6 วิ ธีใช้ชีวิตบั้นปล า ยให้แก่ไปมีความสุข พึ่งตัวเองได้

แน่นอนว่าอายุมากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ต ามมา แต่สิ่งที่สำคัญคือ จะทำยังไง ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอ ย่ างมีความสุข ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ๆ จงใช้ชีวิตให้มีความสุข ปล่อยวางให้มาก เรามาดู 6 วิ ธีใช้ชีวิตบั้นปล า ยให้แก่ไปมีความสุข พึ่งตัวเองได้

1. ใจกว้างกับตัวเองเข้าไว้

แก่แล้ว ไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองไปทุกเรื่องหรอ ก กินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ ไม่ต้องกลัวการใช้เงิน เ พ ร า ะเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้ว ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเอง สุดท้ายแล้วเมื่อคุณจากไป เงินก็ไม่ได้ไปด้วยนะ เข้าใจมั้ย

2. อ ย่ ากังวลมากไป

อ ย่ ากังวลเรื่องของลูก ๆ มากไป อะไรที่คุณพอช่วยได้ ก็ให้ช่วย อะไรที่อยู่นอ กเหนือหรือลูก ๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่ต้องกังวลไป เดี๋ยวจะกล า ยทำดีไม่ได้ดี และอีกเรื่องคือ อ ย่ าเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของลูกมากไป คนเราแก่แล้ว จัดการเรื่องของเราก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งกับปัญหาของผู้อื่น บางทียุ่งมากไป ยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

3. ไม่ทวงบุญคนอื่น

แก่ตัวไปแล้ว อ ย่ าเอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาพูดซ้ำ คุณเคยช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อยผ่านไป คุณแค่รู้ตัวคุณก็พอแล้ว

4. ทำชีวิตให้มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน และมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ ผ่อนคล า ย ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ไปให้หมด ทำตัวเองให้มีความสุขอยู่เสมอ

5. สุ ข ภ า พที่ดี

การมีสุ ข ภ า พที่ดี ร่างกายแข็งแ ร ง เป็นสิ่งสำคัญ แค่สุ ข ภ า พแข็งแ ร ง กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ เดินได้เอง เท่านี้ก็สุขมากแล้ว เแต่ก็ต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พตัวเอง ให้มากขึ้นด้วย สนใจเรื่องของคนอื่นให้น้อยลง เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พที่ถูกวิ ธีมากขึ้น

6. อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

เมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเองอยู่นะ ลูก ๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอ ดไป เราจะไม่เอาความหวัง ที่จะให้ลูกดูแลเรา ตอนแก่ตัวไปฝากไว้ที่เขา ลูก ๆ ก็มีงานที่ต้องทำ มันเหมือนกับว่า ไปเพิ่มความกดดันให้เขา คุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ทำให้ไม่มีความสุข

อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอ ย่ างสงบสุข ในแต่ละวัน ด้วยเงินเก็บของคุณจะดีกว่านะ แล้วก็อ ย่ าเพิ่งแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาขอเงินลูก คุณจะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

ที่มา อิหยังว๊ะ    meeruk