ก ร ร มของคนปากไม่ดีต่อพ่อแม่ ใครทำอยู่ดูไว้

เราทุกคนต่างรู้ดีว่าพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ได้เรียนสูงๆ มีหน้าที่การงานที่ดีทำ เพราะฉนั้นคนที่เป็นลูกควรคำนึงนึกถึงพระคุณท่านไว้อยู่เสมอ วันนี้เราจะพาคุณมาดู ก ร ร มของการเถียงพ่อแม่ ว่าการที่เราไม่เคารพนับถือท่านนั้นเราจะได้รับผลก ร ร มอ ย่ างไร

ท่าน ว.ปัญญาวชิโร ได้กล่าวว่า พ่อแม่ คือพระอรหันต์ของลูก คือผู้ให้กำเนิดชีวิตกับเรา ใครก็ต ามที่ทำความดี เลี้ยงดูและบูชาพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญ

ไม่มีใครในโลกนี้หรอ กที่จะรักและหวังดีกับเราเท่ากับพวกท่านอีกแล้วจนบางครั้งใครที่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นก็จะมองความหวังดีของพ่อแม่เป็นสิ่งน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ลูกที่ถูกพ่อแม่ต ามใจมากตั้งแต่เด็ก ๆ พอโตขึ้น มาพ่อแม่ติเตียนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจ

เถียงและด่ าว่าพ่อแม่บ้ า งก็มี จนลืมนึกไปว่า คนที่เรากำลังเถียงหรือด่ าว่าอยู่นั้น เป็นคนที่เคยอุ้มท้องเรามาอย่ างย ากลำบาก เฝ้าเลี้ยงดูคอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ และส่งเ สี ยให้เราเรียนหนังสือได้รับการศึกษาสูง ๆ

เป็นเรื่องแปลกที่เรามักจะพบเห็นว่า บางคนพูดจากับคนรอบข้างดี แต่กับพ่อ กับแม่ทำไมถึงพูดดีไม่ได้ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิ ด แต่ก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้นั้น ช่างบ า ปมหันต์นัก ดังเช่นตัวอย่ างที่จะหยิบยกมาให้ในวันนี้

โบราณว่าไว้ว่า ลูกบางคน มีกำลังปีกกล้าขาแข็ง ก็มาเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยความหยิ่งยโสโอหัง อันนี้ถือว่า เป็นก ร ร มเ ว รอย่ างมหันต์ที่ลูกเถียงหรือด่ าว่าพ่อแม่ แม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือก็ต าม

ชีวิตจะเหมือน มีความรู้สึกเหมือนกับต า ย ทั้งเป็น ต่อให้พย าย ามทำให้ตัวเองดูดีแค่ไหน ก็ไม่มีวันได้สมหวังดังใจ ก ร ร มที่ส่งผลมาก็คือ หากเป็นหญิงเมื่อแต่งงานไป ก็จะโดนสามี ดุด่ าว่ากล่าว

หรือหากแต่งงาน มีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้กลับคืน เป็นต้นก ร ร มที่ลูกกระทำกับพ่อแม่นั้น จะเป็นสิ่งที่กำหนดชะต าชีวิตของเราในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน นายจ้าง เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คู่ครองชีวิต ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยกันทั้งสิ้น

ฟังเรื่องเล่าก ร ร มของคนที่ทำร้ า ยจิตใจพ่อแม่ เช่นเดียวกับ หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึงบุคคลที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่หรือเคยด่ าผู้มีประคุณเอาไว้ว่า อย่ าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอ ก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บ า ปแล้ว ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น มีแต่เจ๊ง สิ่งที่จะทำให้หนักกล า ยเป็นเบาได้ก็คือ การขอขมาลาโ ท ษพ่อแม่ แล้วหัน มาเจริญก ร ร มฐานเ สี ย

สำหรับท่านทั้งหล า ยที่รู้ว่าเคยทำผิ ดและอย ากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นนั้น หลวงพ่อจรัญ ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า หากท่านทั้งหล า ยเคยด่ าท่านผู้มีพระคุณถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโ ท ษเ สี ย ท่านจะได้ผลจากการเจริญก ร ร มฐานทันที เหมือนพระภิกษุต้องแสดงอาบัติให้บริสุทธิ์เ สี ยก่อน แล้วมาเจริญก ร ร มฐานจึงจะได้ผล

วิ ธีขอขมาพ่อแม่

หลวงพ่อจรัญกล่าวว่า เมื่อถึงวันเกิดของเราให้ซื้ อ เสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ คนละ 1 ชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน เมื่อตื่นเช้ามาให้ไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว จัดหาอ า ห า รอย่ างดีที่สุดที่พ่อแม่ชอบ

ให้พ่อแม่รับประทาน เมื่อท่านรับประทานแล้วให้เชิญท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่น มาล้างเท้าพ่อแม่ เอาสบู่ฟอ กให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ที่ซื้ อ มาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้ อ มาให้ท่าน

หลังจากนั้นให้พูดว่า ก ร ร มใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก ร ร มให้แก่ลูกด้วย เสร็จแล้วกราบเท้าท่าน 3 ครั้ง แล้วเอาเท้าท่านทั้ง 2 คน คนละข้างเหยียบที่ศรีษะเรา แล้วให้ท่านให้พรเรา นั่นแหละถึงจะล้างก ร ร มกันได้ ฟังดูแล้วเห็นว่าไม่ย าก ลองไปทำดูเถอะง่ายนิดเดียว

นอ กจากการขอขมาที่กล่าวมาแล้วนั้น การตอบแทนพระคุณท่านด้วยการชักชวนท่านเข้าวัดเข้าวา ทำบุญทำทาน อ า ห า รให้ท่านรับประทาน ปรนนิบัติท่านบ้ า ง เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ไม่ย ากแล้วละค่ะ

ที่มา  firstlove1998