6 สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ ช่วงงหน้าร้อน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ในช่วงที่อากาศร้อนจัด กับบทความ 6 สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ ช่วงงหน้าร้อน ไปดูกันว่ามีสิ่งของไหนบ้างที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์

1 ไฟแช็ก

แน่นอนว่าในตัวไฟแช็กนั้น มีการบรรจุส า ร เคมีที่เป็นเ ชื้ อ เพลิงเอาไว้อยู่เต็ม เมื่อต้องจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานานๆ จะทำให้ส า ร เคมีในไฟแช็กเกิดการข ย า ยตัว ประกอบกับเป็นวัตถุไวไฟ หากเกิดระ เบิ ด ขึ้น มา ก็พร้อมมีเ ชื้ อ เพลิงเผาไหม้ได้อยู่ตลอ ดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าพบว่ามีติดไว้ในรถ ให้นำออ กจากรถทันที ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินแก้

2 ขวดพลาสติกที่มีน้ำเหลืออยู่

เมื่อขวดพลาสติกที่มีน้ำ เจอเข้ากับแดดร้อนที่ส่องมากระทบ ขวดน้ำพลาสติกอาจกล า ยเป็นจุดรวมแสง ทำหน้าที่เป็นเลนส์นูน ก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ในรถได้ แต่หากไม่ได้เกิดเรื่องดังนั้นก็ดีไป แต่ถึงอ ย่ า งไรน้ำในขวดก็ดื่มไม่ได้แล้ว เพราะขวดพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดร้อนๆ ก็จะละล า ยส า ร เคมีอั น ต ร า ย ไปปนเปื้อนอยู่กับน้ำในขวด ซึ่งหากเราดื่มเข้าไปจะเป็นอั น ต ร า ย ต่อสุขภาพของเราเป็นอ ย่ า งยิ่ง

3 อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือพาวเวอร์แบงค์ เพราะในแบตเตอรี่มีส า ร ลิเธียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความไวต่อ การเกิดปฏิกิริ ย า ทางเคมี เมื่อโดนแสงแดดร้อนๆเข้าไปในเวลานานๆ ทำให้แบตเกิดการเสื่อมสภาพ อุปกรณ์นั้นๆจะได้รับความเสียห า ย ที่สุดแล้วอาจเกิดการลัด ว ง จ รในแบตเตอรี่ และทำให้แบตเตอรี่กล า ยเป็นระ เบิ ด ลูกย่อมๆได้เลยล่ะ อีกทั้งยังเป็นความเสี่ยงอ ย่ า งมาก ในการจะถูกงัดแงะ หรือทุบกระจก เพื่อลักขโมยอุปกรณ์เหล่านี้ไปอีก เนื่องจากว่าข า ยได้ร า คาดี และข า ยง่ายตรวจสอบ ย า ก

4 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

เพราะในกระป๋องสเปรย์นั้น จะถูกอัดเต็มไปด้วยส า ร เคมีและก๊าซ ซึ่งเมื่อถูกความร้อนในระยะเวลานานแล้ว จะทำให้เกิดการข ย า ยตัว ดันกระป๋องออ กมาและระ เบิ ด ขึ้นในที่สุด สิ่งที่น่ากลัวคือ อาจเกิดประกายไฟในขณะระ เบิ ด ด้วยก็ได้ แน่นอนว่าต้องส่ งผลให้ภายในรถเกิดการณ์เสียห า ย หรือเป็นต้นเพลิงในการลุกไหม้ในเวลาต่อมา

5 น้ำแข็งแห้ง

ควรนำเก็บไว้ที่เก็บของท้ายรถ ให้แยกห่างจากห้องโดยส า ร อ ย่ า งเด็ดข า ด หากจำเป็นต้องพกน้ำแข็งแห้งมาด้วยจริงๆ เพราะถ้าเอาไว้ในห้องโดยส า ร เมื่อน้ำแข็งแห้งเกิดการระเหิด จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอ กไดออ กไซด์ ซึ่งส่ งผลถึงคนที่สูดดมเข้าไป อาจหมดสติได้โดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องบรรทุกไว้ในห้องโดยส า ร ก็ควรหากล่องโฟมเก็บความเย็น ที่มีฝาปิดมิดชิดไว้จะดีกว่า อ ย่ า ปล่อยน้ำแข็งแห้งทิ้งไว้ในรถโดยเด็ดข า ด เมื่อลงรถก็ควรนำน้ำแข็งแห้งออ กไปด้วย หากต้องจอ ดรถให้ต ากแดดร้อนๆเป็นเวลานาน

6 ย า งลบ

เป็นสิ่งที่ไม่น่าเ ชื่ อ เลยว่าจะทำให้เกิดปัญหาอะไรได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ใน ย า งลบนั้น มีส า ร ในกลุ่ม Plasticizers ซึ่งจัดไ้ว่าเป็นตัวทำล า ยพลาสติกได้อ ย่ า งดีเยี่ยม หากคุณเผลอวาง ย า งลบไว้บนคอนโซลรถ หรือต ามบริเวณที่เป็นพลาสติก เมื่อ ย า งลบโดนความร้อนเป็นเวลานานๆ จนเกิดการละล า ยของส า ร ตัวนี้ออ กมา จะส่ งผลทำให้พลาสติกต่างๆละล า ย เป็นความเสียห า ยที่ร า คาแพงทีเดียวเชียวล่ะ

เมื่อรู้อ ย่ า งนี้แล้ว รีบตรวจดูในรถให้ดีว่าคุณได้ลืมอะไรไว้บ้างหรือเปล่า หากพบเจอให้รีบเอาออ กให้ห่างจากตัวรถทันที แม้คุณไม่ได้จอ ดรถไว้กลางแดดก็ต าม แต่ถึงอ ย่ า งไร กันก็ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรือคะ

ที่มา feedsod, krustory