คนบางคนเหมาะแค่เก็บไว้ในใจ ไม่ควรอยู่ในชีวิตจริง

เคยไหมที่คบใครแล้วก็อย ากจะให้อยู่แค่ในใจก็พอ วันนี้เรามีบทความข้ อคิดดีๆที่อย ากให้เพื่อนได้ลองอ่านกันดู เผื่อได้ข้ อคิดของชีวิตมากขึ้น ว่าแต่จะให้ข้ อคิดอะไรบ้างเราไปดูกันเลยยยย

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลือ กหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า มันสวยดี โตขึ้นจึงรู้ว่า เปลือ กหอยจะสวยงาม และมีคุณค่า ก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย และฉากหลัง เป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง ก็คงเหมือนคนบางคน

ให้อยู่ในใจดีแล้ว อ ย่ าอยู่ในชีวิตจริงเลย หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน แล้วมันอึดอัด ทางเลือ กที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไป ให้ต่างคน ต่างใช้ชีวิต ของตนเอง มันอาจจะดีกว่าเนอะ เค้าตื่นก่อนเรา เวลาเขาจึงมีเวลามากกว่า เขาทำมากกว่าเรา เขาจึงได้ผลตอบแทน มาก

เขารับผิ ดชอบมากกว่าตำแหน่งเขา จึงสูงกว่าเรา เขาพย าย ามมากว่าเรา ความสำเร็จของเขา ถึงได้ยิ่งใหญ่กว่า เรามากมาย แท้จริงชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะ ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอ ก โลกจ่ายผลตอบแทนต ามความสามารถต ามความพย าย าม

ทำมากกว่า ก็ต้องได้มากกว่า ให้คิดไว้แค่นี้ คุณค่าลูกปัดพลาสติก จะเห็นสีสันได้ทันที แต่กลับไม่มีคุณค่า เท่าไหร่ ส่วนเพชร หรือพลอย ไม่ได้งดงามแต่แรกเพราะต้องผ่านสายต า ของผู้ชำนาญ และทน ผ่านการเจียระไนก่อน จึงจะเปล่งประกายออ กมา

ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นได้ง่าย เพราะหล า ยคน มักเลือ กที่จะมองภายนอ กที่สวยงามก่อน แต่หากสามารถยืนหยัด มุ่งมั่นที่จะรั ก ษ าความดี ไม่ดูแค่เปลือ กนอ ก สุดท้าย จึงจะเป็นผู้ที่งดงาม และมีคุณค่าอ ย่ างแท้จริง

ที่มา koocheewit    kaeyim