ขั้ น ต อ นพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม

การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ในครั้งแรก ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาย าวนาน ซึ่งจะช่วยเสริมสิริมงคล และทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข วันนี้เราจึงมี 4 ขั้ น ต อ น การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ

สำหรับการการนำพระเข้าบ้าน หรือ การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ในครั้งแรกนั้น แต่ละคนจะมีการทำพิธีที่ไม่แตกต่างกัน มาก แต่อาจจะแตกต่างในส่วนของขั้ น ต อ นก่อนหลัง อาทิ บางคนจะไหว้เจ้าที่ก่อนไหว้พระ

แต่บางคนก็ไหว้พระก่อนไหว้เจ้าที่ ฉะนั้นการทำพิธีก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล รวมไปถึงวันที่จะเข้าบ้านใหม่ อาจจะมีการดูฤกษ์ หรือเอาต ามฤกษ์สะดวก ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ เลยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดอ กไม้,ธูป,เทียน

2. พระพุทธรูป

3. น้ำดื่ มสะอาด

4. อาหารคาว จำนวน 2 ชุด เช่น ข้าวสวย แกงต่างๆ

5. ผลไม้มงคล จำนวน 2 ชุด เช่น กล้วย มะพร้าว สาลี่ ทับทิม ส้ม

6. ข้าวส า ร อาหารแห้ง เช่น น้ำพริก น้ำปลา ปลากระป๋อง

7. ขน มไทยมงคล จำนวน 2 ชุด เช่น ทองหยิบ ทองหยอ ด ทองเอก หากมีชื่อขึ้นต้นด้วย ทอง มีความเชื่อว่าจะส่งผลดีในเรื่องของเงินทอง

ขั้ น ต อ นการทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก

1. เริ่มต้นด้วยการนำพระเข้าบ้าน โดยให้ ผู้ชาย ที่มีอาวุโสสูงสุด ถือพระพุทธรูปเดินเข้าบ้าน Infinity Design ผ้าม่าน แนะนำให้เดินนำหน้า แล้วต ามด้วยผู้อยู่อาศัย จากนั้นให้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานยังห้องพระที่ได้จัดเตรียมไว้

สำหรับการนำพระพุทธรูปนำหน้า หรือเข้าบ้านก่อนนั้น มีความเชื่อว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้ในเรื่องของการจัดห้องพระก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อเสริมสิริมงคล

2. ก่อนทำการไหว้พระ ให้นำ ข้าวส า ร อาหารแห้ง ที่ได้จัดเตรียม วางไว้บริเวณกลางบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของเงิน ทอง และความเจริญ ก้าวหน้าค่ะ

3. จากนั้น นำดอ กไม้ใส่แจกัน จุดธูปเทียน บูชาคุณพระศรีรัตนตรัย หรือ พระพุทธรูปที่ได้นำไปประดิษฐาน พร้อมถวายผลไม้มงคล สำรับคาวหวาน น้ำดื่ มสะอาด ที่ได้จัดเตรียมไว้ และให้เพื่อนๆ อธิษฐานให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีแต่สิ่งดีๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้บางบ้านก็ได้มีการนำเงิน ทอง วางไว้บริเวณหิ้งพระ เพื่อเสริมในเรื่องของเงินทองอีกด้วยค่ะ

4. ปิดท้ายด้วยการไหว้บอ กกล่าวเจ้าที่ โดยให้ทำการจุดธูปเทียน ถวายดอ กไม้ สำรับคาวหวาน ผลไม้มงคลและน้ำดื่ มสะอาด ที่เตรียมไว้อีก 1 ชุด พร้อมบอ กกล่าวเจ้าที่ ว่าเราได้มีการย้ายเข้ามาอยู่ รวมไปถึงให้ท่านปกปักษ์รั ก ษ าสมาชิกภายในบ้าน และ ให้อยู่เย็นเป็นสุข

ที่มา  infinitydesign