7 วิ ธีรับมือ ลูกไม่ยอมเชื่อฟัง แม่ยิ่งพูดลูกยิ่งดื้อ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำเมื่อลูกๆ ของเรานั้นไม่ยอมเชื่อฟัง ในเวลาที่แม่บ่น และแม่สอน กับบทความ 7 วิ ธีรับมือ ลูกไม่ยอมเชื่อฟัง แม่ยิ่งพูดลูกยิ่งดื้อ ไปดูกันว่าแม่ๆ อย่ างเราๆ จะต้องรับมือ กับเหตุการณ์ลูกดื้อได้อย่ างไร ให้ความสัมพันธ์ของแม่และลูกนั้นไม่มีรอยร้าว

1 หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออ ก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออ กมา อย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

2 หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอย่ างเต็มที่ เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่ งความเข้มแข็งไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

3 หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออ ก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขา ให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเรา และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

4 ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอ ดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม ผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุด ลูกๆ จะมีความสามารถ และวิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญช าตญาณในการเอาตัวรอ ดนั่นแหละ

5 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะต ามมา หรือผลที่จะต ามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะส่ งผลให้ลูกเชื่อใจเรา และเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

6 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ต าม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญ ไม่ควรต่อว่าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

7 หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่ างไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ต ามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือ กวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออ กมาจนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เร า ค าดเอาไว้ แต่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ และไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

ที่มา aanplearn