ข้ อคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน

การใช้ชีวิตอ ย่ างมีสติ คือ เข้าใจว่าทุกอ ย่ างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความสุข ให้รู้ไว้ว่าความทุ ก ข์กำลังรออยู่ เมื่อมีความทุ ก ข์ ให้อ ดทนไว้ ไม่นานความสุขก็มา เมื่อเรายืนอยู่ผิ ดที่ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด คือ การก้าวออ กมา

บางครั้งในการใช้ชีวิตของเรา ในแต่ละวัน มีเรื่องเข้ามามากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีแต่เรื่องน่า ป ว ด หั ว เ ค รี ย ด ท้อแท้เข้ามาไม่หยุดหย่อน หาความสุขแทบไม่เจอเลย แต่ชีวิตของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้เราเลยมีบทความดีๆ แง่คิดในการใช้ชีวิต มาฝากค่ะ อ่านแล้วรับรองจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ช่วยให้คุณมีแรงผลักดัน มากขึ้น แต่ทุ กๆ ข้ อคิดย่อมีสองมุมเสมอ ความยืดหยุ่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญปัญหา พร้อมแล้วต ามไปดูกันเลยค่ะ

ถ้าไม่ยอมปล่อยมือจากอ ดีต แล้วเมื่อไหร่จะคว้าอนาคตได้จากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ การที่เรายังจมอยู่กับอ ดีต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวที่แสน เ จ็ บ ป ว ด แค่ไหน และระยะเวลาที่เกิดขึ้นจะผ่ าน มานานแล้ว หรือเพิ่งผ่ าน มาไม่นาน เราก็ควรที่จะพย าย ามปล่อยมือมาจากเรื่องราวที่ทำให้เราต้องจมกับความทุ ก ข์และส่งผลทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่ างลำบาก แน่นอนว่าไม่ควรรีบร้อนไม่อย่ างนั้น มันจะเป็นการกดดันตัวเอง ค่อยๆ เดินออ กมา ปล่อยมือจากความ เ จ็ บ ป ว ด ทีละเล็กน้อย เพื่ออนาคตข้างหน้าของเรา อนาคตแสนสดใสและมีแต่ความสุขรอคอยเราอยู่แน่นอน

อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ อย่ าแคร์สายต าใคร ถ้าเรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเองจากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ ต้องการที่จะบอ กกล่าวว่าการเริ่มต้นใหม่ ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป ถ้าหากเราไม่มั่นใจก็อย่ าไปสนใจสายต าของคนอื่น แคร์แค่ตัวของเราเองก็พอเ พ ร า ะชีวิตของเราเติบโตมาอย่ างดีขนาดนี้ก็เ พ ร า ะตัวเราเอง เราสามารถห า ยใจได้ด้วยจมูกของเรา แสดงว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เ พ ร า ะตัวเราเอง

ไม่ใช่คนอื่นแต่อย่ างใด ยิ้มเข้าไว้ เปิดรับผู้คนใหม่ๆ มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ ของตัวเองดีกว่าจมปลักกับสายต าและคำพูดของคนอื่นใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ทำสิ่งที่อย ากทำ ไม่ใช่ทำสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำจากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ เราควรทำในสิ่งที่ เราต้องการทำและชื่นชอบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือจะเป็นสิ่งใหญ่ เ พ ร า ะตัวเราเป็นคนเลือ กเอง ไม่ใช่ใครอื่นเ พ ร า ะเราจะมีความสุขมากกว่าหากได้ทำในสิ่งที่ถนัดหรือชื่นชอบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็มาจากตัวของเราเองทั้งนั้น ไม่สำเร็จก็เริ่มใหม่ เ พ ร า ะนั่นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบ สามารถทำได้โดยไม่มีวันเบื่อถ้าหากเราไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการ

มันจะกล า ยเป็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ทั้งความกดดัน ความคาดหวังต่างๆ ทำให้การชีวิตของเรา แ ย่ ลงเรื่อยๆ ดังนั้นทำในสิ่งที่ชอบ ตัวเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนผิ ดหรือถูกหากตัดสินใจเดิน มาข้างหน้าแล้ว อย่ ากลับไปมองด้านหลังจากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ ถ้าตัวเราตัดสินใจที่จะเดิน มาข้างหน้า เดินออ กมาจากความ เ จ็ บ ป ว ด ท ร ม า น ต่างๆแล้ว ได้โปรดอย่ าหันหลังกลับไปอีก เ พ ร า ะถ้าเราหันกลับไป แทนที่เราจะได้เดินหน้าต่อและใช้ชีวิตใหม่อย่ างมีความสุข ตัวเราก็จะจมกับค ว า ม ทุ ก ข์ต ามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเดินออ กมาข้างหน้าเป็นเรื่องย ากพอๆ กับการเดินไปให้ไกลจากเดิม เ พ ร า ะอ ดีตด้านหลังของเราคอยฉุดดึงรั้นตัวเราไว้อยู่ดังนั้นเป็นไปได้ ถ้าเราตัดสินใจเดิน มาข้างหน้าแล้วพย าย ามก้าวขาต่อไปและท่องไว้ว่าตัวเราจะดีขึ้นกว่าเดิม

