ข้อคิดสอนใน หากวันพรุ่งนี้ ไม่มีแม่อีกต่อไปแล้ว

หากวันนี้คุณลืมต าตื่นขึ้น มาแล้วไม่มีแม่ของคุณอยู่อีกต่อไปแล้ว คุณจะใช้ชีวิตต่อไปอย่ างไร กับชีวิตที่เหลืออยู่ วันนี้เรามีบทความข้อคิดเตือนใจลูกๆ ทุกคนกับ ข้อคิดสอนใน หากวันพรุ่งนี้ ไม่มีแม่อีกต่อไปแล้ว ไปดุกันว่าคุรอ่ า นจบแล้ว คุณจะรักแม่ของคุณมากเท่าที่แม่ของคุณรักคุณบางไหม

วันนี้ลูกๆ หล า ยคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเ อ าใจใส่เป็นอย่ างดีจากแม่

อย ากได้ อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อ ย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่ งเ สี ยให้เรียน

อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่ งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมา

ลูกๆ หล า ยคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็นด้ านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเ สี ยง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่ างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร?

วันนี้ยังมีลูกๆ หล า ยคนไม่ได้ อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่น ต้องกล า ยเป็นเ ด็ กกำพร้า เป็นเ ด็ กเร่ร่อน เป็นเ ด็ กจรจัด นอนต ามป้ายรถเมล์ เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆ

ต้องทนทุ ก ข์ท ร ม า น เดียวด ายไร้ความอบอุ่นหว้าเหว่ ห่อเห ี่ยวในหัวใจข า ดที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกาย ต่อสู้ในโลกที่โห ดร้ ายมีแต่แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น

เล่นพรรคเล่นพวก คิดเ อ าแต่ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแ ต ก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กล า ยเป็นเ ด็ กมีปัญหา เป็นภาระของสังคม คงต้องทุ ก ข์ ท ร ม า นอย่ างหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก

เต็มไปด้วยอันตร ายรอบด้ าน ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอ ดภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่ ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยังสามา รถใช้มือหรือเท้าพายแทน

แต่ ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มีโอ กาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้องแ ต กหรืออับปางกลางแม่น้ำ โอ กาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือนและริบหรี่เต็มประด า

อาจต้องจมน้ำต าย หรือเป็นอาหารของสั ต ว์ร้ ายได้ เปลวเทียนละล า ยแท่ง เพื่อเปล่งเ สี ยงอันอำไพ ชีวิตมะล า ยไป เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เ สี ยไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด

ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดห า ยลงไปเท่านั้น บางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดับ แล้วน้ำต าเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ของเรา ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่ างนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอ ด เพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่ผู้ที่ยอมทุ ก ข์เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย

แม่ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก?

หิวไหมลูก? ลูกอย ากทานอะไร? ลูกอย ากได้ อะไรบอ กแม่มาแม่จัดให้? แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า? ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน? ลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสั ต ว์เดรัจฉาน มีคุณธรรมน้อย

เมื่อโตขึ้นเลิกกินน มแม่ วิ่งเล่นไปมาเ อ าลำตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่น แล้วก็เดินจากไป เราอาจสรุปว่า ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสั ต ว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไป มันจะไม่เถียงแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่ และที่สำคัญมันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมัน แต่ลูกคนบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุ ก ข์ใจให้แก่ท่าน มีแม่หล า ยคนที่ระทมขมขื่นเ สี ยใจเพราะลูก ต้องแอบร้องให้ประจำ

ถึงแม้แม่จะได้รับความทุ ก ข์ ท ร ม า นจากลูกเพียงใด แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอ กว่า ลูกของแม่ชั่ ว ลูกของแม่เล ว แม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอย่ างนั้น ลูกของฉันเป็นคนดี ดีชั่ วก็ลูก ผิ ดถูกก็เลือ ด จะเฉือนจะเชือ ดได้ อย่ างไรกัน บางคนเ อ าแต่สนุก เชื่อเพื่อน มากกว่าเชื่อแม่ รักแฟน มากกว่ารักแม่ เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่

โทรหาแฟน มากกว่าโทรหาแม่ คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืน แต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์ แม่หล า ยคนช่างโชคร้ ายนักเลี้ยงลูกมาตั้งหล า ยคน แต่ลูกเหล่านั้นไม่สามา รถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย ปล่อยให้แม่ไปอยู่ต ามบ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทิ้งไว้ต ามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจ ขน มซักชิ้นหนึ่ง น้ำสักแก้วหนึ่ง เงินสักบาทไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะเ อ า ท รั พ ย์สิน มรดก เงินประกัน

บางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ต ายเร็วๆ เพื่อตัวเองจะได้มรดก ถ้าเย็นนี้คุณแม่ต ายไปคุณแม่จะได้ อะไร จะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวและน้ำเปล่าครึ่งแก้ว ใส่ถาดเ อ าไปวางไว้ข้างโลงศ พเท่านั้นหรือ แล้วลูกช ายลูกหญิงผู้โ ง่เขลาก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่จ๋าลุกขึ้น มากินข้าวเถอะ แม่จ๋าลุกขึ้น มากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพระมาแล้วฟังสวดนะแม่นะ แต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่คำว่า ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ? ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า? ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่า?

จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่ต ายไปซะก่อน แล้วค่อยถามอย่ างนั้นหรือ เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่าน ถามท่านต้องการอะไร? ท่านอย ากไปไหน? ท่านอย ากทานอะไร? ท่านเ จ็ บตรงไหนป ว ดที่ใด? ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต ายลง นำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ไปใส่โลงทองอย่ างดี

เ อ าไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด 7 วัน 7 คืน หวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียว ยังดีกว่าจัดงานศ พใหญ่โตเมื่อแม่สิ้ นชีวิต มอบด อ กไม้สักด อ กให้แม่ ตอนมีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีดหล า ยร้อยพวงที่ประดับข้างโลงศ พแม่ หาน้ำเย็นๆ ให้แม่ดื่ม ทำอาหารดีๆ ให้แม่กิน

มีค่ากว่าจัด อาหารอันประณีตไปวางข้างโลงศ พท่าน โทรศัพท์หรือจดหมาย ไปถามไถ่ท่านบ้าง ดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่าน ทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณได้เมื่อท่านต ายจากแล้ว หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ ใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา มาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก

เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหนเล่าเท่ารักลูก จิตพันผูกสายเลือ ดสืบเชื่อสาย เป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรง อ่านบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่าน ไปดูดวงต าท่านสิว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุ ก ข์ ไม่ ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่ านิ่งดูด าย

ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอ กาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่าง ซึ่งไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมาย น้ำเย็นๆ สักแก้วเ อ าไปให้ท่านดื่ม เสื้อผ้าดีๆ สักชุด เป็นลูกที่ดีสักคน สามา รถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปี ๆ อย่ าเ อ าไปให้ท่านดื่ม ตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร ให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า

ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์ อย่ าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคม เท่านั้น แต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่ เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆ วัน ตั้งเกิดจนต าย หมั่นดูแลรั ก ษ าจิตใจของท่านให้ดี เพราะเราสามา รถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ อย่ าปล่อยให้หญิงแก่ๆ คนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลก

ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่โห ดร้ าย ต้องตรมใจต ายเพราะลูกๆ ที่เธอรักแต่ไม่รักเธอหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่? ขอบูช าและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุกๆ คน ถ้าผู้ได้ริแช่งด่ าว่าทำร้ ายบุพการีที่มีพระคุณกับเรา อย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ

ที่มา : bangpunsara