ข้อคิดที่ดี ความสุขสุขอยู่ไม่ไกลจากตัวเรา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้ อคิดดีๆ ที่อ่ า นไว้เ ตื อ นสติในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันให้มีความสุข อ่ า นทุกๆวันย ามเช้าๆดีนักแล

1. การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอ กันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาทะเลาะกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

2. ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่า มีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ หากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่ หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดน มองว่าผิ ด เพราะฉะนั้น อ ย่ าไปเก็บเอามาคิด เพราะ ไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน

3. เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบ ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเ สี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเ สี ยเวลา ซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว

4. เมื่อใดที่โ ม โ ห ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเ สี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อ ย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลย

5. เมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจ ลองสุดลมห า ยใจลึกๆแล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มัน มีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไป กำลังบอ กเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

6. เรื่องหล า ยๆเรื่องที่ผ่านเข้ามา มันก็แค่กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ทุ ก ข์เข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

7. อาจไม่ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเ ศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เ ศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ แค่สุ ข ภ า พแข็งแ ร งมากกว่าคนที่นอนอยู่ต ามโรงพย าบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ อีกมากเพียงใด

8. เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอ ดไป และ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริง แม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ

9. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเ สี ยใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปต ามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเ สี ยง คนที่ร ว ยล้นฟ้า หรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

10. ความสุขง่ายๆที่เรามองข้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบ้านให้หลบฝนหลบแดด มีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ า นเ ฟ สเล่นไ ล น์ อ่ า นบทความดีๆแบบนี้ได้ แค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหล า ยๆคนแล้ว

ที่มา  bitcoretech