ข้ อคิดของคนวัย 30 ขึ้นไป ใช้ชีวิตให้มีความสุขทำได้ง่ายๆ

ถ้าทุกคน ได้ทุกอ ย่ าง ได้ดั่งคิด สิ้ น ชีวิต จะเอาของ กองไว้ไหน ได้มาบ้าง เ สี ยไปบ้าง ช่างปะไร หน้าที่ใคร ทำให้ดีเท่านี้พอ อีกไม่นาน วันผันผ่าน ก็ต้องจากจะมีมากหรือมีน้อย วัยถอยถอน เอาอะไร ไปไม่ได้ นั้นแน่นอน วันจากจร เหลือเพียงแต่แค่ตำนาน

ก็วันนี้ มีพอ กิน มีพอใช้ไม่เท่าใคร แต่เพียงพอ ก็สุขได้ ทำหน้าที่สมควร ก่อนด่วนไปจากเมื่อไหร่ หลับต าได้ ไม่อาวรณ์ ข้ อคิดดีสำหรับ ที่ผู้อายุจะถึง 30 ปี หรือเกิน 30 ปีในอนาคต

1. คู่ชีวิต คือคนที่จะดูแลเรา คอยปกป้องเราไปตลอ ดทั้งชีวิต เพียงแค่ลงทุ น น้อยนิดให้ความใส่ใจ มอบความรักความจริงใจ ให้แก่กันเพียงเท่านี้ ก็จะได้คนๆ นึง ที่เป็นคนที่ประเสริฐ คอยดูแล คอยอยู่ข้างๆ เราไปตลอ ดที่จริงแล้วความรักก็ไม่ได้ต้องการ ผู้นำหรือว่าผู้ต าม แต่ต้องการเพียงแค่ ผู้ร่วมทางที่จะเดินไปพร้อมๆ กัน ตลอ ดไป

2. ท รั พ ย์สมบัติ ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไร ความสามารถ ในการหาก็ยิ่งย ากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น แล้วจะต้องรู้จักใช้ ให้อ ย่ างคุ้มค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่ าใช้เพื่อที่จะทำให้ตัวเอง นั้น มีความสุข เพียงแค่คนเดียว

3. เพื่อน เพื่อนที่ดีนั้น มีค่ายิ่งกว่า ท รั พ ย์สมบัติใดๆ บนโลก รอยยิ้ม เ สี ยงหัวเราะความสนุกสนาน ในการใช้ชีวิต ความจริงใจ และอีกมากมาย บางสิ่งบางอ ย่ างเราหาซื้ อไม่ได้

4. ร่างกาย มันเป็นสิ่งเดียว ที่จะอยู่กับเราตราบเราสิ้นไป ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไร ไม่ว่าเราจะย ากดีมีจน ไม่ว่าใครจะดูแลเราได้ดีขนาดไหน ก็ต ามสุดท้ายแล้วนั้น สิ่งที่อยู่กับเรา ก็เป็นร่ างก าย นี่แหละ แก้วแหวนเ งิ นทองเอาไปไม่ได้สักอ ย่ าง

คนอายุเกิน 30 ต้องเลิกเอาสุ ขภ าพ ไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเ งิ นเท่าไรก็ซื้ อ สุ ขภ าพ คืน มาไม่ได้ ต่อให้มีไร่นามากมายก็กินข้าวได้แค่วันละสามจาน แม้นจะมีคฤหาสน์หล า ยสิบหลัง ก็ต้องการพื้นที่หลับนอน

ย ามค่ำคืนเพียงแปดต ารางเมตร ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีข้าวปลาอาหารกินอ ย่ างเพียงพอ มีเ งิ นพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้วอายุเท่านี้แล้ว ควรอยู่อ ย่ างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง

อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแก่งแย่งแข่งขันกัน ไม่ว่าชื่อเ สี ยง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือแข่งกัน มีความสุข, มีสุ ขภ าพดี และอายุยืน นานส่วนอะไรที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้

ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจให้ป่ ว ยการและ ทำล าย สุ ขภ าพตัวเองเลยหลัง 30 แล้วอ ย่ างนี้ ควรค้นหาหนทางที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่เป็นสุข มีอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุข นั่นก็หมายความว่าได้ผ่านวันเวลาอ ย่ างเป็นสุขแล้วทุกวันที่ผ่านไปจะสูญเ สี ยไป 1 วัน

แต่ถ้ามันผ่านไปอ ย่ างเป็นสุข วันนั้นคือได้กำไร จิตใจที่ดีจะช่วย รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจ ทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ บ ป่ วย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลยด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ

กินอาหารให้ครบห มู่ได้วิต ามินและแร่ธาตุอ ย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี เหนือสิ่งอื่นใด ต้องรู้จักบ่มเพาะและ เก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่

ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้รู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายเสมอขอบรรดา สิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ ความร่ำร ว ยของชีวิต คือ การสุ ขภ าพที่แข็งแ ร ง โปรด เ ผ ย แ พ ร่ ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 30 ไปแล้ว และคนอื่นๆ ที่จะเกิน 30 ในเร็ววันข้างหน้าด้วย

ที่มา kumkoom    verrysmilejung