กำไรชีวิต ที่ควรทำทุกเช้า

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างความสุขให้เป็นกำไรชีวิต และสนุกกับชีวิตในทุกวัน กับบทความ กำไรชีวิต ที่ควรทำทุกเช้า ไปดูกันว่ากำไรชีวิตในทุกวัน มีอะไรบ้าง ที่จะพาชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

1 โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ ก ข์บ่อยที่สุด ในแต่ละวัน ไม่ใช่พฤติกรร ม ของคนอื่นแต่คือ ความคิดของเราเอง

2 การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำ ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือ การหยุดทุ ก ข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

4 วิ จารณ์คนอื่นทุกวันใจต่ำลงทุกวัน วิจั ย ตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

5 อารมณ์ลบทุกชนิดจะทำร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำร้ ายคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

6 ไม่ว่าภายนอ ก เราจะอยู่กับคน มากแค่ไหน แต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอสม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

7 ถ้าไม่มีคน มาทำให้คุณโ ก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิต คุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ ก ข์ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

8 การ แก้กรร ม ที่ดีที่สุด คือ การแก้ไขความคิดคำพูด และการกระทำของตัวเอง

9 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา พ้นทุ ก ข์ตลอ ดกาลแต่มันจะทำให้เราเป็นทุ ก ข์นานน้อยลง

10 ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็ว เท่านั้นปล่อยได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

11 ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ สุดท้าย อาจสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต

12 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ างผู้ตื่น คือ การหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

13 จำไว้ว่า ความทุ ก ข์และความเจ็ บปว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบคำส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15 ความทุ ก ข์ทั้งหมด ในชีวิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

16 เกลีย ด เขา เราทุ ก ข์ เมตต าเขาเราสุขเอง

17 ไม่ว่าจะทุ ก ข์หนักหนา ส า หั ส สักแค่ไหน ทางออ กก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเอง

18 ความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิต อยู่อย่ างมีคุณค่าเป็นเรื่องอัศจรรย์

19 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใด ก็สามารถฝึกใจ จนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

20 อย่ าถือโทษ โ ก ร ธคน ไม่คู่ควร อย่ าตีตรวน ตนไว้กับอ ดีตชะต าเรา อย่ าให้ใครมาเขียนขีด อย่ าเอาคำที่เหมือน มี ด มา ก รี ด ใจ

21 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะ หน้าต าดี

วันไหนคุณแก่ลง จนหน้าต าไม่ดี คุณค่าคุณก็หมดแต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็นคนดี ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอ ดไป

ที่มา t h a t l i k e g o o d, yindeeyindee