9 หากขึ้นที่ขาหนีบ

ทำนายว่า ได้คนดีมาเป็นคู่ครอง แต่จะค่อนข้างอาภัพ ไร้คู่แท้ที่จะครองรักกันอ ย่ างย าวนาน

10 หากขึ้นที่หน้าแข้ง

ทำนายว่า ได้คนที่รักเราเป็นอ ย่ างดี คอยดูแลเอาใจใส่กัน มีฐานะมั่นคง

11 ไฝตรงกลางระหว่างคิ้ว

ทำนายว่า ชะต าชีวิตจะได้คู่ที่มีผิวพ ร ร ณส ะ อ า ด แต่ก็ยังไม่ใช่คู่แท้ ถ้าเนื้อคู่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าหล า ยปี จะช่วยให้ชีวิตรักสุขสมบูรณ์

12 หากขึ้นที่อ ก

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนดี ฉลาดครบเครื่อง เก่งกาจรอบตัว

13 หากขึ้นที่หู

ทำนายว่า ค่อนข้างมีดวงในทางเจ้าชู้ แต่มีโชคคือได้คนดีมาเป็นคู่ครอง

14 หากขึ้นที่หลังหู

ทำนายว่า เนื้อคู่นั้นเป็นคนไกล อาจเป็นชาวต่างชาติ หรือเคยไปอยู่ต่างแดนหรือที่ที่ห่างไกลมาก่อน

15 หากขึ้นที่ริมฝีปากบน

ทำนายว่า ต้องมีคู่มากมาย คบกับคนหล า ยคน ก่อนที่จะได้พบกับคู่แท้และเป็นคนที่รอบรู้ และจะได้ครองรักกันย าวนาน

16 หากขึ้นที่คอหอย

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนพูดเก่ง ฝีปากจัดจ้าน เป็นคนใกล้ตัว

17 หากขึ้นที่คาง

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนที่รอบรู้ มีความสามารถหลากหล า ย ฐานะมั่นคง แต่อาจต้องทำใจ เพราะอาจต้องเจอ กับความรักที่ไม่ลงตัว

18 หากขึ้นที่แขน

ทำนายว่า คู่แท้จะเป็นคนดี คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา

19 หากขึ้นที่ริมฝีปากล่าง

ทำนายว่า จะได้เนื้อคู่ที่มีความรักให้กันและกันอ ย่ างดี แต่เขาหรือเธอคนนั้นอาจรักสนุกเกินไปหน่อย

20 หากขึ้นที่หัวเข่า

ทำนายว่า จะได้คู่ครองที่เป็นคนต่างถิ่น ต่างแดน

21 หากขึ้นที่เอว

ทำนายว่า คู่แท้ของคุณจะคอยช่วยส่งเสริมให้ร่ำร ว ย เมื่อแต่ง ง า น มีลูกด้วยกันแล้ว

22 หากขึ้นที่หลังมือ

ทำนายว่า จะได้คู่ที่มีความมั่นคง ทั้งเรื่องฐานะการเงิน การ ง า น และรักอ ย่ างจริงใจ ชีวิตมีความสุข

23 หากขึ้นที่บ่า

ทำนายว่า คนใกล้ตัวนี่แหละที่เป็นเนื้อคู่ของเรา อาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน มานาน จะคอยดูแลห่วงใย รู้ใจกันเป็นอ ย่ างดี

24 หากขึ้นที่ฝ่าเท้า

ทำนายว่า ดวงจะมีคู่รักกันดี คอยดูแลซึ่งกันและกัน เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้าง

25 หากขึ้นที่ข้ อมือ

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนที่คอยดูแลเกื้อ กูลกันเป็นอ ย่ างดี ถึงแม้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแตกต่างกัน

26 หากขึ้นที่ท้ายทอย

ทำนายว่า หากเป็นผู้ชายจะมีเนื้อคู่ที่มีหล า ยอ ย่ างคล้ายกัน หากเป็นผู้หญิง จะได้พบคู่แท้ แต่เมื่อพบรักกันแล้วต้องพลัดพรากห่างไกลกัน

