12 วิ ธีตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากเห็นลูกสำเร็จควรพาทำตั้งแต่ยังเล็ก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการพาลูกเดินทางไปสู่ความสำเร็จ กับบทความ 12 วิ ธีตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากเห็นลูกสำเร็จควรพาทำตั้งแต่ยังเล็ก ไปดูกันว่าจะต้องพาลูกวางแผนชีวิตอย่างไรบ้าง เพื่อความสำเร็จของเขาในอนาคต 1 จงหาเวลาอยู่ว่างๆ แบบไม่ทำอะไรบ้างสิ เรา อ ย่ า เป็นคนแบกโลกทั้งใบ ไว้คนเดียวการทำงาน มันไม่ใช่ทุก อ ย่ า ง ของชีวิตเราหรอ ก 2 จงการทำ กิ จ ก ร …

Read More

บุญใหญ่ 3 อ ย่ าง นำทางชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ผ่านเรื่องแย่ๆได้ง่ายๆ

หล า ยคนอาจจะทำบุญแค่วันพระ แต่รู้ไหมว่าเราสามารถทำบุญได้ทุกวัน จงให้ทุกวันเป็นวันสร้างบุญ ให้ทุกการทำงานคือ การทำบุญ ด้วยจิตละเอียด มีเมตต า ยังประโยชน์สูงสุด ขอให้เชื่อมั่นในผลบุญที่เราทำ จะพาทุกคนไปสู่ความสุขและความเจริญได้จริงแท้ บุญชาตินี้หมั่นสร้างหมั่นทำเถิด ในช่วงที่ผลก ร ร มไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือน มืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหนไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้น ที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ การดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามา ให้เราได้ข้ามผ่ าน มันไปทั้งนั้น …

Read More

โร่ยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง ชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ความเชื่ อ ของคนโบราณว่าไว้ว่าให้โร่ยเกลือรอบบ้าน ปีละครั้ง ทำไมถึงต้องโร่ยเกลือรอบบ้าน จะช่วยเรื่องอะไรวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบนี้กับบทความ โร่ยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง ชีวิตดีขึ้น ทำไมเกลือถึงใช้รั ก ษ าลมเพลมพัดได้ ต ามความเชื่อโบราณแนะนำว่า ถ้าได้ยิ น เ สี ย ง อะไรผิดปกติ อย่ าไปเอ่ยปากทัก ถ้า ห า ก ว่ า …

Read More

ข้ อคิดการเงิน ชีวิตจะอยู่อ ย่ างไรในย ามแก่ ถ้าไม่รู้จักเก็บเงิน

สำหรับหล า ยๆคนอาจจะมองว่าเรื่องการเก็บเงินเป็นเรื่องที่ย าก แต่ถ้าเรามีวิ ธีหรือเป้าหมายเราก็สามารถเก็บเงินได้แค่มีความตั้งใจที่มากพอ ใครที่เก็บเงินไม่เคยอยู่เลย หรืออย ากจะเริ่มเก็บแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี วันนี้เรามีวิ ธีใช้เงินยังไงให้เก็บเงินได้มาฝากกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน 1 เอาเงิ นไว้ไกลตัว เ งินอยู่ใกล้ๆตัว ก็หยิบเอามาใช้ง่ายๆ ก็หมดไปเร็วถ้าลองเอาเงิ นไว้ไกลๆ เช่น ฝากธนาคาร แบบไม่มีบัตร ATM จะต้องไปเบิก ที่สาขา อ ย่ า ง …

Read More

กรวดน้ำสะอาด 1 แก้ว ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรในชวิตก็ไม่ประสบผลสำเร็๗สักที วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขมาแนะนำคุณ กับบทความ กรวดน้ำสะอาด 1 แก้ว ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอะรไบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆ ว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้ว ควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศล ให้แก่เทวดาประจำตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครอง และเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ผ่ า น พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดยง่าย แนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว ของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดี และเป็นกุศสลกับเราให้เหนือ กว่าจิตที่คิดไม่ดีกรวดน้ำ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ เทวดาประจำตัว ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว …

