ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน

ความเป็น มงคลและสิ่งที่ช่วยเสริมท รั พ ย์ คนโบราณมักมีความเชื่อเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปพบกับ ปลูกไว้ในบ้าน ต้นไม้ 15 ชนิด ช่วยดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ปลูกแล้วช่วยดึงดูท รั พ ย์เข้ามามากมาย 1 ต้นบานไม่รู้โรย เขาว่ากันว่าบ้านไหนมีคู่รักต้องปลูกต้นบานไม่รู้โรยไว้ในบ้านด้วย เพราะชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน …

Read More

10 คำสอนอันทรงคุณค่าจาก หลวงพ่อจรัญ เปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี คงเป็นที่รู้จักดีของผู้ที่มักปฏิบัติธรรมอ ย่ างแน่นอน เนื่องจากมีความศรัทธาในคำสอนและหลักการปฏิบัติธรรมที่ท่านได้เผยแพร่คำสอน มาอ ย่ างย าวนาน เนื่องจากหลวงพ่อจรัญเป็นแบบอ ย่ างพระผู้ปฏิบัติดี มีชื่อเ สี ยงในด้านเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่หยิบยกกฎแห่งก ร ร มที่ท่านเคยทำไว้เมื่อวัยเด็กมาสอนประชาชน มากมาย ทำให้ชื่อเ สี ยงของหลวงพ่อจรัญเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีคนสนใจชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญอ …

Read More

8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นเก ษียณอายุแล้ว และกำลังจะเกษียณอายุในิีกไม่ช้านี้ สิ่งเดียวที่อย ากจะมีก็คือความสุขในชีวิตและวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 อย่ างที่คนกำลังจะมีอายุ 60 ปี ควรที่จะต้องทำให้ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คนสูงวัยควรที่จะทำ 1 ‘ปลูกเมล็ดพันธุ์ ของการคิดบวก ลงในใจ’ ไม่มีอะไรน่าเ ก ลี ย ด เท่าการ เป็นคนแก่ ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ า ย และเจ้ากี้ เจ้าการชอบจับผิดไม่ว่าใคร ๆ ก็อย …

Read More

ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะมีชีวิตที่ดี และมีความสุขไปตลอ ดชีวิต คุณก็ต้องเลือ กผู้หญิงที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น มาได้ แต่ก็มีผู้หญิงบางประเภทที่ยิ่งคบหา ย่งทำให้ชีวิตเดินถอยหลัง และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่ไม่ควรที่จะคบหา 1 ลักษณะจากหน้าอ ก โดยเฉพาะผู้หญิง หากมีช่องว่างระหว่างทั้งสองข้างเกิน 4 นิ้วมือ ช ายใดคบด้วยก็จะไม่มีสมบัติ จะไม่มีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้ มีแต่รายจ่ายออ กไปมาก 2 ดูจากลักษณะการนอน …

Read More

กาแฟแก้วโปรด บอ กตัวตนที่แท้จริงและอาชีพที่จะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองได้

วันนี้เรามีเกมทำนายอาชีพที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองและยังบอ กความเป็นตัวตนของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กกาแฟรสช าติโปรดของคุณมา 1 แก้ว เมื่อเลือ กกาแฟได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายพร้อมๆ กัน คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 1 คุณเป็นคนรักอิสระ ชอบความแปลกใหม่ เ ส พ ติ ด ความท้าทาย ไม่ชอบทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆซาก …

Read More

10 การกระทำที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น มากกว่าที่จะพูดให้เห็น

หากว่าคุณอย ากที่จะสอนลูกให้รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควร คุณเองก็ต้องทำให้ลูกเห็นไม่ใช่แค่สอนด้วยคำพูด แต่ไม่เคยทำให้ลูกเห็นเลยสักครั้ง และวันนนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 10 การกระทำที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น มากกว่าที่จะพูดให้เห็น ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำให้ลูกเห็น เพราะต้วอย่ างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ทุกสิ่งที่พ่อแม่ทำล้วนส่ งผลต่อเจ้าตัวน้อยทั้งนั้น แม้แต่สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึง ลูกก็จะจดจำและเลียนแบบพฤติก ร ร มนั้นๆ ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี ถ้าอย ากให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนน่ารัก และนิสัยดี พ่อแม่ต้องทำ 10 สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่ างให้ลูกเห็น 1 สร้างระบบระเบียบ …

Read More

สิ่งของใส่บาตรต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์ 3 ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์ เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์ และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะได้บุญ ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่ างเต็มที่ จริง ๆ แล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก ร ร มในอ ดีตชาติที่สั่งสมกัน มา ซึ่งความร ว ย ความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำก ร ร มแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกัน มาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ …

Read More

เลขเซียมซีที่เลือ ก บอ กโชคช ะ ต าและความเป็นตัวตน ของคุณได้

ห ล า ยๆ คนมีความเชื่อในเรื่องของพลังตัวเลข และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเลือ กหมายเลขเซียมซีที่คุณนั้นชอบมาก ที่สุดมา 1 หมายเลข เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายโชคช ะ ต า แลพความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย …

Read More

ตัวเลขวันเกิด ทั้ง 31 วัน บอ กตัวตนของเจ้าของวันเกิดได้

หล า ยๆ คนมีความเชื่อในด้านศาสตร์ตัวเลขกัน และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปดูว่าตัวเลขวันเกิดของคุณจะบอ กตัวตนของคุณได้แม่นแค่ไหนกัน ไปดูกันว่าตัวเลขวันเกิดของคุณ จะบอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่ างไรบ้าง เกิดวันที่ 1 คุณเป็นคนที่อ ย า กรู้อ ย า กเห็นไปหมดเสียทุกอย่ าง เวลาที่ทุ่มกับอะไรแล้ว คุณจะลืมแม้กระทั้งจะกินจะนอน ไฟของคุณในส่วนนี้น่าชมเชยมาก แต่ขอติงซักหน่อยตรงที่คุณขี้เบื่อจังเลย จะรักใคร่ใหลหลงกับคนที่คุณรู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน ไม่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูใจอะไรกันล่ะ ส่วนคนที่คุณไม่ชอบหน้าเสียตั้งแต่แรกแล้ว คุณก็จะไม่มีวันทำใจให้คบหาสมาคมกับเขาหรือเธอได้เลย ไม่ว่าความรักหรือ การสมาคม …

Read More

ลักษณะข้ อต่อบนนิ้วโป้ง สามารถบอ กนิสัยชีวิตแต่งงานของคุณได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาทำการท า ยนิสัยจากข้ อต่อบนนิ้วหัวแม่มือ กัน หรือที่ทุกคนเรียกว่านิ้วโป้งนั่นเอง หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า นิ้วโป้งคนเราสามารถบอ กสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราได้ด้วยหรอ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละ เอาละเราไปดูวิธีการเล่นทำนายกันดีกว่าว่าต้องทำอย่ างไร ยกนิ้วหัวแม่มือของคุณขึ้น มา แล้วสังเกตดูว่าข้ อบนนิ้วมือเป็นแบบไหน ดูเทียบจาก 3 ภาพที่เรานำมาให้ดู ตรงกับภาพไหนก็ให้อ่ า น คำทำ น า ยต ามข้ …

Read More