คนกตัญญู ชีวิตมักจะเจริญได้ดีอยู่เสมอ

กตัญญูเป็นเครื่องหมาย ของคนดี จะทำให้เทวดาคอยคุ้มครอง เรื่องไม่ดีก็ทุเลา เรื่องธรรมดา ก็จะกล า ยเป็นเรื่องดีมีคำโบราณกล่าวว่า พ่อแม่มีพระคุณเหนือ กว่าขุนเขา แม้จะเอาแบกไว้ไหล่ซ้ายขวาตลอ ดชั่ ว อายุขัยเรา บุญคุณนี้ก็ยังใช้กันไม่หมด

เคยสงสัยกันไหม คนกตัญญู ทำไมมักได้ดี เหมือน มีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือ ก่อนจะอธิบายว่า เป็นเพราะอะไร ลองคิดดูซิครับ ว่าใครที่เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากที่สุด ใครที่รักเรามากที่สุด

พ่อแม่ไง นี่คือความจริง และเป็นความรักที่แท้จริงยั่งยืนแล้วทำไมเราจะไม่ตอบแทน พระคุณท่าน หากใครได้ตอบแทนบุญคุณ ซึ่งจิตที่เป็นกุศลนั้นจะส่งออ กมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ พลั ง แห่งบุญก็เลยหล า ยเท่าทวีคูณจากที่ได้เห็นหล า ยๆ คน ได้ดี มีวันนี้ก็เพราะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่แหละ

การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เวลาอยู่ในภาวะขับขัน หรือเหตุการณ์ต่างๆ จะมีเรื่องบังเอิญทำให้คลาดแคล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริง เปรียบว่าบิดามารดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านของบุตร

เพราะฉะนั้น การได้ดูแลพระอรหันต์ก็บุญมหาศาล อยู่แล้วแต่ระวังถ้าทำตรงกันข้าม ก็คืออ กตัญญูผลก ร ร ม ก็จะหนักมากเช่นกัน จิตของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เหมือนจิตพระอรหันต์นั้นแหละ เมตต า กรุณา มุทิต า อุเบกเขาแบบไร้เงื่อนไข ทำบุญกับพ่อแม่จึงเหมือน ทำบุญกับพระอรหันต์ มีแต่เจริญรุ่งเรือง

จำไว้ว่าไม่ว่ากับใคร หากเป็นบุคคลผู้ที่กตัญญู รู้คุณ มักจะเจริญก้าวหน้ากันทุกคน เพื่อนๆ หรือคนรอบข้างหล า ยๆ คนที่เห็น ให้เ งิ นแม่ทุกเดือน พาไปไหว้พระ ถวายสังฆทานสวดมนนต์ ทานอาห ารดีๆ ซื้ อของใช้พื้นฐานให้ ทำให้ท่านไม่ลำบาก คอยดูแลท่านเวลาท่านไม่สบายคนเหล่านั้น จะเหมือน มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง

กล า ยเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี และ ในที่สุดผลบุญก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาตัว ดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาตัว คนที่ศีลเสมอ กัน ก็จะเข้ากันได้ คนที่กตัญญูรู้คุณเหมือนกันก็จะเข้ามาหาเรา คนที่ไม่รู้จักคุณคนก็จะค่อยๆ ห่างห า ยออ กไปจากชีวิต

ทำให้คนรอบตัวมีแต่คนดีๆ ที่ศีลเสมอ กัน ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ ได้คู่ครองสมฐานะ เปลี่ยนงานก็ได้งานกับบริษัทใหญ่โบนัสเพียบ เพื่อนฝูงเจ้านายก็เอ็นดู คอยช่วยเหลือทุกอ ย่ าง เปรียบเสมือน กฎแห่งแ ร งดึงดูด ที่เราใช้ออ กไปโดยไม่รู้ตัว ทำดีกับพ่อแม่ มีหรือคนอื่น จะไม่สังเกตเห็น ทำไม่ดีกับพ่อแม่ มีหรือที่จะปิดบังได้

เวลาไม่มีเ งิ น คนแรกที่คิดถึง คือ พ่อและแม่ แต่พอมีเ งิ น คนแรกที่คิดถึง คือแฟนและเพื่อน อย ากได้รถ คนแรกที่คิดถึง คือ พ่อและแม่ แต่พอมีรถ คนแรกที่จะไปรับ คือแฟนและเพื่อน ร้านอาห ารหรู ๆ บรรย ากาศดีๆ มีไว้สำหรับแฟน

อาห ารมื้อธรรมดาบนโต๊ะที่บ้าน มีสำหรับพ่อและแม่ พ่อและแม่ คิดบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนนอน เพื่อความอยู่รอ ด ลูกนอนคุยโทรศัพท์ก่อนนอน เพื่อบอ กแฟนหลับฝันดี เวลาเรามีความสุข มักจะ มองหาแฟน และ เพื่อน เวลาเรามีความทุ ก ข์ มักให้ พ่อและแม่ ปลอบใจ

เวลาประสบความสำเร็จเรามักมองหาแฟนและ เพื่อนเพื่อนัดฉลองและสังสรรค์ แต่คนที่ดีใจที่สุด คือพ่อและแม่ แต่ พ่อและแม่กลับกล า ย เป็นคนที่เรามองข้ามไป ลูกไปรื่นเริงต ามโรงภาพยนตร์ เธค ผับ ฯลฯ พ่อและแม่กลับ ทำงาน หรือ นอนหลับเก็บแรงไว้ทำงานหาเ งิ นในวันรุ่งขึ้น เพื่อแลกความสุขของลูกพ่อและแม่ตำหนิ ตักเตือน บางครั้ง เต็มไปด้วยความห่วงใยแต่ลูกคิดว่าสิ่งที่ พ่อ และ แม่พูด เป็นแค่เรื่องไร้ส าระ พ่อและแม่คือผู้ที่ปกป้อง และ ยืนเคียงข้างลูก จวบจนวันสุดท้าย ลูกกำลังคิดถึงสิ่งใด คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อท่านก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณ

ที่มา ส่องโลกกว้าง    verrysmilejung