ของใส่บาตรแก้ปัญหาการเงิน ห นี้สินล้นพ้น เสริมเงินทอง โชคลาภ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีห นี้สินล้นตัว จนไม่รู้ว่าช าตินี้ทั้งช าติจะหาเงินใช้ห นี้หมดหรือเปล่า วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ ของใส่บาตรแก้ปัญหาการเงิน ห นี้สินล้นพ้น เสริมเงินทอง โชคลาภ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไร บ้าง

การทำบุญเพื่อเป็นการสะสมความดี เสริมบารมีให้กับตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมเอาไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการหนุนนำให้ด ว งชะต าชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่ไหนช่วงนี้การเงินมักมีปัญหา เก็บเงินเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ เราได้มีวิธีให้กับทุกท่านได้นำไปทำบุญต ามวิธีนี้กันดู เป็นความเชื่อของคนโบราณเพื่อที่ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้อย่ างไม่กังวลใจ

1 จัดทำหรือร่วมสร้างทำซุ้มประตู วัด หรือ ป้ายบอ กทางไปวัด เป็นการสร้างบุญและเหมือนเป็นการบอ กบุญที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

2 บาตรพระให้เราใส่บาตรด้วยข้าวส า รชนิดที่ดีที่สุดต ามกำลังที่เราจะสามารถทำได้ ก่อนที่จะใส่ให้เราตักข้าวใส่ลงไปในถุงพลาสติกห่อให้เรียบร้อยดี ไม่ให้หกออ กมาได้ อานิสงส์ที่จะได้รับนั้นทำให้มีกินมีใช้ไม่หมด ไม่อ ดอย า กในเรื่องของการทำมาหากิน

ข้าวส า รในบาตรจะได้ใช้ห นี้ก ร ร มที่เขาได้จอง เ ว ร ข้าวส า รจำนวน 1 เม็ด คูณอนิสงในพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์คืน มาเป็นล้านๆเม็ดต่อข้าวส า ร จำนวน 1 เม็ด จึงใช้ห นี้ก ร ร มที่มี การใช้ชีวิตความเป็นอยู่จะคล่องตัว การเงินจะคล่องตัวมากขึ้น

3 วิบากก ร ร มที่เยอะให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที มีปัญหาต่างๆนานา แสดงว่าในช าติที่แล้วติดห นี้กับเขาเอาไว้เยอะ ต้องมาแก้ก ร ร มด้วยการถวายข้าวส า รที่มีปริมาณหนักกว่าน้ำหนักของตัวเราในปัจจุบันบวกเข้าไป 1 กิโลกรัม นำมาถวายเป็นสังฆทานที่วัดใด ก็ได้ต ามความสะดวก พร้อมกับกล่าวคำถวาย ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุดแล้วข้าวส า รเป็นบริวาร อย่ างเช่นน้ำหนักอยู่ที่ 50 กิโลกรัมก็ให้ถวายข้าว 51 กิโลกรัม

ทำครั้งเดียวไม่หมดสามารถที่จะทำภายใน 3 เดือนแบ่งทำ เมื่อทำเสร็จแล้วตั้งใจกรวดน้ำ หากได้เคยติดห นี้ใครในอดีตช าติจนถึงปัจจุบันนี้ เราขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวส า รเหล่านี้ แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนาม ที่เราติดห นี้ท่าน

4 ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป ที่นั่ง อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน

การชำระห นี้สงฆ์บางท่านมี ก ร ร มเก่าที่หนักมากๆ การทำบุญใส่บาตรแก้แบบทั่วๆไปไม่สามารถลดได้ จะต้องมีการแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้ หากไม่แก้ก็จะหนักไปอยู่ตลอ ด มีเงินเข้ามาช่วงไหนก็จะพลัดจากไป มีโอ กาสดีๆเมื่อไหร่ก็จะพลาดไปในทุกๆที ทำดูไม่เสียห า ยเป็นการแก้อย่ างทุกจุด ชีวิตก็จะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น

ขอให้ทำด้วยความตั้งใจศรัทธา เชื่อมั่น และเป็นความเชื่อคนโบราณที่เขาทำกัน มานานแล้ว

ทำบุญได้ทุกที่และทุกเวลา

– สวดมนต์วันละ 1 บท สร้างสมาธิให้กับตนเอง ให้พระธรรมเป็นตัวช่วยในการขัดเกลาจิตใจเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น

– ดูแลพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณ ให้ท่านมีความสุข พ่อกับแม่คือพระประจำบ้ า นอย่ าให้ท่านเป็นทุ ก ข์ใจ มีโอ กาสพาไปเที่ยวทานอาหารอร่อย ซื้ อของมาฝากท่านสร้างรอยยิ้มสร้างความสุข เพียงเท่านี้ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถทำได้

– ตื่นเช้าสักนิด ขึ้น มาตักบาตรในตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานหรือไปเรียน รู้จักการให้ผู้อื่น มากกว่าการรับจากผู้อื่น ชีวิตของคุณจะค้นพบความสุขที่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย

– ดูแลสั ต ว์เลี้ยงในบ้ า นไม่ใช่ปล่อยละเลยไม่ให้อาหาร ไม่ทำความสะอาด เลี้ยงเอาไว้เพื่อเฝ้าบ้ า นอย่ างเดียว เราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของอาหาร ความสะอาดหมั่นพูดคุยสังเกตอาการอยู่เสมอ อย่ าคิดว่าเขาเป็นเพียงสั ต ว์เลี้ยง ให้คิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเช่นกัน

– ถือศีล 5

– การให้อภั ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรามีความสุข การไม่จองเ ว รไม่ คิด ร้ า ย กับผู้อื่น หากเราทำได้ตัวเราจะค้นพบความสุขและค้นพบมิตรอยู่รอบข้าง ซึ่งเป็นบุญกุศลสูงมากในฝ่ายทาน นั่นคือ การอภั ยทาน

ที่มา : postsod