การมีคู่ชีวิตที่ดี ควรมีศีลเสมอ กัน

ยอมรับเลยว่าการมีแฟนดี มันเป็นเหมือน พลังบวกให้ชีวิต ให้เรามีแรงไปทำเรื่องต่างๆ ไปเผชิญกับเรื่องย ากๆ โดยที่ไม่ต้องคอยกังวลอะไร การมีแฟนดี ที่เราสามารถวางใจได้ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่บั่นทอนจิตใจกันนั้น มันก็เหมือนเป็นความโชคดี

ทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอ ดรอ ด ฝั่งได้เ พ ร า ะหล า ยๆ คนหาคนรักที่ดีบางคน มีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่หวัง ไว้ไม่เป็นดั่งใจฉะนั้นการมีคู่ชีวิตที่ดีควรมีศีลเสมอ กันด้วยเ พ ร า ะการที่เรา มีคู่ดีเราดูได้จากศีลดูได้จากสติปัญญามีบุญวาสนาที่เท่ากันเราจึงเรียกว่า

คู่ดีแต่เมื่อเรามีแล้วแต่ต้องอยู่บนความกังวลใจหนักใจวิตกกังวลมันไม่ ได้เรียกว่าคู่ดีมันเรียกว่าคู่เ ว รคู่ก ร ร มสักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อ กันเมื่อ เวลามาถึงก็ต้องแยกจากกันเราไม่สามารถยื้อไว้ได้การฉลาดในการเลือ ก คู่นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจอ ย่ างเดียว

มันไม่ได้หรอ กมันต้องมีปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่น คนรอบข้างหรือ การเป็นตัว ของตัวเองแบบที่ไม่ต้องแสร้งแกล้งทำแบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิดยอม รับในข้ อเ สี ยของอีกฝ่ายได้เสมอหากคุณสองคน มีตรงนั้นแล้วเราดีใจ ด้วยความรักของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ย่อมยั่งยืนไม่หนีห า ยไปไหน ย ามที่ทุ ก ข์หนักไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายเผชิญปัญหาโดยลำพังเพียงคนเดียว

หากในชีวิตนี้ เราเจอคนแบบนั้นคนที่รักเราโดยไม่รังเ กี ย จการกระทำ ที่ไม่ดีของเราจำไว้ว่าจงรั ก ษ าเขาไว้ให้ดีนอ กจากพ่อแม่แล้วจะหาใคร ที่ไหนรักเรายอมรับในตัวเราได้แบบนี้ในชีวิตคนเราเราจะเจอคนเช่น นี้ไม่กี่คนจริงๆ บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เจออีกเลยบาง คนไม่เจอแต่หากเจอแล้วอ ย่ าเอากิเลสความหลง ความเบื่อนำทาง เ พ ร า ะอารมณ์ชั่ ววูบนี่แหละทำให้ชีวิตต้องสูญสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไป มันไม่คุ้มเลย

ที่มา bohatto  create-readingth