ขั้ น ต อ นพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม

การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ในครั้งแรก ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาย าวนาน ซึ่งจะช่วยเสริมสิริมงคล และทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข วันนี้เราจึงมี 4 ขั้ น ต อ น การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สำหรับการการนำพระเข้าบ้าน หรือ การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ในครั้งแรกนั้น แต่ละคนจะมีการทำพิธีที่ไม่แตกต่างกัน มาก แต่อาจจะแตกต่างในส่วนของขั้ น ต อ นก่อนหลัง อาทิ บางคนจะไหว้เจ้าที่ก่อนไหว้พระ แต่บางคนก็ไหว้พระก่อนไหว้เจ้าที่ ฉะนั้นการทำพิธีก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล รวมไปถึงวันที่จะเข้าบ้านใหม่ …

Read More

ลักษณะบ้าน 12 แบบที่อยู่แล้ว การเงินขัดสน ชีวิตมีแต่ปัญหา

ฮวงจุ้ยบ้าน ไม่ได้หมายความถึงเรื่องตำแหน่งและที่ตั้งของบ้านเท่านั้น แต่ยังหมายถึงรูปแบบการออ กแบบและตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอ กอีกด้วย ทั้งนี้ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าในบริเวณบ้าน มีสิ่งที่ขัดต่อหลักฮวงจุ้ย ผู้อยู่อาศัยก็อาจจะมีปัญหาและเกิดความทุ ก ข์ได้เช่นกัน เราได้รวบรวมหลักฮวงจุ้ยต้องห้าม ซึ่งส่งผลเ สี ยกับทั้งสุ ข ภ า พ หน้าที่การงาน และการเงินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีด้วยกัน 12 ลักษณะดังนี้ 1. ถนนพุ่งเข้าบ้าน เป็นลักษณะของทางสามแพร่ง หรือทางผีผ่าน ยิ่งถนนย าว …

Read More

ชีวิตจะร ว ยหรือจน เลขท้ายบัตรประชาชนบอ กได้

ทุกคนต่างมีบัตรประจำตัวประชาชนกันทุกคน แต่รู้หรือไม่ว่า เลขท้ายบัตรนั้น มันสามารถบอ กอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้าง ถ้าอย ากรู้ว่ามันบอ กอะไร วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกัน เพียงหยิบบัตรของตัวเองขึ้น มาดู ว่าเลขตัวสุดท้ายนั้นเป็นเลขอะไร จากนั้นไปดูคำทำนายข้างล่างนี้ได้เลย ได้หมายเลข 0 เลขนี้เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มีเมตต าและคุณธรรมสูงมาก มีจิตใจดีมีความรับผิ ดชอบและผู้อื่น ฉลาด รอบคอบ ปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณอันยอ ดเยี่ยมอยู่เสมอ เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแถวหน้าที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ ได้การยอมรับจากผู้อื่น แต่ให้ระมัดระวังจุดอ่อนให้ดี …

Read More

วิ ธีการสร้างบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

การทำบุญนั้นไม่ว่าจะทำด้วยวิ ธีใดต่างก็ได้บุญทั้งนั้น การทำบุญสามารถทำได้หลากหล า ยรูปแบบ แต่รู้ไหมคะว่าการ ทำบุญ แต่ละรูปแบบนั้นก็ให้คุณ หรือเสริมด ว งชะต าที่แตกต่างกันออ กไป เมื่อเรามีเรื่องไม่สบายใจ หรือ กังวลจนคิดไม่ตก ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ทำบุญ บริจาคสิ่งของ ปล่อยนกปล่อยปลา วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการทำบุญ ที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลในทุก ๆ ด้านอ ย่ างไม่น่าเชื่อ มีดังต่อไปนี้ค่ะ …

