4 ปุ่มรีโมทแอร์ปรับให้แอร์เย็นฉ่ำ ทั้งวัน ไม่เปลืองไฟ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปิดแอร์ให้ประหยัดค่าไฟด้วย 4 ปุ่มรีโมทแอร์กับบทความ 4 ปุ่มรีโมทแอร์ปรับให้แอร์เย็นฉ่ำ ทั้งวัน ไม่เปลืองไฟ ไปดูกันว่าจะต้องเปิดแอร์อย่ างไรให้แอร์เย็นฉ่ำตลอ ดทั้งวัน

ใช้แอร์ให้ถูก ช่วยลดค่าไฟได้

1 เปิดพัดลมพร้อมกับการเปิดแอร์ จะช่วยให้กระจายตัวความเย็นได้อย่ างทั่วถึงทั้งห้อง ทำให้ได้รับความเย็นได้เร็วขึ้น และแอร์ก็จะได้ไม่ทำงานหนักมากขึ้นด้วย

2 เพิ่มอุณหภูมิในตอนกลางคืน โดยปกติแล้วเวลากลางคืน มักจะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นกว่าในช่วงเวลากลางวัน การเปิดแอร์ก่อนเข้านอนให้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นสัก 1-2 องศา ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยลดค่าไฟของคุณได้มากเลยทีเดียว

3 ไม่นำความชื้นเข้ามาในห้องแอร์ เพราะหลักการทำงานของแอร์นั้นจะใช้พลังงาน 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใช้ความเย็น 70 เปอร์เ ซ็ น ต์ในการลดความชื้น เพราะฉะนั้นการสร้างความชื้นในห้อง เช่น การต ากผ้านั่น จะยิ่งเป็นการเพิ่มการทำงานหนักให้กับแอร์ ก็จะส่ งผลทำให้เสียค่าไฟแพงมากขึ้น

ใช้ปุ่มรีโมทแอร์ให้เป็น

โหมด FAN คือ โหมดพัดลมนั่นเอง วิธีใช้ ให้กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรลเลือ กฟังชั่นก์ FAN

การทำงาน จะเป็นโหมดที่เราสามารถปรับความเร็วของลมได้ แต่จะตั้งอุณหภูมิไม่ได้ ลมที่ออ กมาไม่ใช่ลมเย็นจะเป็นลมแอร์ที่จะช่วยเพิ่มระดับความแรง เพิ่มความเย็นได้

คำแนะนำ เมื่อเราใช้งานแอร์เสร็จแล้ว ก่อนจะปิดแอร์ควรเปิดโหมด FAN ไว้ประมาณ 15-20 นาที จะเป็นการช่วยดูดความชื้นภายในห้อง และเป็นการช่วยลด กลิ่นอับลงได้ด้วย

โหมด COOL คือ โหมดทำความเย็น จะเป็นปุ่มนิยมใช้งาน มากที่สุด วิธีใช้ ให้กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรลเลือ กฟังชั่นก์ COOL

การทำงาน เราสามารถปรับอุณหภูมิได้ต ามใจชอบ จะเพิ่มหรือลดได้ต ามความต้องการ

โหมด DRY คือ โหมดแห้ง หรือลดความชื้นในห้อง วิธีใช้ ให้กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรลเลือ กฟังชั่นก์ DRY

การทำงาน สำหรับโหมดนี้ แอร์จะช่วยปรับลดความชื้นในอากาศ ซึ่งจะดึงเอาความชื้นในอากาศให้กลั่นตั้วเป็นหยดน้ำให้มากที่สุด แต่โหมดนี้จะไม่สามารถ เพิ่มหรือทำการลด อุณหภูมิได้ แต่โหมดนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งาน มากนัก

โหมด AUTO คือ โหมดอัตโนมัติ บางยี่ห้อใช้ว่าโหมด I FEEL วิธีใช้ ให้กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรลเลือ กฟังชั่นก์ AUTO

การทำงาน แอร์จะตั้งอุณหภูมิและความเร็วลมอัตโนมัติ ซึ่งแอร์จะปรับให้มีความเหมาะสมกับอุณหภูมิห้องของเราที่เป็นอยู่ โดยวัดจากเซนเซอร์ สลับการทำงานระหว่างโหมด COOL และ DRY

โหมด HEAT คือ โหมดทำความร้อน วิธีใช้ ให้กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรลเลือ กฟังชั่นก์ HEAT

การทำงาน แอร์จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในห้องเมื่อในห้องนั้น มีอากาศที่หนาวจัด

เชื่อได้ว่าหล า ยๆคนคงจะงงกับปุ่มรีโมทแอร์ที่มีหลากหล า ย และมีการทำงานที่แตกต่างกันออ กไป เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้ถูกวิธี เพื่อให้แอร์ในห้องของคุณเย็นฉ่ำ ทั้งยังประหยัดเงินในกระเป๋าค่าไฟของคุณได้มากเลยทีเดียว หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านกันนะคะ

ที่มา bitcoretech, postsod