4 ข้อคิด อยู่อย่ างมีความสุขในวัย 40

เคยสงสัยไหมว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อย่ างไร และชีวิตเราจะต้องเดินไปต ามเป้าหมายอะไร วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำวิธีการสร้างความสุขในทุกวันด้วยตัวเราเองกับบทความ 4 ข้อคิด อยู่อย่ างมีความสุขในวัย 40 ไปดูกันว่าคนวัย 40 ปี จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องใดของชีวิตบ้าง

ถ้าทุกคนได้ทุกอย่ าง…ได้ดั่งคิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนได้มาบ้าง เสียไปบ้าง ช่างปะไรหน้าที่ใคร ทำให้ดี เท่านี้พออีกไม่นาน วันผันผ่าน ก็ต้องจากจะมีมาก หรือมีน้อยวัย ถอยถอนเอาอะไรไปไม่ได้ นั้นแน่นอน วันจากจร เหลือเพียงแต่ แค่ตำนานก็วันนี้ มีพอ กิน มีพอใช้ไม่เท่าใคร แต่เพียงพอ ก็สุขได้ทำหน้าที่ สมควร ก่อนด่วนไปจากเมื่อไหร่ หลับต าได้ ไม่อาวรณ์

จงดูแล รั ก ษ า ของล้ำค่า 4 อย่ างนี้ดีๆ

1 ร่ างก าย เป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่ไปกับเราตราบสิ้นชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไร ไม่มีใครจะดูแลเขาได้ดีเท่ากับตัวเรา

2 คู่ชีวิต คือคนที่จะดูแล เข้าข้างและปกป้องเราไปตลอ ดชีวิต ล งทุ นเพียงนิดผลได้ทวีคูณ

3 เพื่อน เพื่อนดีๆมีค่ายิ่งกว่าท รั พ ย์สินทุกอย่ างบนโลก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน จริงใจ ฯลฯ มีเงินก็ซื้ อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้

4 ท รั พ ย์สมบัติ ยิ่งอายุมากขึ้น ความสามารถในการหามันเพิ่มจะยิ่งลดลง ดังนั้นต้องรู้จักใช้มันให้คุ้มค่าสูงสุด

ข้อคิดดีสำหรับที่ผู้อายุจะถึง 40 ปี หรือเกิน 40 ปีในอนาคตคนอายุเกิน 40 ต้องเลิกเอาสุ ข ภาพ ไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้วมีเงินเท่าไรก็ซื้ อสุ ข ภาพ คืน มาไม่ได้ ต่อให้มีไร่นามากมาย ก็กินข้าวได้แค่วันละสามจาน แม้นจะมีคฤหาสน์หล า ยสิบหลังก็ต้องการพื้นที่หลับนอนย ามค่ำคืนเพียงแปดต ารางเมตร ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีข้าวปลาอา ห ารกินอย่ างเพียงพอ

มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้ว อายุเท่านี้แล้ว ควรอยู่อย่ างเป็นสุขทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแ ย่งแข่งขันกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือแข่งกัน มีความสุข, มีสุ ข ภาพ ดีและอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจให้ป่ วยการ และ

ทำล า ยสุ ข ภาพ ตัวเองเลยหลัง 40 แล้วอย่ างนี้ ควรค้นหาหนทางที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่เป็นสุขมีอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุข นั่นก็หมายความว่าได้ผ่านวันเวลา อย่ างเป็นสุขแล้ว ทุกวันที่ผ่านไปจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ างเป็นสุข วันนั้นคือได้กำไร จิตใจที่ดี จะช่วย รั ก ษ า

โ ร คภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจ ทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ บป่ วยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลยด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอา ห ารให้ครบห มู่ ได้วิต ามิน และ

แร่ธาตุอย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปีเหนือสิ่งอื่นใด..ต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายเสมอขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ ‘ความร่ำร ว ยของชีวิต คือ การสุ ข ภาพ ที่แข็งแรง’ โปรดเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 40 ไปแล้ว และ คนอื่นๆ ที่จะเกิน 40 ในเร็ววันข้างหน้าด้วย

ที่มา postnet,chookde