5 วิ ธีออมสำหรับคนทำงาน รับเป็นเดือนใช้ยังไงให้มีเก็บ

คงมีคำถามกันอยู่ในใจ ถึงความเป็นไปได้เรื่องเ งิ น 9,000 บ า ท ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงเนี่ยนะ ว่ามี ด้วยเหรอเ งิ นเดือนเท่านี้ เขาใช้ วิ ธีออมเ งิ น แบบไหน ขอบอ กว่ามีจริงๆ ค่ะ เ งิ นเดือน 15,000 ไม่พอใช้ แล้ว 9,000 …

5 วิ ธีออมสำหรับคนทำงาน รับเป็นเดือนใช้ยังไงให้มีเก็บ Read More

ทำทาน 5 อย่ างนี้ ทำแล้วได้บุญแม้ไม่ได้ใช้เ งิ น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การทำทานที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทำบุญก็สามารถได้บุญยิ่งใหญ่เช่นกัน กับบทความ ทำทาน 5 อย่ างนี้ ทำแล้วได้บุญแม้ไม่ได้ใช้เ งิ น ไปดูกันว่าจะต้องทำทานอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ทานที่ไม่ใช้เงิน…แต่ได้บุญมากทุกคนทำได้เลยวันนี้…ไม่ต้องรอ…ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก…ชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกินงานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหาแต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ ก รรมดี ที่สร้างหนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่างและ อานิสงส์บุญนั้น หนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า… ‘ บุคคลแม้ไม่มีท รั …

ทำทาน 5 อย่ างนี้ ทำแล้วได้บุญแม้ไม่ได้ใช้เ งิ น Read More

สวดก่อนนอนเป็นประจำ ช่วยให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสวดมนต์บูช าท้าวเวสสุวรรณก่อนเข้านอน กับบทความ สวดก่อนนอนเป็นประจำ ช่วยให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการสวดบทบูช าท้าวเวสสุวรรณก่อนจะช่วยให้ชีวิตดีอย่ างไร หลากหล า ยความเชื่อหลากหล า ยเรื่องราวที่มีมาและสืบทอ ด กัน มาจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆแล้ว วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็น ก า ร บูช าที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มี เ งิ …

สวดก่อนนอนเป็นประจำ ช่วยให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง Read More

คุณค่าของชีวิต เขาวัดกันที่ความรับผิ ดชอบ

ในช่วงเวลาที่เงียบที่สุด เคยมีคำถามเหล่านี้ ผุดขึ้น มาในหูบ้างไหม ว่าชีวิตคืออะไร เราเกิดมาทำไม เป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายที่สุด ใกล้ตัวที่สุด แต่กลับหาคำตอบย ากที่สุด เรามุ่งมั่นทำงาน เราเพียรสร้างความมั่นคงในชีวิต หล า ยคนออ กเดินทางสุดขอบโลกต ามหา คุณค่าของตัวเอง โดยที่ไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้ว คุณค่าที่เราต ามหา อยู่ใกล้แค่ในบ้านเรา บางทีชีวิตคืออะไร อาจจะไม่สำคัญเท่ากับ ชีวิตนี้เราทำเพื่อใคร โตขึ้นน้องจะรู้ว่า ย ากยิ่งกว่าหาสามี ดีๆ …

คุณค่าของชีวิต เขาวัดกันที่ความรับผิ ดชอบ Read More

8 ลักษณะของเพื่อนไม่แท้ ที่ไม่ควรเสียเวลาคบหา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของเพื่อนที่เราไม่ควรเสียเวลาคบหา กับบทความ 8 ลักษณะของเพื่อนไม่แท้ ที่ไม่ควรเสียเวลาคบหา ไปดูกันว่าเพื่อนไม่แท้นั้นจะเป็นคนที่มีนิสัยอย่ างไรบ้าง สังคมของเรา จะยิ่งกว้างขึ้นเมื่อเราโตขึ้น ต้องพบปะผู้คน มากหน้าหล า ยต า มันจะมีเพื่อนสักกี่คน ที่เป็น มิตรแท้กับเราจริงๆ บางคนหน้าต าท่าทางดูดี มาแบบใสๆ แบ๊วๆ แต่ที่ไหนได้ร้ าย ยิ่งกว่านางร้า ยในละครคนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจ ฉะนั้น เราต้อง รู้จักสังเกตไว้ว่า …

