6 ช้อ ดีของคนฉลาดที่แกล้งโ ง่

หล า ยคน มักจะมองคนอื่นดูโ ง่ แต่จริงๆแล้วบางครั้งเขาคือคนที่ฉลาดต่างหากเขาแค่ไม่อย ากอวดความฉลาดออ กมา การกระทำแบบนี้กลับกล า ยเป็นคนที่ทองว่าเขาโ ง่ตั้งแต่แรกกลับเป็นคนที่โ ง่ซะเอง

คนโ ง่ชอบเถียง เขาจึงได้การท ะ เ ล า ะเบาะแว้ง และความบ าดหมาง ตอบแทนคนฉลาด ชอบถามเขา จึงได้ความรู้ และมิตรภาพตอบแทน คนเจ้าปัญญา ชอบนำเสนอเขา จึงได้โอกาส และความเจริญตอบแทน คนโ ง่คิดแต่เรื่องส่วนตัว ทำอะไรก็เพื่อตนเอง แม้อาจทำให้คนอื่นเ สี ยห า ย

จึงเป็นที่รังเกียจสังคม ไม่ต้องการคนฉลาดคิด แต่เรื่องส่วนรวม ทำอะไรก็เพื่อส่วนรวม แม้อาจทำให้ตนเ สี ยห า ยสังคม ต่างต้องการ แต่ตนไม่อาจตั้งอยู่ได้ คนเจ้าปัญญาคิดแต่เรื่องคุณธรรม ทำอะไรก็เพื่อประโยชน์สุข วันนี้เรามีข้ อ ดี 6 ข้ อของคนฉลาดที่แกล้งโ ง่มาฝากกันค่ะ

1.แกล้งโ ง่ทำให้รู้ข้ อมูลมากขึ้น

บรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไป สืบข้ อมูลต่างๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องราว และไมมีพิ ษภั ยอะไร หรือพูดง่ายๆ คือแกล้งโ ง่นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขา สามารถสืบข้ อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆต า ยใจ จนไม่ทันได้ร ะ วั งตัว คุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งโ ง่ สามารถล้วงความลับ ของใครต่อใครได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่น มองว่า คุณเป็นคนที่ไม่มีพิ ษสงอะไร จะทำให้เขาร ะ วั งตัวน้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถ รู้ข้ อมูลทุกเรื่องที่อย ากรู้ได้เพียงแกล้งโ ง่เท่านั้น

2.แกล้งโ ง่ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

คงไม่มีใครอย ากดูเป็นคนโ ง่ ในสายต าคนอื่น แต่การพย าย าม ทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือแม้จะฉลาดจริงก็ต าม มักส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ในขณะที่การแกล้งโ ง่ ที่ดูเหมือนเป็นแง่ลบนั้น กลับได้ประโยชน์มากกว่า งานนี้ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยรัก เธอ ด อ กนะพี่จึงทำให้

สำหรับชีวิตคู่ การที่แต่งงานร่วมหอ กันแล้ว ถือว่าโชคดีเป็นของกันและกัน บางคู่ผู้หญิงทำกับข้าว งานบ้าน งานเรือนเก่ง เป็นแม่ศรีเรือน คุณผู้ชายก็โชคดีไป บางคู่ผู้หญิงทำอะไรไม่เป็นสักอ ย่ าง คุณผู้ชายชอบงานบ้านก็จัดให้อ ย่ างดี อาจจะไม่รู้ว่า เธอแกล้งโ ง่ทำอะไรไม่เป็น หรือเปล่าอ ย่ าไปยุ่งเรื่องครอบครัวดีกว่า เอาเป็นว่าทั้งคู่สบายใจที่มีกันและกันก็พอ

3.แกล้งโ ง่ทำให้ฉลาดขึ้น

การไม่ถาม หรือ การพย าย ามทำตัวฉลาด นี่ล่ะตัวการสำคัญ ที่ทำให้กล า ยเป็นคนโ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้ และเอ่ยปากถามออ กไป ไม่นานก็จะได้คำตอบ ที่ช่วยคล า ยความสงสัยได้ และความโ ง่ก็จะห า ยไป แต่หากไม่กล้าถาม ความสงสัยและความไม่รู้ ก็จะยังอยู่ตรงนั้น หากยอมเอ่ยปาก ถามคำถามที่ไม่เข้าใจออ กไป ก็โ ง่เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถามทั้งที่ไม่รู้ เหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้ กับความโ ง่ไปตลอ ดชีวิต

4.แกล้งโ ง่ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใด ก็มักต้องทำงาน มากกว่าคนอื่น หากอยู่ที่ทำงานไม่เพียงงานของตนเอง จะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกล า ยเป็นเจเนรัลเบ๊ ของที่ทำงานไปโดยปริย าย

5.แกล้งโ ง่ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับอึ่งอ่าง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้ ตรงกันข้ามกับคนแกล้งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอ ดเวลา

ไม่ว่าอยู่ที่ใดจึงไม่คับแคบ และยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถ พัฒนาตนเอง และก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาด จะยังคงอยู่ที่เดิมซึ่งนับวันก็ยิ่งจะถอยหลัง ลงคลองไปทุกที

6.แกล้งโ ง่ทำให้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาด มักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเอง และจะไม่ยอม ทำอะไรเสี่ยงๆหรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่น มองว่า เป็นเรื่องโ ง่ๆเด็ดข า ด ทำให้พวกเขาหมดโอกาส ที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆไปอ ย่ างน่าเ สี ยดาย บางคนเครียดกับชีวิตตัวเอง กับกระแสสังคม ลองแกล้งโ ง่ในบางเรื่องดูบ้าง

เผื่อว่าจะได้เห็นโลกอีกมิตินึง ที่น่ารื่นรมย์ก็เป็นได้ จะแกล้งโ ง่ดีมั้ยนะ เราไม่ได้บอ กว่า คนฉลาดนั้นไม่ดี แต่บางทียิ่งฉลาด อาจยิ่งมีความสุขน้อยลงก็ได้ อยู่อ ย่ างโ ง่ๆแล้วสุข ดีกว่าทุ ก ข์เพราะฉลาด ไม่จำเป็นต้องฉลาด กับเรื่องที่ควรแกล้งโ ง่ บางครั้งการปิดหูปิดต า ไม่รู้ ไม่ดู ไม่สนใจ ก็เป็นทางเลือ กที่ดีกว่าจะสอ ดส่องไปเพื่ออะไร ถ้ารู้แล้วรกส ม อ ง เห็นแล้วป ว ดใจทำอะไรไม่ได้ นอ กจากทุ ก ข์ เอาเวลาไปทำอ ย่ างอื่นดีกว่ามั้ย

ที่มา dhammasawatdee    stand-smiling