4 วิ ธีสอนลูกใช้เ งิ นให้เป็น โตขึ้นไม่ลำบาก

นอ กจากการสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องปลูกฝังให้ลูกๆได้เรียนรู้นั่นคือ การใช้เ งิ น การรู้จักเก็บออมใช้ยังไงไม่ให้ลำบาก รู้คุณค่าของเ งิ น วันนี้เราจะพามาดูวิ ธีสอนลูกอ ย่ างไรให้ใช้เ งิ นเป็น รู้จักใช้รู้จักเก็บ โตไปเขาจะได้ไม่ลำบาก

1. เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเ งิ น

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอ จะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแตกทอนของตัวเ งิ นโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เ งิ นบ า ท 5 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ นเหรียญห้า 1 เหรียญเ งิ นเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ น 10 บ า ท 1 เหรียญ วิ ธีนี้ นอ กจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข เบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเ งิ นแต่ละเหรียญอีกด้วย

2. ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเ งิ นซื้ อขน มไม่เป็นนั่นแหละ

โดยเริ่มจากการสร้างวินัย ในการใช้เ งิ นให้เป็นตัวอ ย่ างเพราะ เ ด็ กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดูพฤติก ร ร มของพ่อแม่ และเก็บไปคิดเขาอาจยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยน สิ่งของกันโดยผ่านสื่อ กลางที่เรียกว่าเ งิ น แต่พฤติก ร ร มของคุณจะทำให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเอง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เ งิ นไปในลักษณะใด

3. สอนให้รู้จักบริหารการใช้เ งิ น

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิ ธีจัดการกับการเ งิ นอ ย่ างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขน มเป็นร า ยวันกับเขาเพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรง ในการใช้จ่ายเ งิ น ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวน และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขาเพิ่มเมื่อเขาใช้เ งิ นหมดก่อนเวลา

และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าหากคุณบอ กให้เขารู้ว่าถ้าหากเขาใช้เ งิ นจนหมด เขาก็จะไม่มีเ งิ นสำหรับใช้จ่าย ในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขา มีความต้องการมากกว่าดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเ งิ นออ กเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้า

4. สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเ งิ น วัยอนุบาลนี่แหละ

ช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณ เริ่มก้าวออ กไปสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อมเกลา ให้รู้จักใช้เ งิ นเป็นไปโดย ปริย ายและรวดเร็วกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกทีอาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อยยื่น มือเล็กๆ ส่งต าแป๋วมาตรงหน้าเพื่อขอ เ งิ นไปซื้ อลูกอม ขน มกรุ๊บกร๊อบ แล้วก็ได้ฉวยโอกาสนี้

สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเ งิ น บอ กเขาว่า เ งิ นที่คุณให้เขาใช้ได้มาจากการที่คุณ ต้องออ กไปทำงานเพื่อแลกมาเวลา ที่คุณออ กไปจับจ่ายซื้ อของเข้าบ้าน พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขารู้ว่า เ งิ นที่คุณได้จากการทำงานจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้านวิ ธีนี้

จะช่วยสอนให้เขารู้ว่าเราจ่ายเ งิ นออ กไปเพื่อวัตถุประสงค์ 2 อ ย่ างคือ เพื่อความต้องการ และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เ งิ นซื้ อขน ม หรือของเล่น มาก เ งิ นที่เหลือก็อาจจะไม่พอใช้ ซื้ อของจำเป็นอ ย่ างอื่นในบ้าน

ที่มา m o m s t e r  yindeeyindee