8 ลักษณะของเพื่อนไม่แท้ ที่ไม่ควรเสียเวลาคบหา Read More

ทำบุญต ามวันเกิด เ ปิ ด ท า ง ให้โชคลาภไหลเข้ามา ร่ำร ว ย มีสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการทำบุญต ามวันเกิดกัน ว่าเราต้องทำอ ย่ างไรถึงบุญนั้นจึงจะสำเร็จการทำบุญและการสะเดาะเ ค ร า ะ ห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของด ว งชะต าให้กับตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภั ยอั น ต ร า ย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอ กทุกคนกัน ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันจันทร์ …

ทำบุญต ามวันเกิด เ ปิ ด ท า ง ให้โชคลาภไหลเข้ามา ร่ำร ว ย มีสุข Read More

5 สิ่งที่ควรรีบทำ หากอย ากลาออ กจากงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากเพื่อนนั้นเริ่มมีความคิดที่อย ากจะแแกจากงานประจำที่ทำอยู่กับบทความ 5 สิ่งที่ควรรีบทำ หากอย ากลาออ กจากงาน ไปดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถออ กจากงานได้อย่ างมีความสุข และไม่ลำบาก งานประจำที่ได้ทำอยู่นั้น บางคน มีงานที่ดีแต่มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี บางคน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ ความพอ ดีและความเป็นไปอย่ างใจต้องการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคน วันนี้เราได้นำ ข้อ คิดที่ดีมาฝากให้กับทุกๆท่าน ว่าอย่ าเพิ่งรีบออ กจากงานประจำที่ทำอยู่ …

5 สิ่งที่ควรรีบทำ หากอย ากลาออ กจากงาน Read More

ปลูกว่านต าม 7 วันเกิด เสริมชีวิตให้ดีขึ้น การงานก้าวหน้า

สำหรับต้นไม้มง คลนั้น มีอยู่มากมาย หลากหล า ยประเภท ทั้งแบบไม้ดอ กและไม้ใบ สามารถที่จะหาปลูกกันได้ง่ายๆดูแลไม่ย ากเลย ความเชื่อว่ากันว่าสำหรับบ้ า นใดท่านใดที่ได้ปลูกต้นไม้มง คลเอาไว้ในบ้ า น ก็จะส่งผลที่ดีให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นนั้น มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะหน้าที่การงาน การเ งิ น ครอบครัว ความรัก ด้านสุ ข ภ าพ …

ปลูกว่านต าม 7 วันเกิด เสริมชีวิตให้ดีขึ้น การงานก้าวหน้า Read More

วิ ธีแก้บน หากเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้ แล้วชีวิตจะดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีแก้บนที่ไปบนไว้แล้วลืมแก้ กับบทความ วิ ธีแก้บน หากเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้ แล้วชีวิตจะดี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถถอนคำแก้บนและทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองได้ คนโบราณเขาว่ากันว่า ในบางครั้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นล้วน มาจากตัวเรา ซึ่งตัวเราได้เผลอไปกล่าวบนไว้ที่ไหน แต่ดันลืมแก้ นึกไม่ออ ก เพราะสิ่งนี้เลยทำให้มีการติดขัดเกิดขึ้น และในวันนี้เราได้มีวิธีแก้ของคนโบราณที่ทำกัน มานาน หากทำแล้วทำอย่างถูกวิธีและถูกต้องจะช่วยเป็นการถอนคำพูด แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้น เรามาดูว่าจะต้องเตรียมสิ่งใด และมีวิธีการทำที่ถูกต้องอย่างไร สิ่งที่ต้องเตรียม 1 พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญท่าน …

วิ ธีแก้บน หากเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้ แล้วชีวิตจะดี Read More

โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณและคือคนที่รักเราด้วยความจริงใจ รักที่เป็นรักแท้บางคนเมื่อโตขึ้นไม่เคยคิดจะอย ากกลับมาหาพ่อแม่เลย บางคนกลับมาก็ตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ชีวิตของเราพ่อแม่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สำหรับวันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเช่นเคย จะพูดถึงเรื่องอะไรเราไปดูกันเลย วันนี้ลูกๆ หล า ยคน อาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอ ย่ างดี อย ากได้อะไร พ่อแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไร มีพ่อแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหน พ่อแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไร พ่อแม่ก็ส่งเ …

โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก Read More