ของ 5 อ ย่ างไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์

ถามว่า มีใครไหมที่ไม่พกกระเป๋าสต างค์ คงไม่มีนะ เพราะของที่พกไว้ในกระเป๋าสต างค์นั้น มีแต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะธนบัตรต่างๆ หรือบางคนอาจพกเหรียญไว้ด้วยก็มี แต่คงไม่ได้พกแค่เ งิ นในกระเป๋าหรอ กนะ เพราะหล า ยคนต้องพกบัตรต่างๆไว้ในนั้นด้วยน่ะ

กระเป๋าสต างค์ เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับชีวิตอีกหนึ่งอ ย่ า งที่ข า ดไม่ได้ เพราะแม้จะอยู่ในสังคมอ อ น ไ ล น์ ไร้เ งิ นสดก็ต าม แต่กระเป๋าสต างค์ก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็นในชีวิต เพราะอ ย่ า งไรแล้วการพกเ งิ นสดติดไว้กับตัว ย่อมจะดีกว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ น แต่ทั้งนี้หล า ยครั้งที่ในกระเป๋าสต างค์ของเรานั้น มักจะมีสิ่งของต่างๆ เก็บไว้มากจนเกินไป โดย 5 สิ่งของเหล่านี้ ที่ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสต างค์ หรือไม่ควรเก็บไว้มากเกินความจำเป็น มีดังนี้

1 โทรศัพท์มือถือ

แม้ว่ากระเป๋าสต างค์ในปัจจุบันจะทำออ กมาตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน มากขึ้น เช่น มีลักษณะย า ว เรียว สามารถเก็บโทรศัพท์มือถือได้ แต่ให้ลองนึกว่าถ้าหากมีเหตุทำกระเป๋าสต างค์ห า ยขึ้น มา ทั้งเ งิ นสด บั ต ร เ ค ร ดิ ต เอกส า รสำคัญต่างๆ ห า ยไปแล้วยังไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อีก ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ดังนั้น แยกเก็บกันจะดีกว่า

2 สมุดเช็ค

แม้จะไม่มีการขีดเขียนใดๆ ลงในสมุดก็ต าม แต่สมุดเช็คก็มีรหัสของธนาคารและข้ อมูลต่างๆ ดังนั้น ไม่ควรเก็บไว้รวมกันไว้ในกระเป๋าสต างค์จะดีกว่า

3 สมุดบัญชีธนาคาร

เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีไว้ในกระเป๋าส ต า ง ค์อ ย่ า ง มาก เพราะสมุดบัญชีมีร า ยละเอียดทุกอ ย่ า งทั้งหมดของเรา ดังนั้น ควรเก็บไว้ที่บ้าน แล้วนำออ กมาใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ จะดีกว่า

4 บั ต ร เ ค ร ดิ ต

บั ต ร เ ค ร ดิ ตเป็นอีกสิ่งที่หล า ยคนต้องมีติดไว้ในกระเป๋าสต างค์ แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องพกบั ต ร เ ค ร ดิ ตทุกใบไว้ในกระเป๋าสต างค์ เพราะถ้าหากเกิดทำกระเป๋าสต างค์ห า ยขึ้น มา นั่นหมายถึงความยุ่งย า กที่จะต ามมา รวมถึงอาจเสี่ยงเมื่อมีคนที่เก็บกระเป๋าสต างค์ได้แล้วนำไปรูดจ่ายใช้งาน ยิ่งทำให้เกิดความเ สี ยห า ยที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไป กว่าจะอายัดบัตรครบทุกใบ และยังต้องไปทำใหม่ ดังนั้น ควรพกบั ต ร เ ค ร ดิ ตแค่เพียง 1-2 ใบ เท่าที่จำเป็นจะดีกว่าด้วย

5 ใบเสร็จรับเ งิ น

แม้การเก็บใบเสร็จไว้จะเป็นเรื่องดี เพราะไม่ว่าจะเป็นเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย หรือไว้เปลี่ยนสินค้าคืน แต่หากเก็บไว้ในกระเป๋าสต างค์นั้น ย่อมจะต้องมีข้ อมูลร า ยละเอียดต่างๆ ในใบเสร็จ เช่น ข้ อมูลของบั ต ร เ ค ร ดิ ต ซึ่งหากมีผู้เก็บได้แล้วนำข้ อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์คงไม่ดีแน่ๆ จึงควรแยกเก็บไว้จะดีกว่า

สิ่งของต่างๆ เหล่านี้จึงไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสต างค์ เพราะหากเมื่อเกิดสูญห า ยขึ้น มา จะทำให้ลำบากไม่ใช่น้อยๆ ดังนั้น การแยกเก็บเป็นสัดส่วน รวมถึงเลือ กนำออ กมาใช้เมื่อจำเป็นจะดีกว่าแน่นอน

ที่มา krustory