4 ข้ อวางแผนให้ลูกรู้จักออมเ งิ น

ในชีวิตของเรานั้น มีหล า ยเรื่องที่สำคัญต่อชีวิต อย่างเรื่องเ งิ นก็เช่นกัน วันนี้เราเลยมีเรื่องการเ งิ นการวางแผนการเ งิ นให้กับลูกเพื่อให้อนาคตในเรื่องเ งิ นของลูกนั้นดี จะมีอะไรบ้างไปดู

1 กำหนดเ งิ นออมในแต่ละเดือน

สำหรับคุณพ่อ-คุณแม่ ส่วนใหญ่ที่ต้อง ทำงานประจำ หรือแม้แต่ ทำกิจการส่วนตัว การกำหนดเ งิ นออม ในแต่ละเดื อ น ถื อเป็นเรื่อง ที่สำคัญ และเห็นภาพชัดที่สุด หากเราต้องการออมเ งิ น เพื่อ การศึกษา ให้ลูกๆ 4 หมื่นบ า ท ต่ อ ปี ห ม า ยความว่า เราควรออมเ งิ นให้ได้ราว ๆ 3 พันบ า ทต่อเดือน จะเห็นว่า เป็นเ งิ นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นคุณพ่อ-คุณแม่ควรจะ วางแผนการออมเสียแต่เนิ่นๆ ไม่ควรรอให้ถึงเวลาแล้ว ค่อยไปหาเ งิ นเอาข้างหน้า

2 นำเ งิ นออมไปลงทุนต่อยอ ด

บางคนอาจรู้สึกว่า การออมเ งิ นจำนวน มากๆ เพื่อให้ลูกๆ ของเรา ได้มีการศึกษา ที่ดีเป็นไปได้ย ากเหลือเกิน ลองนำเ งิ นออมไป ลงทุนต่อยอ ด ยกตัวอย่ างเช่นอย ากเตรียมเ งิ น ให้ลูกเรียนปริญญาตรี หลักสูตร ภาษาอังกฤษ นำเ งิ นออม 50,000 บ า ท ไปลงทุน 10 ปี ผ่ า น ไป จะมีเ งิ น 125,000 บ า ท สำหรับค่าเรียนลูก

3 เขียนแผนอนาคตเพื่อ การศึกษา

การวางแผน ทุกประเภท จะเริ่มต้นจาก การเขียนแผน อนาคตขึ้น มาก่อน เช่นเดียวกันกับทุกๆ แผน เราจะต้องสำรวจ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอ ด อายุการศึกษาด้วยการ วางแผนแบบทีละขั้นตอน ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยมจนไปถึงการศึกษา ในระดับมหาวิทย าลัย และ อย่ าลืมนะคะว่า การเรียนสมัยนี้ เราต้องบวกค่าใช้จ่ายในการ เรียนเสริมพิเศษเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา ที่สองการเรียนดนตรี หรืองานศิลปะด้านอื่นๆ เป็นต้น

4 เขียนแผนสำรอง

แผนสำรองมีไว้ สำหรับย ามที่แผนหลัก ไม่เป็นไปต ามที่คิดเ พ ร า ะ การศึกษาของลูกๆ เรานั้นไม่ควรมีความเสี่ ยง หากไม่เป็นไปต ามที่คิด อาจจะส่งผลถึง อนาคตของลูกๆ ได้ค่ะ แผนสำรองก็ได้แก่ การหา รายได้เสริมเพื่อเพิ่ม ปริมาณการออมเ งิ น ให้มากกว่าเดิม หรือแม้แต่แผน การมองหาสถานศึกษา ที่มีคุณภาพนำมาเปรียบเทียบ กันเพื่อให้เกิดภาพกว้าง และเกิดความคุ้มค่า กับเ งิ นที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองต้องจ่ายไปนั่นเองค่ะ

ที่มา khobjainas sabuyjaijung