สอนให้คิด อ ย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียว

เจอนิทานดีๆ อ่ า นง่ายๆ ที่อ่ า นแล้วสอน อะไรมากมาย เรื่องมีอยู่ว่า เ ด็ กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เ ด็ ก จนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเ ด็ กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลส า บสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป ใช้เวลาแจวประมาณหนึ่งชั่ วโมง เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง ไม่มีหรอ …

Read More

10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การเลือ กดอ กไม้บูช าพระที่ถูกต้อง เพื่อส่ งเสริมเรื่องเงินทอง และโชคลาภ กับบทความ 10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา ไปดูกันว่าต้องเลือ กดอ กไม้ชนิดใดให้เหมาะสม ดอ กไม้ 10 ชนิด ใช้กราบไหว้ 1 ดอ กจำปี กราบไหว้ดอ กจำปี …

Read More

เหตุผลที่คน มีวาสนาไม่ควรอวด

เราทุกคนเกิดมาย่อมมีทุกอ ย่ างไม่เท่กัน ไม่ว่าจะเ งิ นทอง บุญวาสนาล้วนต่างมีไม่เท่ากัน แต่คนที่มีเ งิ นทองมีวาสนาก็ใช่ว่าจะมีตลอ ด ฉนั้นวันนี้เรามีบทความที่ให้ข้ อคิดได้เป็นอ ย่ างดี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่ …

Read More

10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเตรียมรับมือก่อนน้ำจะท่วม กับบทความ 10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่ างไรบ้างเพื่อรั ก ษ าท รั พ ย์สินของเราให้ไม่เสียห า ย 1 หากเกิดเหตุน้ำท่วมแนะนำว่าให้เตือนผู้คน ว่าห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดข า ด เพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออ กมาก็ได้ 2 ย้ายข้าวของต่างๆที่สำคัญและสามารถทำได้ในตอนนั้น ไปไว้ในพื้นที่สูง ย้ายย านพาหนะไปในพื้นที่ที่สามารถจอ …

Read More

วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน กับบทความ วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเราจะต้องจัดเตรียมข้าวของอะไรบ้าง ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ สิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะห า ยไปได้ พระครูวิส า รสรจักษ์ หรือ หล ว ง ปู่เงิน ก ต สาโร วัดเกาะแก้วได้บอ กแก่ทุกๆท่านที่ได้ประสบกับปัญหาชีวิตในสิ่งที่ไม่ราบรื่น มีอุปสรรคทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน การเล่าเรียน รวมไปถึงผู้ที่เ …

Read More

ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ

การใช้ชีวิตคู่ การมีครอบครัวที่ดีนั้นคือสามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ ความห ม า ยของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เ งิ นทองท รั พ ย์สินกับภรรย าเพียงอ ย่ างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า คนเป็นภรรย า จะต้องเป็นคนเก็บเ งิ นอยู่ฝ่ายเดียว นั่นห ม า ยถึงเก็บอ …

Read More

12 วิ ธีทำบุญให้ร ว ย หนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น

การแก้ก ร ร มทำได้หรือไม่ จริง ๆ แล้วการแก้ก ร ร มไม่สามารถทำได้ แต่เราทำบุญหนีจากบาปครับ เหมือนบาปกำลังปั่นจักรย าน มาหาคุณ แต่คุณไปหามอเตอร์ไซต์มาขี่แทน หรือถ้าเป็นบุญใหญ่ก็เหมือนเราได้ขับรถยนต์ไปแทน แต่อ ย่ าประมาทนะครับ รถยนต์น้ำมันหมดเมื่อไหร่ จักรย านก็มีโอกาสต ามทันนะครับ เอาล่ะ นี่เป็น 12 วิ ธีทำบุญให้ร ว ยครับ …

Read More

เรื่องราวที่เราต้องเจอทุกคนวัน คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพอยู่ได้สบาย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ กับบทความ เรื่องราวที่เราต้องเจอทุกคนวัน คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพอยู่ได้สบาย ไปดูกันว่าทำไมคนตรงถึงอยู่ในสังคมได้ย าก เคยเห็นกับ ต า…เพื่อนคนนึง ทำงานโรงงานเงิ นเดือน 11,000 ยอมกู้เงิ น 25,000 มาซื้ อล้อแม็กใหม่เพียงเพราะ ‘อย ากได้!!’ เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าเงินเดือน 13,000 ยอมกู้เงิ นยอมรูดบัตร…ซื้ อไ อโ ฟ …

Read More

อ ย่ าฝากความสุขไว้กับใคร รักตัวเองให้มาก ๆก็พอ

จะสุขหรือทุ ก ข์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไร แต่ขึ้นอยู่กับเราว่า ผูกใจ ไว้กับอะไร การผูกใจ คือ การที่เราเอาจิตไปจดจ่อโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนใช้ชีวิตโดยเอาทุกอ ย่ างให้ลูกหมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่ลูก บางคนทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่รู้จักหยุด อันนี้คือผูกใจไว้ที่งาน บางคนทำทุกอ ย่ างเพื่อแฟน อันนี้คือผูกใจไว้ที่คนรัก บางคนชอบของบางอ ย่ างมาก ทุ่มเททำงาน ได้เงิน มาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อของสิ่งนี้หมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่สิ่งของ เมื่อเราผูกใจของเราไว้กับสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสุขความทุ …

Read More

10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวให้โตไว กับบทความ 10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน ไปดูกันว่าเราจะต้องปลูกผกสวนครัวอย่ างไร ให้เก็บทานได้ทุกครัว โดยไม่จำเป็นต้องออ กจากบ้านไปจ่ายตลาดทุกวัน 1 ถั่วงอ ก วิธีการเพาะ ถั่วงอ ก – นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง – จากนั้นก็เทน้ำออ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า – …

Read More