7 สาเหตุที่ทำให้ลูกไม่มั่นใจในตัวเอง กล า ยเป็นคนอ่ออนแอ

เวลาเห็นลูกไม่มีความมั่นใจเคยคิดไหมว่าทำไมลูกเราถึงไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ทำไมลูกไม่มีความแข็งแกร่งเอาซ่ะเลย วันนี้เราจะพามาดูถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกต้องเป็นเช่นนี้กัน จะมาจากสาเหตุอะไรแล้วเป็นเ พ ร า ะพ่อแม่หรือเปล่าเราไปดูกัน

1. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะเกิดอะไรขึ้น

คุณพ่อคุณแม่กลัว และคิดว่าอย ากจะปกป้องลูกน้อยจากโลกที่แสนอั น ต ร า ยใบนี้ จึงพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าอาจจะเกิดอะไรต่อมิอะไรขึ้น ส่งผลให้ลูกเป็นเ ด็ กขี้กลัว และจำกัดตัวเองไว้ เฉพาะในกรอบที่คุ้นเคย กล า ยเป็นเ ด็ กเก็บเ นื้ อเก็บตัว และไม่สามารถพัฒนาความมั่นใจในตนเองได้วิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก อ ย่ าทำให้ลูกรู้สึกถึงความกังวลใจที่คุณมีต่อเขา

ยกตัวอ ย่ างเช่น เมื่อเห็นว่าลูกถือแก้วน้ำแทนที่จะพูดว่า อ ย่ าให้หกนะ ลองเปลี่ยนเป็น จับแน่นๆนะลูก จะช่วยลดอาการเกร็งและลดความไม่มั่นใจลงได้ รวมถึงเป็นตัวอ ย่ างให้ลูก เห็นว่าหากจะประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เ พ ร า ะลูกมีคุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจ สอนลูกให้รู้จักวิ ธีการคิด การแสดงออ ก และการพูดนอ กจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกมีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้น เ พ ร า ะประสบการณ์จะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์น่ากลัวที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน ลูกก็จะฝ่าฟั นและเอาชนะมันได้

2. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่คิดแทนลูก ทำแทนลูก

การที่คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลลูก ทำทุกอ ย่ างแทนลูก ไม่ปล่อยให้ลูกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งผลให้ลูกเป็นเ ด็ กข า ดความมั่นใจ ขี้กังวล และมักไม่ค่อยเต็มใจรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบห ม า ยวิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่กร ะตุ้ นลูกด้วยการไม่รีบเข้าไปช่วยทุกครั้งที่ลูกพบปัญหา ควรให้เวลาลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเองก่อน ยกตัวอ ย่ างเช่น

เมื่อลูกลืมเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบเอาการบ้านไปให้ลูก แต่ลองปล่อยให้ลูกเรียนรู้ผลของการเป็นคนไม่รอบคอบ ไม่ตรวจดูของที่ต้องเอา ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยตนเองบ้างนอ กจากนี้ให้ลูกลองทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ เริ่มจากเป้าห ม า ยเล็กๆ ไปจนถึงความสำเร็จของเป้าห ม า ยใหญ่ๆ ยกตัวอ ย่ างเช่น ขี่จักรย านโดย ไม่ใช้ล้อเล็ก หรือสร้างความมั่นใจด้วยการมอบห ม า ยหน้าที่ให้รับผิ ดชอบต ามวัย และหลีกเลี่ยงการมีข้ อยกเว้นให้กับลูกโดยไม่จำเป็น

3. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออ กของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้ลูกท้อใจเท่ากับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณพ่อคุณแม่ การบอ กกับลูกว่าทำกิจก ร ร มนี้ได้แ ย่จริงๆ ลูกจะกลัวความล้ ม เ ห ล ว ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ และการวิพากษ์วิจารณ์ ลูกบ่อยๆ ส่งผลให้ลูกรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองและหมดแ ร งจูงใจวิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก เปลี่ยนจากคำวิพากษ์วิจารณ์ มาเป็นคำชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกลองทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นเข้าชมรมบาสเกตบอล เข้าชมรมว่ายน้ำ หรือทดลองเล่นสเก็ตบอร์ด ให้กำลังใจด้วยพูดคำชม เช่น กล้าหาญมากที่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆนอ กจากนี้ร่วมดีใจในสิ่งที่ลูกทำ ยกตัวอ ย่ างเช่น เมื่อลูกขี่จักย านได้ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรแสดงความดีใจไปกับลูกด้วย ลูกจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้

4. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่บังคับหรือเข้มงวดมากเกินไป จนกล า ยเป็นความกดดัน

การตั้งมาตรฐานสูงเกินไป หรือคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดเท่านั้น จะยิ่งเป็นการกดดันลูกและทำให้ลูกเ สี ยความมั่นใจ ส่งผลให้ลูกเป็นเ ด็ กขี้อายจนถึงขั้น เ สี ยความมั่นใจ และการทำต ามคำสั่งตลอ ดเวลาวิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก สนับสนุนให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบ และฝึกให้ลูกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อลดความกดดัน ยกตัวอ ย่ างเช่น

ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลก เธอฝึกเล่นเปียโนตั้งแต่สามขวบ และเล่นได้ดีเ พ ร า ะได้รับกำลังใจจากครอบครัว และฝึกสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองนอ กจากนี้แสดงให้ลูกเห็นว่า คุณพ่อคุณแม่รับฟังสิ่งที่ลูกเป็น เช่น รับฟังลูกโดยไม่ขัดจังหวะ ไม่รีบด่วนสรุป คอยสบต า และตอบสนองกับคำพูดของลูก ไม่ประชดประชันสิ่งที่ลูกพูด คุณพ่อคุณแม่อาจจะได้พบ ความคิดดีๆ ที่มีอยู่ในตัวลูกก็ได้

5. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ลูก

เ พ ร า ะคุณพ่อ กับคุณแม่ไม่มีเวลาให้ ไม่มีคนคอยสอนการบ้าน ไม่มีคนคอยตอบคำถามเมื่อไม่เข้าใจ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ลูกจะกล า ยเป็นเ ด็ กข า ดความมั่นใจ เ พ ร า ะไม่รู้ว่าสิ่งที่คิด สิ่งที่เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าวิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาให้ลูกบ้าง ดูลูกทำการบ้าน คอยตอบคำตอบในสิ่งที่ลูกไม่รู้ และกร ะตุ้ นความคิด ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงเปิดใจคุยกับลูก จะได้รู้ปัญหาของลูกและสร้างความมั่นใจให้ลูก

6. เ พ ร า ะลูกกลัวความล้ ม เ ห ล วหรือ กลัวทำให้พ่อแม่ผิ ดหวัง

ลูกข า ดความเชื่อมั่นในและไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ หรือทำสิ่งที่ท้าทาย เ พ ร า ะกลัวความล้ ม เ ห ล ว หรือ กลัวทำให้ครอบครัวผิ ดหวัง เ พ ร า ะศัตรูของความเชื่อมั่นคือความท้อใจและความกลัววิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมกับความพย าย ามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ สอนให้ลูกรู้ว่าระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่าจุดห ม า ยปล า ยทาง เมื่อลูกตั้งเป้าห ม า ยที่จะชนะ แต่ต้องสะดุดล้มหรือพลาดไม่ไปถึงเส้นชัย ยังมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจกับความพย าย ามของลูก ผลดีในระยะย าวคือลูกจะรู้จักการใช้ความพย าย ามมากขึ้น

7. เ พ ร า ะคุณพ่อคุณแม่ชอบเปรียบเทียบลูกกับเ ด็ กคนอื่น

การเปรียบเทียบความดีและความสามารถของลูกกับเ ด็ กคนอื่น เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง เ พ ร า ะลูกจะข า ดความเชื่อมั่นและการนับถือตัวเองในทันทีวิ ธีสร้างความมั่นใจให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่ควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดีๆ ทั้งตอนอยู่ที่บ้าน หรือต่อหน้าคนอื่น จะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือตัวเองมากขึ้น และทำให้ลูกเห็นว่า คุณพ่อคุณแม่รักลูกมากแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดี หรือทำเรื่องผิ ดพลาด ทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆ เสมอ

ที่มา a b o u t m o m  fahhsai