7 ลักษณะของหน้าผาก บ่งบอ กถึงนิสัยของคนเราได้

ลักษณะของหน้าผากเป็นโหงวเฮ้งอย่ างหนึ่งสำหรับใบหน้า ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะหน้าผากที่ต่างกัน และวันนี้เราจะมาทายนิสัยจากลักษณะหน้าผากในแต่ละแบบกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย

1. หน้าผากกว้าง

คนที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดเป็นก ร ด มีความสามาร ถ มีเหตุผล และมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง

2. หน้าผากโค้ง

คนที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิสัยตรงไ ปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน จับผิ ดง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรมักจะแสด งออ กมาอย่ างนั้น

3. หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M

คนที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นค นซื่อสัตว์ ชอบลงมือทำมากกว่าพูด มีความรับผิ ดชอบ เข้ากับคนอื่น ง่าย และเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี และที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็ นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้

4. หน้าผากตรง

คนที่มีห น้าผากตรง เป็นคนตรง ใจกว้าง รอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใ จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เหมาะที่จะทำธุรกิจ เพราะถ้าเป้าหมายอะไรจะพย าย ามไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเอ าไว้เสมอ

5. หน้าผากสูงเหมื อนภูเขา

คนที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุผลและมีความคิด ครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า นิสัยอ่อนโยน และทำใ นสิ่งที่รัก

6. หน้าผากซิกแซก

คนที่มีลักษณะหน้าผากเ ป็นคลื่น มักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตั วเอง ชอบเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าหาคนอื่น แถมยังปากแข็ง จนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบ

7. หน้าผากแคบ

ค นที่มีหน้าผากแคบ เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก คิดมาก เจ้าอารมณ์

เป็นอย่ างไรบ้าง ตรงกันหรือเปล่าเอ่ย ซึ่งลักษณะ หน้าผากที่บ่งบอ กตัวตนนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น หากอย ากรู้จักอุปนิสัยตัว ตนของเขาหรือเธอจริงๆ คุณก็ต้องเข้าไปทำความรู้จักให้ใกล้ชิดกว่านี้แล้ วล่ะ

ที่มา  stand-smiling