ข้ อคิดเรียกสติ ชีวิตจะมีค่ามากขึ้นกว่าเดิม

บางครั้งชีวิตที่ดีมีความสุขไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องเกิดมาพร้อมทุกเรื่อง เ พ ร า ะถึงแม้ว่าจะเกิดมาพร้อมทุกอ ย่ างแต่ถ้าความคิดเราไม่มีก็ไม่สามารถทำให้เรานั้น มีความสุขได้ ฉนั้นเราจะทำอ ย่ างไรคิดอ ย่ างไรให้ชีวิตเรานั้น มีค่าและมีความสุขวันนี้เรามีมาฝากกัน

1. อย่ าคิดลบ

ถ้าคิดลบชีวิตจะแย่ไปหมดทุกเรื่องไม่มีทางได้ดีส ม อ งจะเ สื่ อ มโ ท ร มจิตใจจะขุ่น มัวชีวิตจะห่วยแตกโลกจะ โ ห ด ร้ า ย เลิกเป็นพวกคิดลบไม่เคยคิดเชิงสร้างสรรค์เอะอะก็คิดเชิงทำล า ยเ พ ร า ะสุดท้ายจะทำล า ยตัวเอง

2. อย่ าอวดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่เดินไปเดิน มาขี้โม้ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้นคนเก่งจริงต้องพูดน้อยทำมากอวดรู้น้อยเรียนรู้ มากเพ้อเจ้อน้อยผลงาน มากถ้าเจ๋งไม่จริงล ดความหลงตัวเองลงมาเพิ่มการพัฒนาเข้าไปอย่ าทำให้คนหมั่นไส้

3. อย่ าดีน้อยไปและ เ ล ว มากไป

เกิดมาบนโลกนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเพอร์เฟคต์เอาแค่อย่ าดีน้อยไปมีข้ อ ดีอยู่ บ้างก็พอและอย่ า เ ล ว มากไปมีข้ อเ สี ยนิดหน่อยก็พอแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็เพิ่มความดีล ดความ เ ล ว ค่อยเป็นค่อยไปแค่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองก่อน ต า ย ก็ไม่เ สี ยชาติเกิดแล้ว

4. อย่ าทำตัวไร้ค่า

วันๆไม่ทำอะไรนั่งขี้เ กี ย จเฉื่อยชาต้องขยันกระตือรือร้นทำงานสร้างสรรค์ยุ่ง ตลอ ดเวลาอย่ าเกิดมาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตรกโลกแล้ว ต า ย ชีวิตสั้นเดี๋ยวก็ ต า ย จะทำตัวมีค่าหรือไม่มีค่าเลย

5. อย่ าหมกมุ่นกับความรัก

ไม่มีความรักไม่ ต า ย แต่ไม่มี ดีไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยนี่ ต า ย แน่ๆอย ากได้ความรักดีๆ ทำชีวิตให้ดีซะก่อนอย ากได้คนรักดีๆทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อนหยุดดิ้นรนแสวงหาเมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าในสายต าใคร เ พ ร า ะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูกทิ้งขว้าง

6. อย่ าขี้ขลาด

คนขี้ขลาดจะไม่ได้ทำอะไรในชาตินี้อย ากทำอะไรไม่ใช่ต้องไม่กลัวแต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลัวอย่ ามัวแต่ฟังคนขี้ขลาดบอ กไม่ให้ทำเ พ ร า ะสุดท้ายจะเป็นขี้แพ้เหมือนไอ้คนบอ กดูคนกล้าคิด กล้าทำกล้าล้มเหลวเป็นตัวอย่ างอย่ างมากแค่ ต า ย ลุย

7. อย่ าเห็นแก่ตัว

ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนึกถึงใครบ้างนอ กจากตัวเองคนเห็นแก่ตัวถือว่ามีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่า ถ้าไม่รู้จักใจกว้างมีน้ำใจหรือทำเพื่อใครเลยไม่ช้าโลกจะเอาทุกอย่ างที่มีไปหมดชีวิตจะจบแบบย ากจนข้นแค้น

8. อย่ ารักคนอื่น มากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รักไม่สนใจไม่เห็นค่าช่างมันจะแคร์จะง้อจะฟูมฟายทำไมตัดทิ้งเลยลืมเลย ไม่สนใจเลยคนดีๆบนโลกมีอีกตั้งเยอะรอเพชรเจียระไนเลอค่าปล่อยเศษขี้ฝุ่นไร้ค่าไปจำไว้อย ากให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเองสุดท้ายจำไว้มนุษย์จะไม่มีค่าจนกว่าจะสร้างค่าให้ตัวเองถ้าไม่ทำอะไร อย่ าเข้าใจผิ ดคิดว่าตัวเองมี

ที่มา จันทร์เจ้า  fahhsai