อย่ ามัวแต่โ ท ษด ว งช ะต า หากเรายังไม่พย าย า มหาโอกาสของเราเองจากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ โอกาสของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต ามล้วน มาจากความพย าย ามของเราทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่คิดที่จะเริ่มพย าย ามก็อย่ าไปโ ท ษดว ง ช ะต าที่ทำให้ตัวเราต้องพบเจอ กับเหตุการณ์แบบนี้ เริ่มต้นพย าย ามที่จะทำก่อนล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ พย า ย า มหาโอกาสของตัวเองให้ถึงที่สุดเ พ ร าะด ว ง ช ะต าของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปความสุขที่สุดของคนเราก็คือ การไม่เป็นห นี้สินใคร

จากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความสุขที่สุดในชีวิตคือ การไม่เป็นห นี้สินใคร ไม่ว่าจะเป็นเ งิ นทองหรือค่าตอบแทนต่างๆ เราสามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้ด้วยความสบายใจทำงานและเที่ยวอย่ างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องห นี้สิน มาให้ ป ว ด หั ว ได้ดูแลครอบครัวและคนที่เรารักอย่ างมีความสุข ดังนั้นควรใช้ชีวิตโดยที่ไม่เป็นห นี้สินใครถือเป็นความสุขที่สุดแล้วการเกียจคร้านทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปหล า ยอย่ าง

จากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความข ี้เกียจของเราที่หล า ยๆ คน ย่อมมีอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ความข ี้เกียจนั้นเองก็ถือเป็นผลเ สี ยที่ทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปมากมายเหมือนกันและโอกาสดีๆก็คงไม่ได้มาทุ กครั้งแน่นอน ดังนั้นพย าย ามเพิ่มความขยัน ให้มากขึ้นกว่าความข ี้เกียจ เพื่อโอกาสดีๆของตัวเราเองไม่ว่าเราจะพบเจอ กับอะไรก็ต าม แต่เราสามารถ เลือ กได้ ว่าจะมองมันเป็น อ ย่ างไร

จากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ สิ่งที่เราต้องประสบพบเจอ นั้นไม่ว่าผลมันจะเป็นอ ย่ างไร ออ กมาแบบไหน เราก็สามารถเลือ กที่จะมองมันได้ว่าเป็นอย่ างไรอะไรที่ควรทำต่อไป มองให้ออ ก มองดีๆว่าเราทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นั้นๆ แล้วตัวเราควรเลือ กทางไหนล่ะทางไหนที่จะทำให้ตัวเรารู้สึกว่ามันเหมาะสม และสมควรที่สุดแล้ว ตัวเลือ กไหนที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขสิ่งหนึ่งที่ควรฟังและใส่ใจมากที่สุดคือ เ สี ยงหัวใจของเรา

จากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ เราควรที่จะทำต าม เ สี ยงหัวใจเรียกร้อง อย่ าหลอ กตัวเองด้วยความคิดที่เกิดจาก ส ม อ ง แต่ทำต ามการเรียกร้องของหัวใจจะดีกว่าเ พ ร า ะนั้นคือความรู้สึกที่แท้จริงของเราเอง เราสามารถผ่ านสถานการณ์ แ ย่ ๆมาได้หากใจของเราพร้อมที่จะพาก้าวไปข้างหน้าอย่ าบังคับตัวเองด้วยความคิด ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพื่อวันที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ความ เ จ็ บ ป ว ด มักลืมได้ย าก แต่ความทรงจำดีๆจะอยู่เ ตื อ นเราตลอ ดไปจากข้ อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความ เ จ็ บ ป ว ด จากเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้พบเจอมา เป็น แ ผ ลในใจที่ทำให้เราไม่สามารถลืมได้ และทำให้เราใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขไม่ได้เมื่อเรานึกถึงภาพความ เ จ็ บ ป ว ด นั้นแต่ถ้าหากเรานึกถึงความทรงจำดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน ก็ถือเป็นส่วนที่เ ตื อ นเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขและยิ้มได้แบบนั้นเลยนะ

ทำไมตัวเราถึงยิ้มและมีความสุขแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วล่ะ ทั้งๆที่เป็นตัวเราเองแท้ๆ อย่ ามัวจมกับความ เ จ็ บ ป ว ด อยู่เลย จงมีความสุขกับชีวิตของเราเถอะนะจริงๆ แล้วความสุขของเรา สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้กินของอร่อย นอนเต็มอิ่ม หรือ ดูหนังที่ชอบการกระทำเล็กๆน้อยหรือ กิจวัตรประจำวันของเราก็มีส่วนช่วยอย่ างมาก ในการผ่ านความย ากลำบากได้เหมือนกัน ทุ กความสุขและรอยยิ้มสดใส ล้วน มากจากสิ่งที่ชอบทั้งนั้นจบแล้วค่ะ รวมบทความดี แง่คิดในการใช้ชีวิต ที่เรานำมาฝาก ขอให้ข้ อคิดที่ได้มานำเสนอในครั้งนี้ช่วยฟื้นฟูจิตใจของคุณสาวๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ

ที่มา g a n g b e a u t y verrysmilejung  sit-smiling