5 สิ่งของในบ้านวางให้ถุกที่ ช่วยเรียกท รั พ ย์ไหลเข้าบ้าน

เมื่อคนเรานั้นมีความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้วว่าหากสิ่งของภายในจัดวางให้ถูกที่และถุกหลักฮวงจุ้ยนั้นจะสามารถช่วยเรียกเงินเรียกทอง เรียกท รั พ ย์เข้าบ้านได้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 5 สิ่งของในบ้านวางให้ถุกที่ ช่วยเรียกท รั พ ย์ไหลเข้าบ้าน ไปดูกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่วางถูกหลักแล้วจะช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้านให้คุณ

1 ตำแหน่งห้องครัว

อย่ างที่บอ กไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องครัวเป็นขุมท รั พ ย์ของบ้าน ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านหรือ กลางบ้าน เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้โดยง่าย โชคลาภอาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้

2 ข้าวส า ร

ฮ ว ง จุ้ ยห้องครัวที่ดีจะต้องมี ข้าวส า รเต็มถัง อ ย่ าให้ข า ด เชื่อส่าจะทำให้เจ้าของและผู้อาศัยมีกืนมีใช้ไม่ติดขัด เงินทองไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวส า รที่อยู่เต็มถังเสมอ

3 ไข่ไก่

ไข่ไก่นั้นเปรียบได้ดั่งทองคำ การวางไข่ไก่ 8 ฟอง ใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัว เปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่วยเสริม ด ว งการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านร่ำร ว ย มีกินมีใช้ไม่มีหมด

4 จานสีขาว

จะช่วยเสริมโชคลาภ หากใครที่เป็นคนช่างสังเกตจะเห็นได้ว่าต ามภัตตร า ค ารใหญ่ๆ มักจะใช้จานทรงกลมสีขาว เพราะจานทรงกลมสีขาวนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง จึงเป็นเหตุว่าจะช่วยเสริมฐานะทางการเงินมีความมั่นคง

5 เต าแก๊ส

เต าไฟเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภของคนในครอบครัว ดังนั้น จึงต้องตั้งเต าไฟไว้ติดกำแพงที่เป็นผนังหนาทึบ หากตั้งเต าไฟ เต าแก๊สไว้ลอยๆกลางห้องครัว ก็จะทำให้ข า ดพลัง ข า ดโชค การเงินมีปัญหา

และนี่คือสิ่งที่สามารถเสริมด ว ง ช ะ ต า ด้านการเงิน ฐานะ ให้กับคนในครอบครัวได้ ลองทำต ามก็ไม่เสียห า ยอะไร ของอ ย่ า งนี้ไม่เชื่ออ ย่ าลบหลู่นะคะ

ที่มา krustory