27 หากขึ้นที่ไหล่

ทำนายว่า จะเกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อย ๆ กับคนที่ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขกัน เพราะความเห็นไม่ตรงกัน

28 หากขึ้นที่ท้อง

ทำนายว่า ได้คู่ที่เป็นคนดี แต่จะอยู่กินไม่ยืดย าว

29 หากขึ้นที่กลางหลัง

ทำนายว่า จะไม่มีคู่ที่คบกันอ ย่ างจีรังยั่งยืน อาจจะเป็นตัวเราเองที่เจ้าชู้มีกิ๊กหล า ยคน หรือไม่ก็อาจเป็นเขาที่รักสนุกคบกับคนอื่นไปเรื่อย ข า ดคู่แท้ที่จะครองรักกันอ ย่ างย าวนาน

30 หากขึ้นที่แก้มขวา

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนที่อยู่ไม่ไกลตัว ถึงแม้ไม่ร่ำร ว ย แต่ก็เป็นคนที่มีความคิดคล้ายกัน

31 หากขึ้นที่ลูกต า

ทำนายว่า จะได้คู่แท้เป็นคน มีความรู้ และเป็นคนที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป แต่ก่อนนั้นก็จะเปลี่ยนคู่อยู่บ่อย ๆ

32 หากขึ้นที่หางต าซ้าย

ทำนายว่า ถ้ามีเนื้อคู่ที่สวย/หล่อ อาจจะอยู่กันได้ไม่นาน แต่ถ้าหากคบคนที่นิสัยใจคอ ไม่ใช่ดูเพียงหน้าต าจะอยู่กันได้อ ย่ างย าวนาน เป็นคู่แท้ที่รักกันอ ย่ างจริงใจ

33 หากขึ้นที่ใต้ต า

ทำนายว่า เป็นดวงที่ต้องมีคู่รักหล า ยคน ต้องเปลี่ยนแปลงกันอยู่บ่อย ๆ ก่อนจะพบคู่แท้ที่ร่วมกันสร้างครอบครัวในภายหลัง

34 หากขึ้นที่ริมจมูก

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนที่มีความรอบรู้ ฐานะดี แต่ตัวคุณค่อนข้างเจ้าชู้มีคู่มาแล้วหล า ยคน

35 หากขึ้นที่หางต าขวา

ทำนายว่า เป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่อง รอบรู้ไปซะทุกเรื่อง จะต้องได้คู่รักที่เก่ง มีไหวพริบจึงจะเข้ากันได้ดี คุยกันรู้เรื่อง

36 หากขึ้นที่หัวต า

ทำนายว่า ซ้ำรักหล า ยครั้ง ผิ ดหวังอยู่บ่อย ๆ เนื้อคู่เป็นคนที่อยู่ไม่ไกล แต่เมื่อเห็นกันตอนแรกจะยังไม่ปิ๊งกันในทันที ต้องค่อย ๆ ศึกษาดูใจกันไป

37 หากขึ้นที่ดั้งจมูก

ทำนายว่า มีคู่ที่ร่ำร ว ย มีเกียรติ มีคนนับหน้าถือต า

38 หากขึ้นที่แก้มซ้าย

ทำนายว่า เสน่ห์แรง เป็นไฝเสน่ห์ มีคู่มาก คบกับใครไม่นานก็ต้องเลิกรากัน คู่แท้อาจเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่น

39 หากขึ้นที่หางคิ้ว

ทำนายว่า เนื้อคู่เป็นคนที่มีความแตกต่างกันอ ย่ างเห็นได้ชัด อายุอาจต่างกันหล า ยปี อาจแก่หรืออ่อนกว่า แต่จะเป็นคนที่ฐานะดี มีความมั่นคง ขี้หึงมากหรืออาจเป็นคนฝรั่งต่างชาติ แต่คุณจะมีคู่เยอะต ามประสาคนเจ้าชู้

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ที่มา  sangkomonline