การเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รู้จักหน้าที่

เราคงเคยได้ยินว่างานที่หนักที่สุดคือ การเป็นพ่อแม่คนแต่ในขณะเดียวกันการเป็นพ่อแม่คนก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุด การที่เราได้เห็นลูกๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีครอบครัวที่มีความสุข เดินต ามรอยของพ่อแม่ที่ทำไว้ เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันอย ากจะได้เห็น สิ่งที่แม่ควรสอนลูกไม่ใช่แค่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนให้เก่ง แต่ต้องมีความเป็นคนดี มีความสุข ขยัน ไม่ขี้เกียจ ไม่ลำบากคนอื่น วิ ธีการคือสอนลูกตั้งแต่เล็กๆ

1.การเลือ กทนเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้าถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ยการ

2.ดุฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า ในวันนี้ดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูกสังคมสั่งสอน

3.สอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่าอ ย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุกเ พ ศ ควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์อ ย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศอะไร

4.อ ย่ ากดดัน ให้ลูกต้อง เรียนเก่ง แต่จงสอนให้ลูก เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

5.ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้ อ ย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต ามยื้อผู้ชายที่ทำล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

6.ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7.อ ย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ ลูกความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพ ได้อ ย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

8.การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

9.ลูกชายเป็นเ พ ศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศสภาพใดๆทั้งสิ้น

10.ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ที่มา chayend mgronline  predict-j55