ข้ อคิดดีๆจากแม่ ที่อย ากให้ทุกคนได้อ่ า น

เมื่อเราเติบโตขึ้น สิ่งที่เราต้องเจอนั้น มีอยู่มากมาย ต้องเจอผู้คน มามายหล า ยแบบ และสิ่งที่เราต้องทำคือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ ซึ่งจะไม่เหมือนตอนเ ด็ กที่เราไม่ต้องมีหน้าที่อะไร กินข้าวก็มีคนคอยป้อน มีคนทำอาหารให้กิน มีพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น

พอโตขึ้นเราต้องออ กเผชิญกับโลกกว้าง และวันนี้เราจะพาคุณไปดู คำสอนข้ อคิดดีๆ จากแม่ ที่สอนให้เรานั้นเติบโตได้ในสังคม เอาชีวิตรอ ดได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกัน ว่าจะเป็นอ ย่ างไร

ทำดีกับทุกคนก่อน ถ้าใครไม่ดีกับเราก็ค่อย ๆ ห่างออ กมาสุภาพกับทุกคน แม้บางคนจะไม่สุภาพกับเราประสบการณ์ สำคัญพอ ๆ กับความรู้ จงออ กไปเรียนรู้เก่ง ฉลาด แต่แล้งน้ำใจ ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ตัว ไม่ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็ไร้ค่ามีเพื่อนดีเพียงหนึ่งที่พึ่งได้ ดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยคอยอิจฉา คอยจ้องเอาผลประโยชน์คบกันด้วยผลประโยชน์ เมื่อหมดผลประโยช์ ก็หมดความหมาย

คบกันด้วยคุณธรรม น้ำใจ ไมตรีจิต คือ กัลย า ณมิตรเพื่อนดีห า ย า ก เมื่อได้พบ รั ก ษ า ไว้ให้ดีย า ดีมีรสขม คำเตือนที่ดีมักแสลงหูคำชมคือของหวาน รู้สึกดีเมื่อได้รับ แต่ให้ผลร้ า ย ในระยะย า ว

บ้ า นจะเล็กจะใหญ่ ไม่สำคัญ สำคัญที่คนในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันแค่ไหนอ่ า น หนังสือออ กสำคัญ อ่ า น คนออ กสำคัญกว่ารถใหม่หรูหรา หรือรถเก่า ขอให้ไปถึงจุดหมายอ ย่ างปลอ ดภั ย

มีรองเท้าหล า ยคู่ ใส่ได้ทีละคู่นาฬิกาหรู ร า ค าแพง แต่เป็นคนไม่ตรงเวลา ก็ไร้ค่าอ า ห า ร กินแค่อิ่ม สำคัญที่ส า ร อ า ห า ร ที่นอน นอนแค่หลับ ที่นอนคิงไซส์ ถ้านอนไม่หลับก็ไร้ความหมาย ทุกอ ย่ างไม่เที่ยงแท้ ไม่จีรัง สรรพสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอ ดเวลา

ที่มา  khoddeeja