5 สิ่งที่ควรรีบทำ หากอย ากลาออ กจากงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากเพื่อนนั้นเริ่มมีความคิดที่อย ากจะแแกจากงานประจำที่ทำอยู่กับบทความ 5 สิ่งที่ควรรีบทำ หากอย ากลาออ กจากงาน ไปดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถออ กจากงานได้อย่ างมีความสุข และไม่ลำบาก

งานประจำที่ได้ทำอยู่นั้น บางคน มีงานที่ดีแต่มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี บางคน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ ความพอ ดีและความเป็นไปอย่ างใจต้องการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคน วันนี้เราได้นำ ข้อ คิดที่ดีมาฝากให้กับทุกๆท่าน ว่าอย่ าเพิ่งรีบออ กจากงานประจำที่ทำอยู่ จนกว่าคุณจะมีคุณสมบัติที่ครบต ามด้านล่างนี้

1 รายได้เสริม มากกว่ารายได้หลัก

รายได้หลักเป็นการ ประ กันรายได้ของคุณว่ามีรายได้เข้ามาอยู่สม่ำเสมอในทุกๆเดือนและมีความเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำเดือน แต่หากว่าออ กจากงานประจำหลักแล้วนั้น เพื่อที่จะไปทำงานเสริมหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวที่เริ่มมีรายได้เข้ามา ตัวคุณเองจะต้องแน่ใจว่างานเสริมนั้น จะสร้างรายได้ให้คุณได้มากกว่ารายได้หลักที่มีอยู่ เพราะงานที่ไม่ได้มีเงินเดือนเป็นประจำนั้นย่อมที่จะมีความ เ สี่ ย ง ที่มากกว่า

2 เงินสำรอง สำหรับใช้จ่ายได้ 6 เดือน

การทำงานประจำ เป็นสิ่งที่หล า ยคนเบื่อ อย า กจะเขียนใบลาออ กในทุกๆวัน หากควรจะออ กจริงๆนั้นจะต้องมีความมั่นใจว่า เมื่อออ กไปแล้วคุณจะไม่ลำ บากกว่าเดิม หากได้มีงานใหม่ที่รองรับไว้อยู่แล้ว อย่ างน้อยๆก็ควรที่จะมีเงินสำรองเอาไว้เพียงพอรายจ่ายระยะเวลา 6 เดือน เผื่อเวลาที่จะมีค่าใช้จ่ายในช่วง เวลาหางานใหม่ ค่ารถ ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าบ้ า น ค่าที่พัก ค่าต่างๆที่ต้องจ่าย

3 พร้อมที่จะทำงานตลอ ดเวลา

หล า ยๆคนได้มีความคิดว่า การเป็นนายตัวเองนั้นเป็นงานที่สบายที่สุด ทำให้ชีวิตสบายขึ้น อย า กไปไหนก็ได้ไป ทำอะไรก็ได้ทำ พักตอนไหนก็ได้พัก ถ้าหากคุณทำแบบนั้นแล้วคุณจะสำเร็จในธุรกิจของตัวเองได้อย่ างไร คนที่เขาประสบความสำเร็จนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาทำงานที่สบาย แต่เป็นเพราะว่าเขาทำงานหนักกว่าคนอื่น เพื่อสร้างความมั่นคง สร้างรายได้ที่ดีเข้ามา คนส่วนใหญ่มักจะเห็นตอนที่เขาสบายกันทั้งนั้น

4 สามารถเปลี่ยนธุรกิจเสริมของคุณ ให้เป็นธุรกิจหลักได้

หากตัวคุณเองอย า กที่จะออ กจากงานประจำเพื่อไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง คุณจะต้องทำธุรกิจเสริมที่ทำอยู่นี้เปลี่ยน มาเป็นธุรกิจหลัก ที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงกับตัวคุณ แล้วค่อยตัดสินใจลาออ กจากงานก็ยังไม่สาย เพราะถ้าหากว่าธุรกิจที่ได้ทำ นั้นไม่ได้เป็นไปต ามความหวัง อย่ างน้อยมีรายได้จากงานประจำก็ยังพอช่วยได้ หากธุรกิจของคุณไปได้ไม่สวย งานประจำก็ไม่มี แบบนี้ก็จะยิ่งลำ บ า กไปกว่าเดิม

5 มีวินัย มีเป้าหมายชีวิต

มีวินัย กับตัวเองให้มากพอ ว่าสามารถบังคับตัวเองในการทำงานได้ ก็ไม่มีปัญหา แต่เหตุผลส่วนใหญ่แล้วเมื่อออ กมาเป็นนายตัวเอง บอ กจะมีช่วงเวลางานที่ยืดหยุ่นและไม่มีใครสามารถมาบังคับ ทำให้ตัวเองนั้นปล่อยปละละเลยกับงานที่ได้ทำ ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดน้อยลงไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้ววินัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้

สิ่งสำคัญนั่นก็คือ ก่อนที่จะตัดสินใจออ กจากงานประจำรายได้หลักที่ทำอยู่นั้น จะต้องคิดและไตร่ตรองให้ดีว่า ทางเดินแบบไหนจะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้เร็วกว่า จะต้องมีการวางแผน มีการรับมือให้รอบคอบ คิดในทุกๆด้าน ไม่ใช่คิดแค่อารมณ์เพียง ชั่ ว วูบเท่านั้น เมื่อเรามีการวางแผนที่ดี มีเป้าหมายในชีวิตที่ดี ความอ ดทนและการ มีวินัยต่อตัวเองก็จะทำให้คุณสำเร็จในชีวิตได้

ที่มา hostingrc