7 สถานการณ์สอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอ ด ในสั ง ค มทุกวันนี้

เมื่อสังคมทุกวันนี้ไม่น่าอยู่เท่าเมื่อก่อน ในรอบๆ ตัวเรานั้นเต็มไปด้วยอันตราย ดังนั้น คุณควรที่จะรู้จักสอนลูกของคุณให้สามารถเอาตัวรอ ดได้ในทุกๆ สถานการณ์ที่ลูกคุณนั้นอาจจะต้องเจอในวันใดวันหนึ่ง และวันนี้เราก็มี 7 สถานการณ์สอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอ ด ในสั ง ค มทุกวันนี้ ไปดูกันว่าสถานการณ์แบบไหนที่ลูกคุณสามารถที่จะเอาตัวรอ ดได้

ในโลกที่หมุนอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา ย ากที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะมีทางไหนที่ปลอ ดภั ยหรือไม่ ปลอ ดภั ย จนสร้างความหนักอ กหนักใจให้กับพ่อแม่และไม่สามารถไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การพย าย ามสอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอ ดและช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอ ดภั ยในชีวิตลูก

1 เราอาจไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท็จแค่ไหน อย่ างการมองเห็นเด็กที่ดิ้นรนขัดขืนอยู่ในอ้อมแขนของผู้ใหญ่ในที่สาธารณะ และเราก็เดินผ่ านไปเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่น ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ก็ได้

2 สอนลูกว่า ถ้าพวกเขาเกิดพลัดหลงหรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอ ดภั ย ให้มองหาคุณแม่ที่มากับลูก ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนเป็นคนแรก ๆ

3 ถ้าเป็นไปได้อย่ าได้ติดข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกไว้บนบนข้าวของเครื่องใช้ เช่น เป้สะพายหลัง กิ๊บติดผม และกล่องข้าวกลางวัน ฯลฯ เพราะเมื่อคนแปลกหน้ารู้ชื่อลูกของคุณ นั้นจะทำให้เข้าถึงลูกได้ง่าย และทำให้เด็ก ๆ ไว้ใจพวกเขาไปโดยปริย าย

4 สอนลูกว่า หากเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองให้รีบบอ กพ่อแม่ทันที อย่ าได้เก็บความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้

5 คิดสร้างคำพูดที่เป็นรหัสลับระหว่างคุณกับลูก และสอนให้ลูกใช้ส่ งข้ อความเมื่อต้องห่างจากคุณเพียงลำพังหรืออยู่ใน สถานการณ์ที่ดูไม่ปลอ ดภั ย และเมื่อคุณเห็นถึงรหัสนี้จะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกและรีบไปหาลูกให้เร็วที่สุด

6 สอนลูกให้รู้ว่า ถ้าหากสังเกตหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนขับรถต า มอยู่ ให้ลูกวิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรถ

7 สอนลูกว่า ถ้ามีคนแปลกหน้าพย าย ามที่จะจับตัว ให้ทิ้งความมีมารย าททั้งหมดไป และพย าย ามจะส่ งสัญญาณขอร้องให้ช่วยเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้

ดังนั้นควรสอนลูกให้รู้ว่า หากมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้ลูกรู้จักจะตะโกนร้องเพื่อบอ กคนอื่น ๆ ให้ช่วยเหลือได้ทันที

ที่มา verrysmilejung