Read More

โบราณว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากชายผ้าถุงเเม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องเล่าของชายผ้าถุงแม่ ที่เป็นตำนานเล่าขานกัน มาเกี่ยวกับชายผ้าถุงแม่ด้านความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสก ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน พ่อ กับแม่นี่แหละ คือสิ่งที่ศั กดิ์สิทธิ์มาก สำหรับลูกๆเพราะ ท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอ ดเยี่ยมทำทุ กอ ย่ า ง ด้วยด ว งใจที่มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้นเหมาะแก่การ ที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา หรือก้มก ราบด้วยความ เต็มใจอันแท้จริงเมื่อ สมัยก่อนเวลาที่ไปออ …

Read More

วิ ธีทำบุญเลือ กของใส่ บ า ต ร อานิสงค์มาก ชีวิตราบรื่นเป็นสุข

การตักบ า ต รเป็นประเพณีอ ย่ างหนึ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติสืบต่อ กัน มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธเชื่อ กันว่าเป็นการสร้างกุศลและแผ่กุศลให้กับญาติผู้ล่ ว งลั บ ทำให้หล า ยคนเลือ กสรรอาหารที่รสชาติอร่อยหรือเป็นของโปรดของแต่ละบุคคล จนลืมคำนึงถึงปัญหาสุ ข ภ า พของพระภิกษุที่จะต ามมาจากอาหารใส่บาตรที่ไม่ได้โภชนาการ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ การใส่บ า ต รถือว่าเป็นธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนาที่มีมากันช้านาน ซึ่งการใส่บ า …

Read More

อยากให้ลูกมีความสุข พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นพ่อแม่ที่อยากให้ลูกของคุณเติบโตมามีความสุขและชอบในสิ่งที่เขาเป็น วันนี้เราก็มีแนวทางการเลี้ยงลูกมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ อยากให้ลูกมีความสุข พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไปดูกันว่าควรเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ ซึ่งการสอนลูก ในยุคสมัยนี้ หล า ยคนก็ให้ลูก อยู่อย่ างสุขสบายเป็นเหมือนดั่งไข่ในหินเลยเพราะว่ากลัวลูกจะลำบากกลัวลูก จะได้รับอั น ต ร า ย อย ากให้ลองดู 2 เรื่องจริงที่พ่อแม่ยุคนี้จะช่วยให้ข้อคิดอะไรหล า ยอย่ างเลย เพราะการเลี้ยงลูกให้อยู่สบายเกินไปมันอาจจะเป็นผลร้ ายต่อตัวลูกก็ได้ มีเรื่องของ …

Read More

คนบางคนเหมาะแค่เก็บไว้ในใจ ไม่ควรอยู่ในชีวิตจริง

เคยไหมที่คบใครแล้วก็อย ากจะให้อยู่แค่ในใจก็พอ วันนี้เรามีบทความข้ อคิดดีๆที่อย ากให้เพื่อนได้ลองอ่านกันดู เผื่อได้ข้ อคิดของชีวิตมากขึ้น ว่าแต่จะให้ข้ อคิดอะไรบ้างเราไปดูกันเลยยยย เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลือ กหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า มันสวยดี โตขึ้นจึงรู้ว่า เปลือ กหอยจะสวยงาม และมีคุณค่า ก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย และฉากหลัง เป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง ก็คงเหมือนคนบางคน ให้อยู่ในใจดีแล้ว อ ย่ าอยู่ในชีวิตจริงเลย หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน …

Read More

4 สิ่งของในบ้าน วางให้ถูกที่ช่วยเรียกเงินเข้าบ้านได้

วันนี้เราจะพาคุณไปจัดวางสิ่งของภายในบ้านเพื่อเสริมโชคลาภเงินทองให้ไหลเข้าบ้านของคุณ กับบทความ 4 สิ่งของในบ้าน วางให้ถูกที่ช่วยเรียกเงินเข้าบ้านได้ ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ควรจัดวางให้ถูกที่ เพื่อความร่ำร ว ยของคุณ 1 ไข่ไก่ 8 ฟอง โบราณเชื่อว่า ไข่ไก่เป็นเสมือนไข่ทองคำ หากวางไว้ในตะกร้าที่สวยงาม จำนวน 8 ฟอง และต้องวางอยู่ในครัวเสมอๆ จะช่วยในเรื่องของด้านการเงินได้ดี ช่วยในเรื่องของโชคลาภ เงิน มีใช้ไม่ข า ดสายอีกด้วย 2 เตาผิง หรือเตาแก๊สควรติดผนัง โบราณเชื่อว่า …

Read More