ขอบคุณความโสดที่ไร้คู่ ทำให้รู้การอยู่คนเดียวก็มีความสุข

บางคนอาจจะมองว่าการโสดเป็นเรื่องที่แย่ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่จนถึงขั้นที่ทำให้เราต้องทุ ก ข์ เพราะการเป็นโสดก็มีข้ อ ดีมากมายซึ่งคนที่มีคู่อาจจะไม่เคยได้รับรู้ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูถึงข้ อ ดีการเป็นโสดกัน

ใครเขาจะมองว่า คุณไม่มีคนรักอยู่เคียงข้าง ไม่มีคู่ก็ปล่อยเขาไปเถอะ อ ย่ าไปใส่ใจมาก อย ากให้คนไม่มีคู่ ได้ลองอ่า น เหตุผลว่าเหตุใด จึงควรภูมิใจ กับความโสดก็เพราะนั่นคือ สิ่งที่มีความสุข และเป็นความโชคดีไงล่ะ

1.รู้ถึงการนอนหลับให้เพียงพอ เป็นอะไรที่สำคัญเพื่อ การมีสุขภาพและความงาม

ก็จงพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ใช่อ ดหลับอ ดนอนเพื่อคนๆนั้น เพื่อออ กไปเที่ยว กับคนรักของคุณ

2.ไม่ต้องแกล้งชื่นชอบในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่จำเป็นต้องไม่เป็นตัวของตัวเอง

เพื่อเอาใจคนรัก คุณจะทำอะไรก็ได้ เพื่อตัวเองทำต ามใจตัวเอง และสิ่งที่คุณชอบจริงๆได้อ ย่ างเต็มที่ ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้

3.คุณสามารถเติมเต็มความสุขได้ จากเ งินออมได้เต็มที่ ไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่า

จะต้องแบ่งเงิ นไว้สำหรับแต่งงาน หรือไว้สำหรับเลี้ยงลูกความกังวลนี้จะหมดไป เมื่ออยู่คนเดียว

4.ตัวคุณเองไม่ต้องไปเ สี ยเวลา กับคนที่ไม่เห็นค่าอีกต่อไป ที่เป็นโสด

ไม่ได้ห ม า ยความว่าชีวิตคุณ จะไม่มีความสุข ไม่มีความห ม า ยหรอ กนะ เมื่อคุณมีคู่แล้ว ไม่มีความสุข ก็เลือ กที่จะอยู่ตัวคนเดียวยังจะดีกว่า

5.ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนต ารางชีวิตตัวเอง ให้เข้ากับใคร จะทำอะไรก็ทำ

จะไปไหนก็ไปได้ ไม่ต้องมานั่งรอเวลาวันหยุด ไม่ต้องกังวลในเรื่องเวลา สำหรับครอบครัว หรือคนรักพอคุณเป็นโสด คุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ ใช้เงิ นของคุณที่มี ซื้ อของที่อย ากได้ ไปเที่ยวที่อย ากไป

6.สามารถหันหน้าเข้าหาทางธรรมได้อ ย่ างเต็มที่

โดยที่ไม่ต้องมีห่วงอะไร จะถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้ และจงขอบคุณชีวิตที่ไร้คู่ ที่ทำให้รู้ว่าตัวเราเองนั้น อยู่คนเดียวได้ โดยที่ไม่ต้องมีใครเคียงข้าง ไม่ต้องเ สี ยใจที่ไม่มีคู่เพราะคน มีคู่ บางคนนั้นอาจมีความทุ ก ข์ มากกว่าคนโสด ให้หามุมมองที่ดีๆ แม้ในบางเรื่อง จะมีเรื่องราวที่แย่ๆ

ปะปนอยู่แล้ว คุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่รอบๆเรามากมาย บางคนก็มองว่าความรักเป็นทุกอ ย่ างของชีวิตคนรักเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี แต่กลับลืมคิดไปว่าแท้จริงแล้วตัวเราเองที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุด ในการใช้ชีวิตที่จะสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้

ที่มา postsara  stand-smiling