ข้อคิดดีๆ ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ อย่ าเห็นท่านเป็นแค่คนเฝ้าบ้าน

หากวันนี้คุณนั้นเป็นลูกคนหนึ่งที่อย ากเห็นพ่อแม่มีความสุขในชีวิตบั้นปล า ย เหมือนที่ท่านทั้งสองทำให้คุณนั้นมีความสุขตลอ ดมา เราอย ากแนะนำให้คุณนั้นได้อ่ า นข้อคิดดีๆ จากบทความ ข้อคิดดีๆ ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ อย่ าเห็นท่านเป็นแค่คนเฝ้าบ้าน ไปดูกันว่าบทความนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับคุณได้บ้าง

อ ย่ า ได้มองพ่อแม่ เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน ข้อคิดดี ๆ ก่อนนอน เพราะคนเฝ้าบ้านคนนี้แหละที่เคยคนเฝ้าบ้านต้นไม้ยิ่งแก่ยิ่งมีรากเยอะดั่งพ่อแม่เมื่อแก่ชรา ก็ยิ่งพูดมากคำโบราณจี นกล่าวว่า ในบ้านมีหนึ่งผู้ชราเสมือนมีสิ่งล้ำค่า

อ ย่ าเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนคนเฝ้าบ้าน เป็นเฝ้าบ้านก่อนนั้น ที่พูดไม่เป็นคนเฝ้าบ้านคนนี้ เป็นคนสอนให้พูดก่อนนั้นที่เดินไม่เป็น คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่เป็นคนคอยจูงมือให้หัดเดินก่อนนั้น ที่เคี้ยวข้าวไม่เป็น คนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่คอยเคี้ยวข้าวบดข้าวให้กินก่อนนั้น ที่ล้างก้ น

ตัวเองไม่เป็นคนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่ล้างให้ ไม่รังเกียจก่อนนั้นที่กินข้าวเหลือคนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่เอามากินอ ย่ า ง ไม่บ่นสักคำก่อนหน้านั้น ที่คนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่ ย า ม ใส่บาตรพระใส่ด้วยจิตนอบน้อม ย า ม ใส่บาตรพระพ่อพระแม่

ใส่ด้วยจิตนอบน้อมหรือไม่ ย า ม เรียกลูกหลานกินข้าวเรียกด้วยคำพูดที่อ่อนหวาน ย า ม เรียกพ่อแม่กินข้าวเรียกด้วยน้ำเสียงเช่นไรบัดนี้ คนที่เคยสำคัญที่สุดในชีวิตยังสำคัญ ที่สุดในใจคุณอยู่อีกหรือไม่ หรือ กล า ยเป็นเพียงเฝ้า บ้านความภาคภูมิใจที่ท่านเคย มีคุณทำล า ยไปแล้วหรือไม่ คิดถึงแม่จัง

ที่มา sabuyjaijung