ขอบคุณที่นอ กใจและทิ้งฉันในวันนั้น ทำให้ชีวิตในวันนี้สดใส และมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังถูกสามีนอ กใจ ไปเรียนรู้ข้อคิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกสามีของเขานอ กใจ และชีวิตในทุกวันนี้มีความสุขและมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม กับบทความ ขอบคุณที่นอ กใจและทิ้งฉันในวันนั้น ทำให้ชีวิตในวันนี้สดใส และมีความสุข ไปดูกันว่าการถูกสามีนอ กใจ ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตของเราบ้าง

ในที่ทำงาน มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง เป็นช ายวัยกลางคนที่มีเสน่ห์และมีตำแหน่งงานที่สูงเลยตกเป็นเป้าหมายของพวกสาวๆ แล้วพอไปๆ มาๆ เขาก็มีชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท เพราะเธอทั้งสาวและหน้าต าดี ในช่วงเวลานั้น…

มักจะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสทุกวัน ไม่มีทีท่าที่จะปิดบังเรื่องนี้กับทุกคน และก็ไม่กังวลเลยว่า… ภรรย าที่อยู่ที่บ้ านของเขาจะรู้เรื่องนี้ถ้าภรรย ารู้ก็ยิ่งดีเต็มที่ก็แค่หย่ ากันเท่านั้น ยังไงเขาก็มีผู้หญิงคนใหม่อยู่แล้วแต่ต่อมาไม่นาน เราก็พบว่า..เขาเปลี่ยนไป เมื่อภรรย าของเขารู้ว่า…’เขานอ กใจ’

( เธอไม่หาเรื่องไม่โวยวายกับเขาใดๆ ) เธอแค่พูดกับเขาว่า ‘ขอบคุณที่นอ กใจฉัน’ ปฏิกิริย าของเธอทำเอาเขาถึงกับตกตะลึงเขาเตรียมตัวมาอย่ างดีเพื่อมาเคลียร์เรื่องนี้กับเธอ แต่พอได้ยินเธอพูดแบบนี้เข้า และไม่ได้หาเรื่องอะไรเลย เขารู้สึกสับสน เหมือนคนที่ถูกทอ ดทิ้งไม่ใช่ภรรย า

แต่เป็นเขาเองต่างหากและแล้วเขาก็เข้าใจความหมายของคำว่า ‘ขอบคุณ’ ของภรรย าในเวลาที่เขากำลังอยู่อย่ างมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นภรรย าของเขาได้โ อ นย้ ายท รั พ ย์สินในบ้ านทั้งหมดและส่ งหลั ก ฐ านที่เขานอ กใจ

( ให้ทน ายเพื่อเตรียมฟ้อ ง ห ย่ ากับเขา ) ไม่ว่าจะเป็นบ้ าน รถยนต์ เงินหรือลูกช าย เขาไม่ได้สักอย่ าง ถ้าเขาไม่ยอมเซ็ น เ อ กส ารในการขอหย่ าภรรย าก็จะยื่นเรื่องนี้ไปถึงศ าล เขาแทบไม่อย ากจะเชื่อว่าภรรย าของเขา จะทำเช่นนี้…กับเขา เพราะเธอเคยรักเขามากๆ เป็นแม่บ้ านดูแลเขาอย่ างดีแต่ทำไมตอนนี้ถึงทำขนาดนี้กับเขา เธอตอบว่า….

‘ฉันแต่งงานและดูแลคุณอย่ างดีมา10 กว่าปีไม่ว่าคุณทำอะไรฉันก็สนั บ ส นุ นคุณอย่ างเต็มที่ ในขณะที่คุณไม่มีอะไร ฉันก็ยังคอยอยู่เคียงข้างคุณ ในวันที่หนาวเย็นฉันลุกมาห่มผ้าให้คุณทุกวันในวันที่ร้อนจัด ฉันคอยทำน้ำซุปเย็นให้คุณเมื่อพ่อแม่ของคุณไม่สบาย ฉันก็ไปเฝ้าดูแล

โดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยสักคำ ฉันหวงแหนคุณและทุ่มเทให้คุณมาตลอ ด แต่สุดท้ายคุณกลับไปหาผู้หญิงคนอื่น ฉันไม่ต้องการผู้ช ายไม่มีหัวใจแบบนี้ เลิกกันดีกว่า’เธอยังกล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณเขาจริงๆ ที่ทำให้เธอมีโอกาสเป็นฝ่ ายที่ขอหย่ า ข าดกับเขาอย่ างสบายใจ หลังจากนี้ไป เธอไม่ต้องนั่งคอยใครกลับบ้ านและไม่ต้องเ ห นื่ อ ย

กับงานบ้ านอีกแล้วมีช ายและหญิงมากมายมักจะชอบสับสนกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจนต้องตัดสินใจ ผิ ดก็อย่ างกับช ายคนดังกล่าว ท้ายที่สุด เขาก็ต้องสู ญ เ สี ย ครอบครัวที่มีความสุขของเขาไป จนไม่เหลืออะไร เพียงแค่ความรัก ความหลงชั่ ว ครู่.

.สุดท้ายก็ได้แต่มานั่งผิดหวังและโศกเศร้าไปวันๆ ถ้าเลือ กจะรักคนใดคนหนึ่งก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความจริงใจ มีความรับผิดชอบต่อเขาและดูแลเขาให้ดีๆ แม้จะเจอคนที่ใช่กว่าดีกว่า เด็กกว่าก็ต าม…ถ้าคุณเป็นคนดี ก็ต้องหยุดไว้แค่นั้น

อย่ าทำให้เขาต้องรู้สึกเ สี ย ใจเลย จะได้ไม่ต้องมานั่งเ สี ย ใจภายหลังชีวิตที่มีสามีเดียว ภรรย าเดียว ไม่ผิ ดศีลข้อ 3 อาจไม่สนุก สดใหม่ ตื่นเต้น เร้าใจ เหมือนแต่ก่อนแต่รับรองว่า… คุณจะขึ้นสวรรค์ในแน่นอน

ที่มา l i e k r, y i m l a m u n