5 สิ่งควรรู้ ก่อนนำรถเข้าศูนย์บริการ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์ต ามคู่มือ กับบทความ 5 สิ่งควรรู้ ก่อนนำรถเข้าศูนย์บริการ ไปดูกันว่าเราควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ก่อนที่จะถูกหลอ ก ให้เสียเงินโดยใช่เหตุ

รถยนต์เมื่อขับเป็นก็ต้องดูแลรั ก ษ าเป็น อย่ า งน้อยก็ต้องเอารถเข้าศูนย์ต ามระยะที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการตรวจเช็ค และดูแลไม่ให้ส่วนประกอบต่างๆของรถเกิดการสึกหรอ เป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้รถอย่ า งดีข้อหนึ่ง แต่หากเอารถเข้าศูนย์แล้ว ทางศูนย์ก็จะชวนให้เราเปลี่ยโน่น เปลี่ยนนี่ บางทีต้องเอารถทิ้งไว้เป็นวัน เสียเวลาและยังเสียเงิน มากอีกด้วย ซึ่งหล ายอ ย่ า ง ในรถเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง หรือให้ร้านข้างนอ กเปลี่ยนให้ยังจะรวดเร็วและถูกกว่า ไม่ต้องเชื่อศูนย์ไปเสียทุกอย่ า งก็ได้

1 การเปลี่ยนหลอ ดไฟหน้ารถ

เป็นส่วนที่เราสามารถหาซื้ อมาเปลี่ยนเองได้เลย เพียงจำรุ่นรถและยี่ห้อไปบอ กทางร้าน หรือถอ ดเอาอันเก่าไปเทียบเอาเลย จะขับรถไปเทียบทั้งอย่ า งนั้นก็ได้

วิธีการเปลี่ยนใส่หลอ ดไฟ มีคลิปอยู่มากมาย แค่เซิร์ชไปว่าต้องการเปลี่ยนหลอ ดไฟกับรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไร รับรองขึ้น มาเต็มพรึ่บ ไม่ต้องเสียเงินไปมากกว่าการซื้ อหลอ ดไฟเลย

ร้านข้างนอ กก็มีช่างผู้ชำนาญการไม่แพ้ในศูนย์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นหากเลือ กได้เราก็ควรเลือ กใช้บริการ กับทางร้านที่ทั้งร า ค าถูก แถมยังรวดเร็วไม่ต้องเอารถไปทิ้งไว้เป็นวันๆ ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลา บางอย่ า งเราเอามาทำเองได้ด้วยอีก

2 การเปลี่ยนย า งรถยนต์

เป็นส่วนสำคัญในการขับขี่ เพราะหากเกิดการสึกหรอที่ย า งรถยนต์ อาจทำให้หน้าย า งไม่เกาะถนน ลื่นไถลได้ง่าย อาจทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ดังนั้นเมื่อย า งรถยนต์เสื่อมประสิทธิภาพก็ควรต้องเปลี่ยน แต่หากเอาเข้าศูนย์ทางศูนย์จะเปลี่ยนให้ในทันที แม้จะใช้ย า งเบอร์เดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับร้านข้างนอ ก ร า ค าจะแตกต่างกันอ ย่ า งเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นย า งรถยนต์เราเอามาเปลี่ยนร้านข้างนอ กก็ได้ อย่ า งน้อยก็ถูกกว่า และเร็วกว่าศูนย์บริการอีกด้วย

3 การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

หากทางศูนย์ตรวจพบว่าแบตเตอรี่ของเราใกล้จะหมดอายุ ทางศูนย์ก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ให้เราในทันที เรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เราควรตรวจเช็คอายุการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ หากเราเห็นว่าใกล้หมดอายุแล้ว ก็รีบเอาไปเปลี่ยนกับร้านข้างนอ กเลย ไม่ต้องกลัวว่าคุณภาพจะไม่ดี เพราะที่ร้านก็ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ เท่ากับตัวที่เปลี่ยนในศูนย์ แต่ร้านข้างนอ ก นอ กจากจะร า ค าถูกกว่าในศูนย์แล้ว เรายังสามารถถอ ดแบตเตอรี่ตัวเก่าเอาไปข า ยให้ทางร้านได้อีก เท่านี้ก็มีต้นทุนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่บ้างแล้ว

4 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

หากถึงระยะที่รถต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เอาเข้าร้านข้างนอ กให้เปลี่ยนให้เลยไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องกลัวว่าคุณภาพจะต่างกันกับที่ศูนย์ เพราะส่วน มากมันก็เป็นน้ำมันเครื่องตัวเดียวกัน ผลิตในที่แห่งเดียวกัน และร้านข้างนอ กยังชอบมีโปรโมชั่นแถมฟรีไส้กรองให้อีกด้วย ได้ทั้งถูกทั้งแถมคุ้มกว่าเอาเข้าศูนย์เยอะ

5 การเติมน้ำ ย า ล้างหัวฉีด

น้ำย า ล้างหัวฉีดคือ น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมพิเศษ ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง แต่เวลาเอารถเข้าศูนย์ทีไร ก็มักจะได้ยินคำถามว่าเติมน้ำย า หัวฉีดไหม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว น้ำย า หัวฉีดจะเติมปีละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มเติมลงไป และเราสามารถหาซื้ อเองได้ต ามร้านข้างนอ ก ให้เขาใส่ให้เลย รับรองว่าร า ค าถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่ง

ที่มา postsod, krustory