คนชอบทำบุญ แต่ทำไมถึงไร้น้ำใจ

ในสังคมทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ชอบที่จะทำบุญ โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางคนทำบุญ เ พ ร าะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความลำบาก บางคนทำบุญเพื่อหวังจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้น แล้วคุณคิดว่า จุดประสงค์ของการทำบุญนั้น จริง ๆ แล้วคืออะไร

คุณนายแก้ว เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภ า พทอ ดผ้าป่าทอ ดกฐินอยู่เนืองๆ ใครมาบอ กบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติมากที่ถ ว า ยเ งิ นนับแสน สร้างหอระฆังถ ว า ยวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่ง

ไม่มีเ งิ นจ่ายค่าเล่าเรียน ค้ างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออ กจากโรงเรียนทันที สายใจ พาป้าวัย 70 และเพื่อนที่ขาพิการ ไปถ ว า ยภัตต าหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศ เช้าวันนั้น มีคน มาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ

เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ สายใจพาหญิงชรา และเพื่อนผู้พิการเดินกระย่องกระแย่งฝ่าแดดกล้า ไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน ระหว่างนั้น มีรถเก๋งหล า ยสิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอ ดเส้นทางเกือบ 3 กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย

เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ เป็นพฤติก ร ร มที่พบเห็นได้ทั่วไป ทำให้เกิดคำถามขึ้น มาว่า เรานับถือศาสนากันอ ย่ างไร จึงมีพฤติก ร ร มแบบนี้กัน มาก เหตุใดการนับถือศาสนา จึงไม่ช่วยให้คน มีน้ำใจต่อเพื่อน มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ทุ ก ข์ย าก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตต า รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ หากสังเกตดีๆ จะพบว่า การทำบุญของเรานั้น มักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น พระภิกษุสงฆ์ วัดวาอาราม พระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตน เช่น คนย ากจน หรือสั ต ว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกัน มาก

แม้แต่เวลาไปทำบุญที่วัด เราก็มักละเลยสามเณร แม่ชี และ พระบวชใหม่ แต่กุลีกุจอเต็มที่กับพระที่มีชื่อเ สี ยง อะไรทำให้เราชอบทำบุญกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน ใช่หรือไม่ว่าเป็นเ พ ร าะเราเชื่อว่า สิ่งสูงส่งเหล่านั้น สามารถบันดาลความสุข หรือให้สิ่งดีๆ ที่พึงปรารถนาแก่เราได้ เช่น ถ้าทำอาหารถ ว า ยพระ บริจาคเ งิ นสร้างวัด หรือพระพุทธรูป

ก็จะได้รับความมั่งมีศรีสุข มีอายุ วรรณะ สุข พละ หรือช่วยให้มีความสุขสบายมากขึ้นในชาติหน้า ดังนั้น ยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น เ พ ร าะไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่เป็นบุญ แต่ทำบุญเ พ ร าะหวังผล หวังแต่จะได้คืน มามากกว่า ผลคือจิตใจยิ่งคับแคบ ความเมตต า กรุณาต่อผู้ทุ ก ข์ย ากมีแต่จะน้อยลง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การทำบุญแบบนี้ กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลง ยิ่งถ้าทำบุญ 100 บาท เ พ ร าะหวังจะได้เ งิ นล้าน บุญที่เกิดขึ้นย่อมน้อยลงไปอีก เ พ ร าะใช่หรือไม่ว่า นี่เป็นการ ค้ ากำไรเกินควร ดังนั้น เมื่อใดที่เราเห็นคนทุ ก ข์ย าก ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหน อ ย่ าได้เบือนหน้าหนี ขอให้เปิดใจรับรู้ความทุ ก ข์ของเขา แล้วถามตัวเองว่า เราจะช่วยเขาได้หรือไม่ และอ ย่ างไร เ พ ร าะนี้คือโอกาสดีที่เราจะได้ทำบุญ ลดละอัตต าตัวตน จิตที่เป็นกุศลจึงจะได้บุญอ ย่ างแท้จริง

ธรรมะจาก พระไพศาล วิสาโล

ที่มา aanplearn