6 ไฟจากรถบ ร ร ทุ ก รถใหญ่ ที่คนใช้รถต้องรู้

สัญญาณไฟจากรถบ ร ร ทุ ก รถสิบล้อ รถใหญ่ๆ เขาจะมีสัญญาณไฟบอ กกันเอาไว้ว่า หากได้ทำสัญญาณไฟแบบนี้ ก็จะบอ กถึงความหมายอ ย่ างไรใ ห้รู้กันเอาไว้ เพื่อที่จะขับขี่ได้อ ย่ าง ป ล อ ด ภั ย เป็นสัญญาณไฟที่ใช้ในการสื่อส า รกับเพื่อนร่วมทางให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการ เพื่อที่ จะช่วยเพิ่มความ ป ล อ ด ภั ยในการขับขี่บนท้องถนน

เมื่อขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ บางทีเราก็เ ลี่ ย งกับการเจอรถบ ร ร ทุ ก รถใหญ่ไปไม่ได้ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงในการขับรถนั่นคือในเรื่องของความปลอ ด ภั ย เส้นทางที่เราเดินทาง ความพร้อมของผู้ขับขี่ และสิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องรู้สัญญาณ ต่างๆจากรถคันอื่นด้วย ที่ได้บอ กความหมายกันว่าอ ย่ างไร

1 ระ วั ง ทางข้างหน้า ลดความเร็วลง

หากขับต ามรถบ ร ร ทุ กไปแล้วเห็นว่ารถบ ร ร ทุ กนั้นได้เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายทีขวาทีสลับกันไปมา นั่นเป็นสัญญาณไฟที่จะบอ กความหมายว่าให้ระ วั ง เพราะอาจจะเกิดเหตุ ฉุ ก เฉินขึ้นอยู่ทางข้างหน้า ทำให้รถบ ร ร ทุ กอาจจะต้องมีการเบรกรถอ ย่ างกะทันหัน จึงได้เปิดไฟเพื่อที่จะบอ กให้เราขับรถด้วยความเร็วต่ำ ไม่ควรที่จะแซงขวาขึ้นไปในจังหวะแบบนี้ เพราะไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า

2 ทางข้างหน้ามีเหตุ

หากรถคันเรากำลังวิ่งอยู่อืกเลน แล้วรถบ ร ร ทุ กที่อยู่สวนเลน มานั้นได้ กระพริบสัญญาณไฟสูงใส่หล า ยๆครั้ง นั่นเป็นสัญญาณที่ได้บอ กความหมายว่า ข้างหน้าจะมี ด่ า น ตรวจหรืออาจจะมีเหตุอะไรอยู่บนเส้นทางข้างหน้า เพื่อที่จะให้รถคันเรานั้นชะลอความเร็วลง เพื่อที่จะไปเจอ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

3 ห้ามแซงขึ้น

รถบ ร ร ทุ กที่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วเปิดเป็นไฟเลี้ยวทางขวาในขณะที่คันของเรานั้นกำลังจะขับแซงขึ้นไป เพื่อที่จะบอ กความหมายว่า รถบ ร ร ทุ กก็กำลังจะแซงออ กขวาขึ้น มาเช่นกัน เป็นสัญญาณบอ กว่าห้ามแซงขึ้นไป เพราะอาจจะกำลังมีรถที่วิ่งสวนเลน มาหรือเส้นทางข้างหน้าจะเป็นเส้นทางโค้ง หากเรารีบร้อนได้ขับแซงขึ้นไป จะเกิดอุ บั ติ เหตุขึ้นได้ ควรรอให้ถนนโล่งอ่อนสามารถแซงได้ ก็ค่อยแซง เมื่อเส้นทางสะดวก รถบ ร ร ทุ กก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อบอ กสัญญาณไฟกับเราให้สามารถแซงขึ้นไปได้

4 ขอทาง จะขับตรงไปข้างหน้า

ขอทางรถเพื่อที่จะตรงไปข้างหน้า หากขับรถไปยังสี่แยกไฟแดง แล้วเจอ กับรถบ ร ร ทุ กที่ได้เปิดไฟ ฉุ ก เฉินขึ้น มา นั่นเป็นสัญญาณไฟที่จะบอ กว่าเขาต้องการที่จะขับตรงไปไม่เลี้ยว ถ้าเราจอ ดอยู่คันข้างหลัง แล้วต้องการที่จะตรงไปก็ให้ขับต ามไปได้เลย แต่ต้องการที่จะเลี้ยวนั้นก็ให้ค่อยๆเลี้ยว

5 ให้แซงได้ ทางข้างหน้าทางสะดวก

ขับรถแล้วสังเกตว่ารถบ ร ร ทุ กรถสิบล้อคันข้างหน้านั้นวิ่งช้าลงแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว้ ทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีซอยหรือไม่ได้มีถนนให้เลี้ยวลงไป ขับชิดซ้ายอยู่ขอบถนน นั่นเป็นสัญญาณไฟ ที่จะบอ กความหมายว่า ให้แซงขึ้นไปได้เลย เพราะรถบ ร ร ทุ กขับเร็วไม่ได้ จึงได้เปิดสัญญาณไฟให้รถคันที่อยู่ด้านหลังแซงขวาขึ้นไปได้

6 ช่วยส่องไฟ ให้มองเห็นทางได้สว่าง

ขับรถไปยังถนนในช่วงเวลากลางคืน แล้วไม่มีไฟทางคอยส่องสว่าง เมื่อเราต้องการจะแซงขวาขึ้นไปหากรถบ ร ร ทุ กได้เปิดไฟสูงนั่นเป็นสัญญาณว่าเข้าได้ส่องไฟทางข้างหน้าให้เราได้เห็นเส้นทางได้อ ย่ างชัดเจนขึ้น เพราะไฟของรถบ ร ร ทุ กนั้นจะให้ความสว่างมากกว่า หรือในอืกความหมายห นึ่ งยังเป็นสัญญาณที่บอ กให้รถในเลนที่วิ่งสวน มาได้ทราบว่า กำลังจะมีรถแซงขึ้นไป หากรถคันเราได้แซงพ้นแล้วรถบ ร ร ทุ กก็จะเปิดไฟสูง

ความหมายของสัญญาณไฟต่างๆนั้นได้ให้ความหมายที่เราควรจะรู้กันเอาไว้ เพื่อความป ล อ ด ภั ยในการขับขี่ เวลาที่เราขับไปยังสถานที่ไปยังเส้นทางไหน หากเราได้รู้ความหมายเหล่านี้ไว้ก็จะเกิดเป็นสิ่งที่ดีในการขับขี่ ทำให้มีการขับขี่ให้ปลอ ด ภั ยขึ้นกับตัวเอง รวมถึงผู้ร่วมทางบนท้องถนน

ที่มา bitcoretech postsod