Read More

ทาน 5 อ ย่ างที่ไม่มีเงินก็ทำได้ ยิ่งหมั่นทำบ่อยๆชีวิตยิ่งดีขึ้น

หล า ยคนเมื่อพูดถึงการทำบุญหรือ การที่จะทำทาน สิ่งแรกที่มักจะคิดคือ ต้องมีเงิน เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่มีเงินก็ทำบุญไม่ได้ เพราะที่เคยเห็น ใครจะทำบุญทำทานก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้น ถ้าจะกล่าวแบบนี้คนที่เค้าไม่มีคงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญอ ย่ างแน่นอน วันนี้เราเลยมีบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน มาฝากกัน ซึ่งทำแล้วได้บุญไม่น้อยไปกว่าการใช้เงินทำบุญแน่นอน ชีวิตของเราทุกคนนั้นอาศัยบุญ เสมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่น ให้ชีวิตราบรื่น ปลอ ดภั ย ไปไหน ทำอะไร ก็ไม่ติดขัดมาก แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ก ร ร ม ส่วนการที่คนธรรมดาคนหนึ่ง จะบรรลุธรรมขึ้น …

Read More

ดอ กไม้ที่คุณชื่นชอบ สามารถบอ กลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

คุณชอบดอ กไม้ชนิดไหน มากที่สุด ให้เพื่อนๆเลือ กดอ กไม้ที่ชอบที่สุดมา 1 ชนิด ซึ่งดอ กไม้ที่เพื่อนๆเลือ กนั้นสามารถบอ กลักษณะนิสัยทั้งหมดของเพื่อนๆได้เป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ เอาล่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามีดอ กไม้ที่เราชอบไหม แล้วมันจะบอ กได้ตรงใจแค่ไหน ดอ กซ่อนกลิ่น มาถึงคนที่ชอบดอ กซ่อนกลิ่นกันบ้าง แม้ว่าบางคนอาจจะถือเป็นดอ กไม้ที่ไม่นิยมนำมาประดับบ้านในเวลาปกติก็ต าม แต่ก็มีคนชอบไม่น้อยเลยทีเดียว นิสัยของคนที่ชอบดอ กซ่อนกลิ่นนี้ดูผิวเผินอาจจะคิดว่าเป็นคนง่ายๆ แต่ถ้าได้คบหาจะพบว่าเป็นคนที่มีความลึกซึ้งมาก …

Read More

ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน

ความเป็น มงคลและสิ่งที่ช่วยเสริมท รั พ ย์ คนโบราณมักมีความเชื่อเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปพบกับ ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ปลูกแล้วช่วยดึงดูท รั พ ย์เข้ามามากมาย 1 ต้นบานไม่รู้โรย เขาว่ากันว่าบ้านไหนมีคู่รักต้องปลูกต้นบานไม่รู้โรยไว้ในบ้านด้วย เพราะชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน …

Read More

สิ่งของใส่บาตรต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์ 3 ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์ เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์ และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะได้บุญ ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่ างเต็มที่ จริง ๆ แล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก ร ร มในอ ดีตชาติที่สั่งสมกัน มา ซึ่งความร ว ย ความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำก ร ร มแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกัน มาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ …

Read More

เลขเซียมซีที่เลือ ก บอ กโชคช ะ ต าและความเป็นตัวตน ของคุณได้

ห ล า ยๆ คนมีความเชื่อในเรื่องของพลังตัวเลข และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเลือ กหมายเลขเซียมซีที่คุณนั้นชอบมาก ที่สุดมา 1 หมายเลข เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายโชคช ะ ต า แลพความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย …

Read More

ตัวเลขวันเกิด ทั้ง 31 วัน บอ กตัวตนของเจ้าของวันเกิดได้

หล า ยๆ คนมีความเชื่อในด้านศาสตร์ตัวเลขกัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดูว่าตัวเลขวันเกิดของคุณจะบอ กตัวตนของคุณได้แม่นแค่ไหนกัน ไปดูกันว่าตัวเลขวันเกิดของคุณ จะบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่ างไรบ้าง เกิดวันที่ 1 คุณเป็นคนที่อ ย า กรู้อ ย า กเห็นไปหมดเสียทุกอย่ าง เวลาที่ทุ่มกับอะไรแล้ว คุณจะลืมแม้กระทั้งจะกินจะนอน ไฟของคุณในส่วนนี้น่าชมเชยมาก แต่ขอติงซักหน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อจังเลย จะรักใคร่ใหลหลงกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน ไม่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูใจอะไรกันล่ะ ส่วนคนที่คุณไม่ชอบหน้าเสียตั้งแต่แรกแล้ว คุณก็จะไม่มีวันทำใจให้คบหาสมาคมกับเขาหรือเธอได้เลย ไม่ว่าความรักหรือ การสมาคม …

Read More