ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เ ปิ ดทางเรียกท รั พ ย์ ชีวิตราบรื่น

ในวันนี้เราจะมาเผยวิ ธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในตัวบ้านของเรา สำหรับการขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เพื่อเป็นการเสริมบุญบารมี หนุนโชคหนุนลาภ เรียกเ งิ นเรียกทองเข้าบ้านไม่ข า ดสาย จากที่ทำอะไรติดขัด การงานหรือ การเ งิ น ก็จะดีขึ้น

การไหว้เจ้าที่เจ้าทางควรไหว้ทุกๆ 6 เดือน เป็นอ ย่ างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาบางสิ่งบางอ ย่ างที่เราทำอะไรล่วงเกินไปโดยไม่เจตนา หรือว่าเจตนา และอีกไม่นานก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ แนะนำว่าอ ย่ าลืมที่จะทำวิ ธีการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน เพื่อความเป็น ม ง ค ลแก่ตัวคุณเอง และบุคคลรอบข้าง บุคคลที่อยู่ในครอบครัวและบ้านหลังนั้น

สำหรับเวลาที่เหมาะสมแก่การไหว้ วันเวลาที่เหมาะสมจะเป็นวันอังคารและวันเสาร์ ในช่วงเวลาเที่ยงวัน ถ้าพร้อมแล้วก็มาทำการเตรียมของไหว้กันได้เลย ของสำหรับการขอขมาเจ้าที่ในบ้าน มีดังต่อไปนี้

1 ดอ กดาวเรืองจำนวน 5 ดอ ก

2 หมากพลู 9 คำ

3 ธูป 5 ดอ ก เทียน 1 คู่

4 น้ำสะอาด 5 แก้ว แนะนำว่าให้เป็นน้ำแกะใหม่

5 ผลไม้ที่มีความหมายดี 9 อ ย่ าง

โดยผลไม้ 9 อ ย่ างนั้น ที่ควรหามาไหว้เพื่อเป็นการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน ควรจะเป็นกล้วยหอม สับปะรด แก้วมังกร สาลี่สีทอง ซึ่งแต่ละอ ย่ างนั้น มีความหมายที่ดี

กล้วยหอม จะบ่งบอ กหมายถึงการดูดโชคดูดภาพ มีบริวารคอยหนุนนำ

สับปะรด จะบ่งบอ กถึงโชค ในเรื่องของเ งิ นทอง การทำมาค้ าขึ้น การมีบริวารรอบกายที่คอยช่วย ในย ามที่ลำบาก

แก้วมังกร บ่งบอ กถึงความอุดมสมบูรณ์

สาลี่สีทอง บอ กถึงความมั่งคั่งร่ำร ว ย สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต

ลูกพลับ ทับทิม แอปเปิ้ล องุ่นแดง ส้ม เป็นผลไม้ที่มีความหมายดี ช่วยในเรื่องของการเ งิ นและความรัก

สำหรับวิ ธีในการจัดของสำหรับการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 แนะนำว่าให้เริ่มต้นทำความสะอาดบ้านทุกซอ กทุกมุมให้สะอาด หลังจากนั้นเอาผ้าขาวบางมาวางไว้ที่กลางบ้าน โดยเฉพาะห้องหันหลังให้กับประตูทางออ กทางเข้า แล้วก็เตรียมของเอามาวางไว้ให้เรียบร้อย โดยวางเอาไว้บนผ้าขาวให้หมดทุกอ ย่ าง แล้วจุดธูป จุดเทียน

2 ต่อไปให้กล่าวคำขอขมาดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชื่อ (กล่าวชื่อของตนเอง) ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน ในสถานที่แห่งนี้ บ้านหลังนี้ บ้านเลขที่ (กล่าวบ้านเลขที่ของตนเอง) ในวันนี้เป็นวันดี เป็นฤกษ์ดีมีชัย ข้าพระเจ้าขอนำเครื่องสักการะบูชามาเพื่อถวาย เพื่อเป็นการขอขมาลาโ ท ษ สิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิ ดไป โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งที่รู้ตัวก็ดี ทั้งที่ไม่รู้ตัวก็ดี ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอท่านจงโปรดดลบันดาลสิ่งดีๆให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว ให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ มีคุณงามความดีเข้ามาในชีวิต หลังจากนั้นก็ทำการอธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

พอพูดแล้วกล่าวคำอธิษฐานจบ หลังจากนั้นก็ทำการรอให้ธูปหมด แล้วก็ทำการดับเทียน รอสัก 5 นาทีถึง 10 นาที ค่อยทำการลาผลไม้ จับที่ตัวพานและหากผลไม้พร้อมกับกล่าวคำลา ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริม ง ค ลจากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้เอาฤกษ์เอาชัย แนะนำว่าให้ทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ ตลอ ดทั้งวันไม่ควรที่จะพูดเรื่องไม่ดี ควรที่จะใช้คำพูดที่ดีมีความไพเราะ วันรุ่งขึ้นแนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา และใส่บาตรทำบุญต ามความสะดวก

ที่มา  postsod