9 ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ในห้องนอน กับบทความ 9 ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับได้ดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

ปลูกต้นไม้เอาไว้ในบ้ า น เพื่อความร่มรื่นร่มเย็นร่มเงา การปลูกต้นไม้นอ กจากที่จะช่วยให้ความร่มรื่นให้กับบ้ า นแล้วนั้น ประโยชน์อื่นๆที่เราได้รับก็ยังมีมากมาย เพราะถ้าหากว่าเราได้เลือ กปลูกต้นไม้ที่ดีที่ได้เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยในการฟอ กอากาศภายในบ้ า นให้มีความสดชื่น ใครที่เป็นโ ร ค ภู มิ แพ้ต่างๆก็จะห า ยได้ เพียงเรานำต้นไม้เหล่านี้มาปลูกเอาไว้บริเวณรอบบ้ า น ปลูกเอาไว้ในห้องนอน

1 ต้นลิ้น มังกร เป็นต้นไม้ที่เหมาะมากๆกับการปลูกในห้องนอน ต้นลิ้น มังกรนั้นจะให้ประโยชน์ช่วยในการคายออ ก ซิ เ จ น และช่วยในการดูดส า ร พิ ษ ในช่วงระยะเวลากลางคืนได้ดี ซึ่งจะทำให้อากาศในห้องนั้น มีความบริสุทธิ์ ทำให้ตัวเรานอนหลับสนิทได้ดีด้วย ให้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียว

2 ต้นว่านหางจระเข้ เป็นต้นไม้ที่เรามักจะคุ้นเคยเคยได้เห็นกันเป็นอย่ างดี เราสามารถนำว่านหางจระเข้นี้มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ช่วยในการรัก ษ า ผิวหนังรัก ษ าแ ผ ล และนอ กจากนี้นั้นยังนิยมนำว่านหางจระเข้มาปลูกเอาไว้ในห้องนอน เพราะจะช่วยทำให้ มีอากาศที่ดีทำให้นอนหลับได้อย่ างสนิทตลอ ดทั้งคืน ทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ดูแลได้ง่ายปลูกไม่ย าก

3 ต้น มะลิ เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกเกือบจะในทุกบ้ า นเพราะมีกลิ่นที่หอมและมีดอ กที่สวยงาม ปลูกเอาไว้ในบ้ า นปลูกเอาไว้ในห้องนอน จะช่วยทำให้นอนหลับสบาย ตื่น มาด้วยความสดชื่น ช่วยสร้างบรรย ากาศที่ดีตอนนอน

4 ต้นวาสนา เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ประโยชน์ช่วยในการฟอ กอากาศในห้องนอนของเราได้ด้วยเช่นกัน และยังให้ประโยชน์ที่ดีช่วยในการดูดส า ร พิ ษได้ดีด้วยทำให้เรานอนหลับได้สบาย ห า ยใจได้อย่ างสะดวก ให้หาต้นวาสนานี้มาปลูกเอาไว้

5 ต้นเยอบีร่า ปลูกเอาไว้ในห้องนอน จะช่วยฟอ กอากาศภายในห้องให้สดชื่นได้และยังเป็นต้นไม้ที่จะช่วยลดส า รที่จะทำให้เกิด ภู มิ แพ้ได้ด้วย เป็นหอบ หื ด ช่วยให้นอนหลับได้อย่ างสบาย หลับสนิทได้ตลอ ดทั้งคืน

6 ต้นพลูด่าง เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกัน มากๆ ไม่ว่าจะปลูกเอาไว้รอบบ้ า นหรือปลูกเอาไว้ในห้องนอน ให้ความสวยงามและต้นไม้ชนิดนี้นั้นยังช่วยในการฟอ กอากาศได้ดีเช่นกัน ช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ดีมากๆ แถมยังช่วยลดเ ชื้ อ ร า ที่อยู่ในอากาศได้ด้วย ทำให้คุณห า ยใจได้อย่ างสะดวก นอนหลับได้อย่ างสบาย

7 ปาล์มไผ่ เป็นต้นไม้ที่ได้ให้คุณสมบัติที่ดี ช่วยในการฟอ กอากาศ ช่วยจั ด การสาร พิ ษ ที่อยู่ในอากาศทำให้บ้ า น ของเรานั้นได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอ ดทั้งวัน

8 ต้นเดหลี เป็นต้นไม้ที่มีความสามารถช่วยในการกรองส า รพิ ษ ในอากาศได้ดี และยัง จั ด การกับเ ชื้ อโ ร คที่ลอยอยู่ในอากาศได้ คนที่เป็น ภู มิ แพ้ให้หามาปลูกเอาไว้ จะช่วยบรรเทาอาการระ คายเคือง ระบบทางเดินห า ย ใ จ ช่วยทำให้มีอากาศที่ดีตลอ ดทั้งวัน นอนหลับได้อย่ างสบายห า ยใจได้อย่ างเต็มป อ ด

9 ต้นเศรษฐีเรือนใน เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ สรรพคุณที่ดีช่วยในการดูดส าร พิ ษ ในอากาศ หามาปลูกเอาไว้ในห้องนอน จะช่วยทำให้อากาศในห้องนอนบริสุทธิ์ แถมยังช่วยสร้าง อ อ ก ซิ เจนภายในอากาศทำให้นอนหลับได้อย่ าง สบาย นอนหลับสนิทได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ต้นไม้เหล่านี้ได้ให้ประโยชน์ที่ดี หามาปลูกกันเอาไว้ จะให้อากาศที่ดีสูดลมห า ยใจได้อย่ างสดชื่น นอนหลับสนิทตลอ ดทั้งคืน ทั้งยังเป็นต้นไม้ชนิดที่ดูแลไม่ย ากหาปลูกได้ง่ายหาซื้ อได้ง่าย

ที่มา home kapook, postsod