การคำนวณเลขปีเกิด บอ กนิสัยของคุณและคนที่คุณรัก

วันเดือนปีเกิดมีความหมายกับตัวเรามาก ทุกคนย่อม มีวันเดือนปีเกิดกันอยู่แล้ว สามารถบอ กนิสัยและคนที่เรารักได้ ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูการทำน า ยนี้กัน จะแ ม่ นแค่ไหนเราไปดูการเล่นกันเลย

วิ ธีการเล่นเลขปีเกิดท า ยนิสัย

1 คุณเกิดปีอะไร เช่นเกิดปี 2509 ให้นำเลข 2+5+0+9 = 16

2 หลังจากได้เลข 16 แล้ว ให้นำ 1+6 = 7

3 เมื่อได้เลข 7 ให้อ่ า นคำทำน า ยของตัวเอง

4 ถ้าตรงใจให้บอ กเพื่อนด้วยนะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้กัน

บวกกันได้เลข 1 9

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงคนที่มีความแข็งแกร่ง แข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจ เป็นคนที่เปิดเผยไม่มีลับลมค มใน รักในอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ ถึงแม้ว่าลั กษณะนิสัยภายนอ กจะเป็นคนที่ง่ายๆก็ต าม

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย เวลาทำอะไรแต่ละอย่ างมักจะไม่ค่อยวางแผน มากมาย ไม่ชอบการเป็นทางการมากเกินไป คุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ย าก แต่ถ้าหากเข้าใจและได้ทำซ้ำซ้ำหล า ย ๆรอบ ต้องบอ กเลยว่าคุณจะสามารถสอนคนอื่น และเชี่ยวชาญในการกระทำเหล่านี้แน่นอน

บวกกันได้เลข 2 5 7

คนที่ได้เลขเหล่านี้ มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับคนใกล้ๆตัวคนพิเศษ ชื่นชอบในระเบียบวินัย ไม่ชอบเห็นอะไรรกๆ เป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่การงาน แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังค ม

และยุคสมัยได้อย่ างดีเยี่ยม มักจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษ บางครั้งอาจจะรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า บางครั้งจะได้ยินเ สี ยงอะไรแว่ว และส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลางที่ดี ที่จะทำให้คนระวังตัวหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่ าง

ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวมากสุดเท่าไหร่ รักในอิสระ เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เห็นใจลำบากไม่ได้มักจะยื่น มือเข้าไปช่วยเสมอ นิสัยอย่ างนี้แหละคนไม่ชอบก็คือ การไม่ตรงต่อเวลา

บวกกันได้เลข 8

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอ กถึงความฉลาด ความฉลาดที่ใครคนอื่นไม่สามารถรับรู้ เพราะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีลักษณะทุ่มเท เก็บความลับได้เก่ง มักจะไม่ค่อยแสดงออ กในส่วนของตัวตนของตัวเองให้ใครได้รับรู้ คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอย

ถึงไหนถึงกัน ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใด เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมักจะทุ่มเทเกินร้อยเสมอ ไม่เคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ไม่ชอบถูกคนอื่นตีกรอบ มันจะเป็นตัวของตัวเอง เวลารักใครแล้วจะรักจริง ไม่แสดงออ กในเรื่องของคำพูด แต่จะแสดงออ กในส่วนของการกระทำมากกว่า

บวกกันได้เลข 3 4 6

ตัวเลขเหล่านี้แสดงออ กถึงการเปลี่ยนแปลง คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ มักจะมีเสน่ห์แพรวพราว ชอบใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข เรียบง่าย เป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่ชอบทำต ามใคร ไม่ชอบให้ใครมาออ กคำสั่ง ไม่ชอบให้ใครมารอคอย

ลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองที่สุด มีความจริงใจ จริงจังในการพูดการจา ถือว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากๆ ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอ ก จะเป็นคนที่ดูห้าวๆก็ต าม แต่เบื้องลึกภายใต้จิตใจของคุณนั้นเป็นคนที่ใจดี

มีความเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเ สี ย ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น และสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือ การโดนคนอื่นหักหลัง คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง ยึดหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์ รักใครแล้วรักจริง เป็นคนที่รักแล้วรักเลย รักอย่ างฉลาด

ที่มา  khoddeeja